accessibility-settingsarrowchevron-roundedchevroncloseemailfile-pdffilter-listhomelenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-twittersocial-youtubestudent-hat
Prejsť na obsah

SAMOSTATNÝ ELEKTROTECHNIK - Školenie spojené s overením odbornej spôsobilosti podľa § 22 Vyhl. MPSVaR SR č. 508 Z.z pre činnosť na VTZ elektrických do 1000V AC v objektoch tr. A a bleskozvodoch

Nastavenia prístupnosti
Font size