Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu MANAŽÉRSKE RIEŠENIA PRÁVNEHO A FINANČNÉHO CHARAKTERU
Profil absolventa

Absolvent získa návrhy riešení na ním definované výzvy a prekážky v jeho pracovnom a osobnom živote so zameraním na finančné a právne problematiky. Riešenia sú navrhovaným smerovaním v logickom a systematickom podaní, čím absolvent získava riešenie na svoju situáciu a zároveň skúsenosť do budúcich podobných situácii.

Osnova

Praktické aplikácie stratégie WIN-WIN a P2P konceptu na riešenia problémov občanov Slovenska vychádzajúce z ich každodenných podnikových, či osobných skúseností.

Odborný garant prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Martin Császár Ing. Marek Šarmír
Organizačný garant prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Martin Császár Ing. Marek Šarmír Tel.:
Email: peter.sakal@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu individuálne Forma: prezenčná
Miesto konania priestory UPIM MTF STU v Trnave, resp. U zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie
Cena Dohodou €
Priznané právo Neakreditovaný


Kľúčové slová

Forma Prezenčná
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!