Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MODELOVANIE DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV
Profil absolventa

Absolvent konkurzu získa základné zručnosti pri vytváraní modelov systémovej dynamiky, ktoré umožňujú zlepšiť rozhodovacie procesy, dokumentovať logické pravidlá, vyhodnocovať teoreticky neobmedzený počet faktorov. Absolvent dokáže ľahšie prezentovať svoje rozhodnutia iným zainteresovaným partnerom, archivovať myšlienky, vízie, rozhodnutia založené na faktoch a pod.

Osnova
  • Základy systémovej dynamiky, postup pri tvorbe modelu
  • Osvojovanie si zručnosti pri práci s modelovým softvérom pre dynamické systémy
  • Tvorba vlastného modelu (individuálne)
Odborný garant doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Organizačný garant doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. Tel.:
Email: alena.paulikova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 24 hodín (3 dni) Forma: prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena 300 €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!