Prejsť na obsah
Absolventi

Akreditované vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania - vyhľadávanie na stránke MŠVVaŠ SR

Akreditované a neakreditované vzdelávacie programy  vyhľadávanie vzdelávacích programov v rámci celoživotného vzdelávania ponúkaných jednotlivými súčasťami STU.

Prehľad akreditovaných vzdelávacích programov uskutočňovaných na STU:

  • ďalšieho vzdelávania
  • kontinuálneho vzdelávania
  • doplňujúceho pedagogického štúdia
  • vzdelávania v oblasti sociálych služieb


Pracoviská zabezpečujúce celoživotné vzdelávanie na STU:

Akreditácia vzdelávací programov v rámci ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom zdelávan - legistatívne normy a inštrukcie (pre súčasti STU) k podaniu žiadosti o akreditáciu