Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu KREATÍVNE RIEŠENIE PROBLÉMOV A VEDENIE WORKSHOPOV
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú  postupy a technikyzamerané na kreatívne riešenie problémov. Majú osvojené zručnosti moderovania pracovných workshopov.

Osnova
  • Podstata a rozvoj manažérskej kreativity
  • Postup riešenia problémov
  • Tvorivé metódy
  • Tvorba akčných plánov
  • Hodnotenie procesu riešenia na základe stanovenia kritérií kvality
  • Zásady a princípy vedenia workshopov
  • Úloha moderátora pri vedení workshopov

Kurz prebieha participatívnou formou výučby – manažérske hry, modelové situácie, dotazníky, panelové diskusie, videoukážky, simulácia prípadových štúdií na kameru.

Odborný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. Tel.: +421 906 068 176
Email: andrea.chlpekova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2 dni) Forma: tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, prípadne priestory u zákazníka pri splnení požiadaviek na technické vybavenie.
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť
Forma Tréning
Cieľová skupina Manažér
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!