Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
DIZAJN. ČO BY STE SA EŠTE RADI DOZVEDELI? 
Teória a metodológia dizajnu pre všetkých, ktorí nemajú čas.
JELENČÍK
Edičné číslo: 5782 ISBN: 978-80-227-4193-4
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 243 strán                Cena s DPH: 9,00 €
DIZAJN V KONTEXTE VÝVOJA ROBOTIKY
HUMAJ
Edičné číslo: 5795 ISBN: 978-80-227-4228-3
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 96 strán                Cena s DPH: 4,51 €
ANALYTICKÁ CHÉMIA
LABUDA, ŠPÁNIK, TARAPČÍK, HROUZKOVÁ, VRÁBEL,
BENICKÁ, HROBOŇOVÁ, SÁDECKÁ, BEINROHR, LIPTAJ
Edičné číslo: 5800 ISBN: 978-80-227-4242-9
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 671 strán                Cena s DPH: 22,86 €
PROCES LISOVANIA DREVNÉHO ODPADU
KRIŽAN
Edičné číslo: 5801 ISBN: 978-80-227-4251-1
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 197 strán                Cena s DPH: 7,40 €
TECHNOLÓGIA OBNOVY BUDOV
Obnova tradičných murovaných konštrukcií
MAKÝŠ
Edičné číslo: 5810 ISBN: 978-80-227-4285-6
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 166 strán                Cena s DPH: 6,00 €
NEISTOTY PRI REALIZÁCII TEPLOTNEJ STUPNICE
PALENČÁR, ĎURIŠ, BROKEŠ
Edičné číslo: 5811 ISBN: 978-80-227-4286-3
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 159 strán                Cena s DPH: 6,23 €
SYSTÉMY RAPID PROTOTYPING
BENIAK
Edičné číslo: 5812 ISBN: 978-80-227-4287-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH: 4,91 €
IDENTIFIKÁCIA SÚSTAV
TAKÁCS, VACHÁLEK, ROHAĽ-IĽKIV
Edičné číslo: 5813 ISBN: 978-80-227-4288-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 281 strán                Cena s DPH: 10,14 €
RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH A VÝROBNÝCH PROCESOV AKO SYSTÉMOV S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI S PODPOROU VIRTUÁLNYCH SOFTVÉROVÝCH PROSTREDÍ
HULKÓ, BELAVÝ, NOGA, ONDREJKOVIČ
Edičné číslo: 5814 ISBN: 978-80-227-4289-4
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 291 strán                Cena s DPH: 10,04 €
CONTROL OF TECHNOLOGICAL AND PRODUCTION PROCESSES AS DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS SUPPORTED BY VIRTUAL SOFTWARE ENVIRONMENTS
HULKÓ, BELAVÝ, NOGA, ONDREJKOVIČ
Edičné číslo: 5815 ISBN: 978-80-227-4290-0
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 295 strán                Cena s DPH: 11,50 €
MATEMATIKA I  
Základy diferenciálneho počtu
STUPŇANOVÁ, ŠIPOŠOVÁ
Edičné číslo: 5819 ISBN: 978-80-227-4294-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 189 strán                WWW stránky
MATEMATIKA I  
Lineárna algebra a analytická geometria
STUPŇANOVÁ, ŠIPOŠOVÁ
Edičné číslo: 5820 ISBN: 978-80-227-4295-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 141 strán                WWW stránky
ENGLISH FOR CHEMISTRY
ORESKÁ, HARMANOVÁ, HORÁKOVÁ, KARVAŠOVÁ, KOZLÍK, POLÓNIOVÁ, ŠTEFANOVIČOVÁ
Edičné číslo: 5821 ISBN: 978-80-227-4296-2
Skriptá / FCHPT 4. vydanie
Rozsah: 191 strán                Cena s DPH: 6,37 €
MODELOVANIE FGM A PIEZOELEKTRICKÝCH NOSNÍKOVÝCH PRVKOV POMOCOU MPK
KUTIŠ
Edičné číslo: 5822 ISBN: 978-80-227-4297-9
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 86 strán                Cena s DPH: 3,22 €
METÓDA KONEČNÝCH PRVKOV
Vybrané kapitoly pre mechatronikov
MURÍN, HRABOVSKÝ, KUTIŠ
Edičné číslo: 5823 ISBN: 978-80-227-4298-6
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 142 strán                Cena s DPH: 5,46 €
SCENÁRE PORÚCH PRE PLÁN OBNOVY VODOVODNÝCH SIETÍ
KRIŠ, HANKOVÁ
Edičné číslo: 5824 ISBN: 978-80-227-4309-9
Monografia / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH: 5,91 €
ZÁKLADY PRÁVA PRE POSUDKOVÚ ČINNOSŤ
GAJNIAK
Edičné číslo: 5825 ISBN: 978-80-227-4311-2
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 443 strán                WWW stránky
ZÁKLADY KÓDOVANIA
ČIPKOVÁ, SATKO
Edičné číslo: 5826 ISBN: 978-80-227-4316-7
Skriptá / FEI 2. vydanie 
Rozsah: 208 strán                Cena s DPH: 7,70 €
ELEKTROTECHNIKA 
Pre študijný program Priemyselná informatika
BOJNA, PAĽA
Edičné číslo: 5827 ISBN: 978-80-227-4317-4
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 160 strán                Cena s DPH: 5,76 €
AKTUÁLNE PRÍSTUPY TVORBY PODNIKATEĽSKEJ STRATÉGIE V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA PODNIKU
BONDAREVA, TOMLAIN, REČIČÁR
Edičné číslo: 5828 ISBN: 978-80-227-4389-1
Skriptá / ÚM 1. vydanie 
Rozsah: 101 strán                Cena s DPH: 3,91 €
ROZRUŠOVANIE PEVNÝCH MATERIÁLOV POMOCOU KAVITÁCIE
MLKVIK, OLŠIAK, KNÍŽAT
Edičné číslo: 5829 ISBN: 978-80-227-4323-5
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 99 strán                Cena s DPH: 3,71 €
ENVIRONMENTALISTIKA
SITEK, DEGMOVÁ
Edičné číslo: 5830 ISBN: 978-80-227-4324-2
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 288 strán                Cena s DPH: 9,96 €
VÝVOJ KOMPONOVANEJ KRAJINY V PODMIENKACH TURCA
Na príklade štúdie historických záhrad bývalých révaiovských panstiev v Turčianskej Štiavničke a v Mošovciach
HEINRICHOVÁ
Edičné číslo: 5831 ISBN: 978-80-227-4325-9
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 80 strán                Cena s DPH:  3,57 €
KANÁLOVÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE - HYDRAULICKÝ VÝSKUM PREVÁDZKY DERIVAČNÝCH KANÁLOV
Základný hydraulický výskum
DUŠIČKA, KVĚTON
Edičné číslo: 5832 ISBN: 978-80-227-4326-6
Monografia / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 92 strán                WWW stránky
SPÁJKOVANIE
KOLEŇÁK, PRACH
Edičné číslo: 5833 ISBN: 978-80-227-4327-3
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 285 strán                Cena s DPH: 10,51 €
CONTROLLING
BARAN
Edičné číslo: 5834 ISBN: 978-80-227-4332-7
Monografia / MTF 1. vydanie 
Rozsah : 167 strán                Cena s DPH:  6,04 €
INFORMATICS II
KRIVÁ
Edičné číslo: 5835 ISBN: 978-80-227-4333-4
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 96 strán                Cena s DPH: 3,63 €
ROBUSTNÉ RIADENIE
Aplikácie
VESELÝ, HARSANYI
Edičné číslo: 5836 ISBN: 978-80-227-4339-6
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 222 strán                Cena s DPH: 8,10 €
UMELÁ INTELIGENCIA 
NÁVRAT, BEŇUŠKOVÁ, BIELIKOVÁ, KAPUSTÍK, KOSKOVÁ, POSPÍCHAL
Edičné číslo: 5837 ISBN: 978-80-227-4344-0
Vysokoškolská učebnica / FIIT 3. vydanie 
Rozsah: 435 strán                Cena s DPH: 15,57 €
OBMEDZOBANIE ZLOČINNOSTI ARCHITEKTONICKÝMI PROSTRIEDKAMI
BENKOVIČOVÁ
Edičné číslo: 5838 ISBN: 978-80-227-4349-5
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 273 strán                Cena s DPH: 9,81 €
SMART GRIDS A KOMUNIKACE V PLC
ORGOŇ, RÓKA, MIŠUREC
Edičné číslo: 5839 ISBN: 978-80-227-4356-3
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 394 strán                Cena s DPH: 14,39 €
TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 3
Vetranie a klimatizácia - cvičenia
STRAKOVÁ, ŠABÍKOVÁ, LEIMBERGER, BOĎO
Edičné číslo: 5840 ISBN: 978-80-227-4362-4
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 288 strán                Cena s DPH: 9,97 €
SOLÁRNA STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO MESTA
LEGÉNY, MORGENSTEIN
Edičné číslo: 5841 ISBN: 978-80-227-4366-2
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 277 strán                Cena s DPH: 10,63 €
VYHODNOTENIE KALIBRÁCIE MERADIEL
Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii
WIMMER, PALENČÁR, WITKOVSKÝ, ĎURIŠ
Edičné číslo: 5842 ISBN: 978-80-227-4374-7
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah : 191 strán                Cena s DPH: 7,27 €
ATELIÉROVÁ TVORBA
Návody na cvičenia
OLÁH, ŠUTLIAK, INGELI
Edičné číslo: 5844 ISBN: 978-80-227-4404-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 249 strán                Cena s DPH: 8,43 €
ÚVOD DO MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA 1
MORAVČÍK, ČIČKA, HAZLINGER, HVIZDOŠ, JANOVEC
Edičné číslo: 5845 ISBN: 978-80-227-4405-8
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 374 strán                Cena s DPH: 17,14 €
VYBRANÉ KAPITOLY ZO VŠEOBECNEJ, POTRAVINÁRSKEJ A NUTRIČNEJ TOXIKOLÓGIE
LIPTÁKOVÁ, PRACHAR, VALÍK
Edičné číslo: 5846 ISBN: 978-80-227-4406-5
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 244 strán                Cena s DPH: 8,23 €
BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
Vysoké budovy
HARVAN
Edičné číslo: 5847 ISBN: 978-80-227-4413-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie 
Rozsah: 206 strán                Cena s DPH: 7,89 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Návody na cvičenia
ABRAHOIM, BORZOVIČ
Edičné číslo: 5848 ISBN: 978-80-227-4414-0
Skriptá / SvF 2. vydanie 
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH: 6,30 €
DETAIL V INTERIÉRI
KOČLÍK, DANIEL, HRONSKÝ, KOTRADYOVÁ
Edičné číslo: 5849 ISBN: 978-80-227-4415-7
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 180 strán                Cena s DPH: 9,99 €
MKP V STATIKE A DYNAMIKE KONŠTRUKCIÍ
Analýza konštrukcií
JENDŽELOVSKÝ, ŠTIGLIC, TVRDÁ
Edičné číslo: 5850 ISBN: 978-80-227-4417-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 124 strán                Cena s DPH: 4,99 €
CHÉMIA VODY
Laboratórne cvičenia
ILAVSKÝ
Edičné číslo: 5851 ISBN: 978-80-227-4421-8
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH: 6,70 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIETRSTVA 
Pracovné listy k prednáškam
ANTALA
Edičné číslo: 5852 ISBN: 978-80-227-4422-5
Skriptá / SjF 1. vydanie - 1.dotlač 
Rozsah: 218 strán                Cena s DPH: 7,83 €
BAUWESEN - LEHR - UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN TERMINOLOGIE
Teil 4
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5853 ISBN: 978-80-227-4426-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 112 strán                Cena s DPH: 4,42 €
FUNDAMENTAL PHYSICS
Examples
PAVLENDOVÁ
Edičné číslo: 5854 ISBN: 978-80-227-4423-2
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 76 strán                WWW stránky
PREDPÄTÝ BETÓN
Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem
HARVAN
Edičné číslo: 5855 ISBN: 978-80-227-4427-0
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie - 1 dotlač 
Rozsah: 262 strán                Cena s DPH:  5,74 €
WATER TREATMENT AND WATER SUPPLY
Water Distribution - Theory snd Exercises
Distribúcia vody - Teória a príklady
BARLOKOVÁ, TÓTHOVÁ
Edičné číslo: 5856 ISBN: 978-80-227-4430-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 152 strán                Cena s DPH:  5,84 €
BASICS OF STATISTICAL ANALYSIS
Collection of exercises
JANIGA
Edičné číslo: 5857 ISBN: 978-80-227-4433-1
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 157 strán                Cena s DPH: 5,57 €
MULTICULTURAL AND INTERCULTURAL MANAGEMENT WITHIN A GLOBAL CONTEXT
CAGÁŇOVÁ, ŠUJANOVÁ, WOOLLISCROFT
Edičné číslo: 5858 ISBN: 978-80-227-4439-3
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 140 strán                Cena s DPH: 6,13 €
TECHNOLÓGIA OBNOVY BUDOV
Ochrana a oprava tradičných drevených konštrukcií
MAKÝŠ
Edičné číslo: 5859 ISBN: 978-80-227-4440-9
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 149 strán                Cena s DPH: 4,99 €
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE
Jednoúčelové stroje a zariadenia
GULAN, MAZURKIEVIČ, IZRAEL, GLATZ
Edičné číslo: 5860 ISBN: 978-80-227-4441-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 283 strán                Cena s DPH: 12,71 €
KOGNITÍVNA VEDA V KONTEXTE INFORMATICKÝCH VIED
KVASNIČKA, CLEMENTIS
Edičné číslo: 5861 ISBN: 978-80-227-4329-7
Monografia / FIIT 1. vydanie 
Rozsah: 290 strán                Cena s DPH: 11,41 €
APPLIED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERS
KALINA, MINARECHOVÁ
Edičné číslo: 5862 ISBN: 978-80-227-4448-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 278 strán                Cena s DPH: 11,41 €
IDENTIFIKÁCIA ARCHITEKTONICKÝCH BARIÉR V PROSTREDÍ 
Vysoké školy a študentské domovy
ROLLOVÁ, SAMOVÁ, ČEREŠŇOVÁ, KONČEKOVÁ, KORČEK
Edičné číslo: 5863 ISBN: 978-80-227-4451-5
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 137 strán                Cena s DPH: 5,84 €
TVORBA INKLUZÍVNEHO VYSOKOŠKOLSKÉHO PROSTREDIA
ČEREŠŇOVÁ, ROLLOVÁ
Edičné číslo: 5864 ISBN: 978-80-227-4452-2
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 176 strán                Cena s DPH: 8,99 €
REGIONALIZÁCIA PEDOTRANSFEROVÝCH FUNKCIÍ VLHKOSTNÝCH RETENČNÝCH KRIVIEK PÔD SLOVENSKA
SKALOVÁ, KOTOROVÁ, IGAZ, GOMBOŠ, NOVÁKOVÁ
Edičné číslo: 5865 ISBN: 978-80-227-4455-3
Monografia / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 143 strán                Cena s DPH: 5,57 €
POHYBOVÁ AKTIVITA, ZDRAVIE, ZDATNOSŤ VYSOKOŠKOLÁKOV
CEPKOVÁ
Edičné číslo: 5866 ISBN: 978-80-227-4456-0
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 80 strán                Cena s DPH: 3,70 €
LABORATÓRNE CVIČENIA Z MIKROBIOLÓGIE
OLEJNÍKOVÁ, BIROŠOVÁ, VIHONSKÁ
Edičné číslo: 5867 ISBN: 978-80-227-4457-2
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 251 strán                Cena s DPH: 8,29 €
ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV
KRAJČÍK, PETRÁŠ
Edičné číslo: 5868 ISBN: 978-80-227-4462-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 231 strán                Cena s DPH: 7,86 €
LOKALIZÁCIA MOBILNÝCH ROBOTOV
DUCHOŇ, BABINEC
Edičné číslo: 5869 ISBN: 978-80-227-4461-4
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 121 strán                Cena s DPH: 8,56 €
HYDROINFORMATIKA 1. ČASŤ
Simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty
KVĚTON, ORFÁNUS
Edičné číslo: 5870 ISBN: 978-80-227-4468-3
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 202 strán                WWW stránky
VÝROBNÉ SYSTÉMY A CIM
DUCHOŇ
Edičné číslo: 5871 ISBN: 978-80-227-4446-1
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 311 strán                Cena s DPH: 9,27 €
ODSTRAŇOVANIE BENZTIANZOLOVÝCH DERIVÁTOV Z ODPADOVÝCH VÔD PROCESMI S VYUŽITÍM OZÓNU
DERCO, MELICHER
Edičné číslo: 5872 ISBN: 978-80-227-4477-5
Monografia / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 108 strán                Cena s DPH: 5,70 €
PRUŽNOSŤ A PLASTICITA + CD
RAVINGER, VÉGHOVÁ
Edičné číslo: 5873 ISBN: 978-80-227-4478-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 252 strán                Cena s DPH: 10,70 €
VRUBOVÉ ÚČINKY V PREVÁDZKE STROJOV A KONŠTRUKCIÍ
CHMELKO
Edičné číslo: 5875 ISBN: 978-80-227-4482-9
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 136 strán                Cena s DPH: 5,70 €
APLIKÁCIA SIMULAČNÝCH METÓD PRI PROJEKTOVANÍ VÝROBNÉHO SYSTÉMU
MATÚŠOVÁ
Edičné číslo: 5876 ISBN: 978-80-227-4487-4
Monografia / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 88 strán                Cena s DPH: 5,70 €
RIVER BASIN MANAGEMENT
Irrigation
ČISTÝ, BECOVÁ
Edičné číslo: 5877 ISBN: 978-80-227-4493-5
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 79 strán                Cena s DPH: 3,56 €
 
PRACOVNÉ LISTY 1
Deskriptívna geometria 1
HAVRANOVÁ
Edičné číslo: 5878 ISBN: 978-80-227-4496-6
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 107 strán                Cena s DPH: 4,27 €
HLUK A VIBRÁCIE V DOPRAVNEJ TECHNIKE
PETRÁK
Edičné číslo: 5879 ISBN: 978-80-227-4499-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 144 strán                Cena s DPH: 6,42 €
DATABÁZOVÉ SYSTÉMY V GIS
Návody na cvičenia
ĎURAČIOVÁ, CIBULKA
Edičné číslo: 5880 ISBN: 978-80-227-4502-4
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 135 strán                WWW stránky
ARCHEOLOGICKÉ PREDIKČNÉ MODELOVANIE Z POHĽADU GEOINFORMATIKY
Metódy a princípy
LIESKOVSKÝ, CHALACHANOVÁ, ĎURAČIOVÁ, BLAŽOVÁ, KARELL
Edičné číslo: 5881 ISBN: 978-80-227-4504-8
Monografia / SvF 2. prepracované vydanie 
Rozsah: 246 strán                WWW stránky
NEVEREJNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE A SLUŽBY
BAROŇÁK, CHROMÝ, KAVACKÝ
Edičné číslo: 5883 ISBN: 978-80-227-4512-3
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 107 strán                WWW stránky
POKROČILÉ TECHNIKY OPTICKÉHO SPRACOVANIA SIGNÁLOV V OPTICKOM PRENOSOVOM MÉDIU
ČERTÍK, RÓKA
Edičné číslo: 5884 ISBN: 978-80-227-4513-0
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 90 strán                WWW stránky