Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI
Profil absolventa

Absolventi kurzu poznajú kľúčové manažérske kompetencie, sú schopní ich identifikovať a rozhodnúť o spôsobe ich rozvoja. Ďalej sú schopní identifikovať silné stránky svojej osobnosti a možnosti rozvoja zamestnancov, vedia aplikovať získané vedomosti na svoj vlastný sebarozvoj ako i rozvoj svojich zamestnancov. Poznajú a vedia využívať prvky efektívnej komunikácie a prezentácie a vedia narábať s časom.

Osnova
  • Základné termíny
  • Kategórie manažérov a typy manažérov
  • Osobnosť človeka
  • Vedomosti a zručnosti
  • Kompetencie a základné manažérske kompetencie
  • Jungova typológia
  • Efektívna prezentácia
  • Time manažment
Odborný garant doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Ing. Natália Horňáková, PhD.
Organizačný garant doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Ing. Natália Horňáková, PhD. Tel.:
Email: dagmar.caganova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning, prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Absolvent TU
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!