Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav integrovanej bezpečnosti

Názov vzdelávacieho programu/modulu ZISŤOVANIE PRÍČIN VZNIKU POŽIAROV
Profil absolventa

Cieľom tohto modulu je oboznámiť zisťovateľov príčin vzniku požiarov pôsobiacich v praxi s najnovšími trendmi v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov. Modul je určený aj pre absolventov s VŠ vzdelaním I., II. a III. stupňa, ktorý majú záujem vykonávať činnosť zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Osnova
  • právne predpisy na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov,
  • požiarnotechnické vlastnosti látok a ich aplikácia pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,
  • iniciačné zdroje a ich parametre,
  • stopy po požiari,
  • metodika zisťovania príčin vzniku požiarov
Odborný garant doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Organizačný garant Ing. Tomáš Štefko, PhD. Tel.: +421 908 674 149
Email: jozef.martinka@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 40 hodín Forma: prezenčná
Miesto konania MTF STU v Trnave , Botanická ulica č. 49, miestnosť č. 320, ŤL
Cena 200 €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Prezenčná
Cieľová skupina Znalec
Odbor Facility management
Forma ukončenia Osvedčenie


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!