Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
ELEKTRICKÉ POHONY A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA
BORBA
Edičné číslo: 5688 ISBN: 978-80-227-3858-3
Skriptá / FEI 1 vydanie 
Rozsah: 227 strán                Cena s DPH:  8,33 €
FYZIKA - PRAKTIKUM
LUKEŠ, ANNUS, FEDORKO, HOLÁ, ILČIN, KLEIN
Edičné číslo: 5689 ISBN: 978-80-227-3859-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1 vydanie - 1 dotlač 
Rozsah: 263 strán                Cena s DPH:  9,53 €
MODELOVANIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V MKP
JENDŽELOVSKÝ
Edičné číslo: 5690 ISBN: 978-80-227-3860-6
Monografia / SvF 1 vydanie - 1 dotlač 
Rozsah: 94 strán                Cena s DPH:  3,33 €
PRÚDENIE KVAPALÍN A PLYNOV
FROLKOVIČ
Edičné číslo: 5691 ISBN: 978-80-227-3861-3
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 107 strán                Cena s DPH:  3,94 €
AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVNA ÚPRAVA DIZAJNU
GAJNIAK
Edičné číslo: 5692 ISBN: 978-80-227-3862-0
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 91 strán                Cena s DPH:  3,36 €
OBJEKTOVO ORIENTOVANÉ PROGRAMOVANIE v jazyku, C++
REMEŠÍKOVÁ
Edičné číslo: 5693 ISBN: 978-80-227-3863-7
Skriptá / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 264 strán                Cena s DPH: 9,72 €
OVPLYVŇOVANIE VLASTNOSTÍ BETÓNU PRÍSADAMI
UNČÍK
Edičné číslo: 5694 ISBN: 978-80-227-3867-5
Monografia / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 95 strán                Cena s DPH: 4,55 €
ZBIERKA PRÍKLADOV A ÚLOH Z FYZIKY
Pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít
CIRÁK, BOKES, DIEŠKA, CHLPÍK, KONÔPKA, MARKOŠ, 
ŠRÁMKOVÁ, TÓBIK, VALKOVÁ, VANČO
Edičné číslo: 5695 ISBN: 978-80-227-3868-2
Skriptá / FEI 1 vydanie 
Rozsah: 230 strán                Cena s DPH: 8,47 €
MATEMATIKA 1
Zbierka úloh
JASEM, HORANSKÁ
Edičné číslo: 5696 ISBN: 978-80-227-3874-3
Skriptá / FCHPT 2. vydanie 
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH: 3,29 €
PRÁŠKOVÁ METALURGIA
IŽDINSKÁ, ŠVEC
Edičné číslo: 5697 ISBN: 978-80-227-3875-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 140 strán                Cena s DPH: 5,32 €
FACILITY MANAGEMENT
SOMOROVÁ
Edičné číslo: 5698 ISBN: 978-80-227-3879-8
Skriptá / SvF 2. vydanie 
Rozsah: 57 strán                Cena s DPH: 2,87 €
MKP V RIEŠENÍ NOSNÍKOV A RÁMOV NA PRUŽNOM PODKLADE
JANČO
Edičné číslo: 5699 ISBN: 978-80-227-3880-4
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 119 strán                Cena s DPH: 4,56 €
AEROELASTICITA  - WWW stránky
Statické účinky vetra na stavebné konštrukcie 
HUBOVÁ
Edičné číslo: 5700 ISBN: 978-80-227-3886-6
Skriptá / SvF    1. vydanie 
Rozsah: 92 strán                Cena s DPH: -
FYZIKA 1
Úlohy a testy
LUKEŠ, KLEIN
Edičné číslo: 5701 ISBN: 978-80-227-3887-3
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 2. dotlač
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH: 5,57 €
FYZIKA 2
Úlohy a testy
LUKEŠ, KLEIN
Edičné číslo: 5702 ISBN: 978-80-227-3888-0
Skriptá / FCHPT 1. dotlač
Rozsah: 155 strán                Cena s DPH: 7,40 €
MODELOVANIE DEZINTEGRÁCIE A TOKU HORNÍN POMOCOU 
DOKONALE TUHÝCH DISKRÉTNYCH PRVKOV PRI ŤAŽBE 
BLOKOVÝM ZÁVALOM
ÉCSI, ÉLESZTŐS
Edičné číslo: 5703 ISBN: 978-80-227-3892-7
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 160 strán                Cena s DPH: 6,14 €
MATEMATIKA 2
Zbierka úloh
JASEM, HORANSKÁ
Edičné číslo: 5704 ISBN: 978-80-227-3898-9
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 172 strán                Cena s DPH: 6,60 €
BUNKOVÉ KULTÚRY A TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO
JANTOVÁ, BAKOŠ
Edičné číslo: 5705 ISBN: 978-80-227-3899-6
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. vydanie
Rozsah: 131 strán                Cena s DPH: 4,46 €
ZVARITEĽNOSŤ NÍZKOLEGOVANÝCH OCELÍ POUŽÍVANÝCH
NA VÝROBU TLAKOVÝCH NÁDOB JADROVÉHO REAKTORA
MAGULA
Edičné číslo: 5706 ISBN: 978-80-227-3906-1
Monografia / MTF 1. vydanie
Rozsah: 100 strán                Cena s DPH: 2,76 €
PRAKTIKUM Z ANALYTICKEJ CHÉMIE
HERCEGOVÁ-PURDEŠOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5707 ISBN: 978-80-227-3907-8
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 242 strán                Cena s DPH: 8,44 €
MUROVANÉ KONŠTRUKCIE  
Navrhovanie podľa STN EN 1996-1-1
ČABRÁK
Edičné číslo: 5708 ISBN: 978-80-227-3908-5
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah: 155 strán                Cena s DPH: 4,93 €
FYZIKA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV
Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov, 
stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov
CHMÚRNY, TOMAŠOVIČ, HRAŠKA
Edičné číslo: 5709 ISBN: 978-80-227-3917-7
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 394 strán                Cena s DPH: 15,03 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB III
Strechy budov
OLÁH, RUSNÁK, URBÁNEK, ŽIAK
Edičné číslo: 5710 ISBN: 978-80-227-3920-7
Skriptá / SvF 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 205 strán                Cena s DPH: 7,89 €
CHEMICKO-TEPELNÉ SPRACOVANIE MATERIÁLOV
HAZLINGER, MORAVČÍK
Edičné číslo: 5711 ISBN: 978-80-227-3924-5
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 169 strán                Cena s DPH:  8,97 €
ÚPRAVY A REVITALIZÁCIE VODNÝCH TOKOV
MACURA, HALAJ
Edičné číslo: 5712 ISBN: 978-80-227-3925-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 228 strán                Cena s DPH:  8,73 €
MANAŽMENT PODNIKU 
Kľúčové manažérske kompetencie
ČAMBÁL A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5713 ISBN: 978-80-227-3926-9
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 354 strán                Cena s DPH:  12,66 €
KNIŽNICE 
Plánovanie, typológia, budova
ŠIMKOVIČ
Edičné číslo: 5714 ISBN: 978-80-227-3929-0
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 77 strán                Cena s DPH: 3,29 €
MATHEMATICS I 
Textbooks
KRIVÁ
Edičné číslo: 5715 ISBN: 978-80-227-3933-7
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah: 103 strán                Cena s DPH: 4,20 €
ZÁKLADY DYNAMIKY STROJOV S MATLABOM
MUSIL
Edičné číslo: 5716 ISBN: 978-80-227-3938-2
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 98 strán                Cena s DPH: 3,80 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB 1   
Konštrukčné systémy a základové konštrukcie
ADAMSKÁ, ŽILINSKÝ, MIKLÓSIOVÁ
Edičné číslo: 5717 ISBN: 978-80-227-3939-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 280 strán                Cena s DPH: 9,43 €
ARCHITEKTÚRA SOFTVÉROVÝCH SYSTÉMOV  
Internetové systémy a servisne orientovaná architektúra
ŠEŠERA, GREC, NÁVRAT
Edičné číslo: 5718 ISBN: 978-80-227-3940-5
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 385 strán                Cena s DPH: 14,36 €
APLIKAČNÉ ARCHITEKTÚRY SOFTVÉROVÝCH SYSTÉMOV
ŠEŠERA
Edičné číslo: 5719 ISBN: 978-80-227-3941-2
Vysokoškolská učebnica / FIIT 2. vydanie
Rozsah: 276 strán                Cena s DPH: 7,91 €
HISTORICKÝ ONDREJSKÝ CINTORÍN V BRATISLAVE 
Hodnotové aspekty rekonštrukcie na parkový priestor
LEŠINSKÁ
Edičné číslo: – ISBN: 978-80-227-3942-9
Monografia / FA 1. vydanie
Rozsah: 115 strán                Cena s DPH: 12,50 €
MATEMATIKA I, II  
Riešené príklady
TROKANOVÁ
Edičné číslo: 5720 ISBN: 978-80-227-3943-6
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 140 strán                Cena s DPH: 5,12 €
EKOTOXIKOLÓGIA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE SLOVENSKA
KIJOVSKÁ
Edičné číslo: – ISBN: 978-80-227-3944-3
Publikácia 1. vydanie
Rozsah: 296 strán                Cena s DPH: 10,00 €
STATIKA
Návody na cvičenia
PSOTNÝ, VÉGHOVÁ
Edičné číslo: 5721 ISBN: 978-80-227-3945-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 124 strán                Cena s DPH: 4,56 €
WATER TREATMENT AND WATER SUPPLY  
Part 1. WATER TREATMENT
KRIŠ, HANKOVÁ, GALÍK, VRBOVSKÝ, KYNCL
Edičné číslo: 5722 ISBN: 978-80-227-3948-1
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 294 strán                Cena s DPH: 11,23 €
FINANCIE A FINANČNÉ RIADENIA
Teória a príklady
ŠPIRKOVÁ, DURECHOVÁ
Edičné číslo: – ISBN: 978-80-227-3960-3
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 220 strán                Cena s DPH: 10,00 €
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE  
Teória a konštrukcia základných modulov
MAZURKIEVIČ, GULAN, IZRAEL
Edičné číslo: 5723 ISBN: 978-80-227-3968-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 301 strán                Cena s DPH: 10,82 €
METODIKA NAVRHOVANIA DISTRIBUOVANÝCH VÝROBNÝCH 
SYSTÉMOV PRE PLM
VALČUHA, CIGÁNIK, GOTI ELORDI
Edičné číslo: 5724 ISBN: 978-80-227-3969-6
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 133 strán                Cena s DPH: 6,44 €
FACHSPRACHE IM AKADEMISCHEN BEREICH
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5725 ISBN: 978-80-227-3970-2
Monografia / SvF 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 126 strán                Cena s DPH: 4,29 €
GEODÉZIA V STAVEBNÍCTVE 
Návody na cvičenia
JEŽKO, KYRINOVIČ
Edičné číslo: 5726 ISBN: 978-80-227-3971-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 133 strán                Cena s DPH: 5,14 €
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE OBRÁBANIA
GELETA
Edičné číslo: 5727 ISBN: 978-80-227-3997-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 163 strán                Cena s DPH: 6,22 €
DYNAMIK FREILEITUNGSMASTEN
MARTON
Edičné číslo: 5728 ISBN: 978-80-227-4017-3
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah: 116 strán                Cena s DPH: 4,44 €
ZAKLADANIE STAVIEB
Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy
FRANKOVSKÁ, SÚĽOVSKÁ, TURČEK
Edičné číslo: 5729 ISBN: 978-80-227-4018-8
Skriptá / SvF 1. vydanie - 1. opravená dotlač
Rozsah: 162 strán                Cena s DPH: 5,69 €
METROLÓGIA TEPLOTY
ĎURIŠ, PALENČÁR, KNOROVÁ
Edičné číslo: 5730 ISBN: 978-80-227-4019-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 165 strán                Cena s DPH:  6,37 €
ZÁKLADY ŠTATISTICKEJ ANALÝZY
JANIGA, GABKOVÁ, OMACHELOVÁ, RICHTÁRIKOVÁ
Edičné číslo: 5731 ISBN: 978-80-227-4023-4
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 221 strán                Cena s DPH: 7,97 €
INŽINIERSKA MECHANIKA I
ŠOLEK, SZTANKAY
Edičné číslo: 5732 ISBN: 978-80-227-4024-1
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 114 strán                Cena s DPH: 4,40 €
MATEMATICKÁ KARTOGRAFIA
VAJSÁBLOVÁ
Edičné číslo: 5733 ISBN: 978-80-227-4027-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 315 strán                Cena s DPH: 12,14 €
50 &10 FIIT STU  
50 rokov počítačov a počítania na STU a na Slovensku, 
10 rokov výskumu a vzdelávania v IIT na STU
MOLNÁR
Edičné číslo: 5734 ISBN: 978-80-227-4028-9
Monografia / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 163 strán               
APLIKOVANÁ PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA PRE INŽINIEROV
JANIGA
Edičné číslo: 5735 ISBN: 978-80-227-4046-3
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 265 strán                Cena s DPH: 10,17 €
PRÍKLADY INŽINIERSKEJ PRAXE S IMPLEMENTÁCIOU 
V PROGRAME ANSYS
MINÁROVÁ
Edičné číslo: 5736 ISBN: 978-80-227-4047-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 117 strán                Cena s DPH: 4,27 €
ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA
CEPKOVÁ
Edičné číslo: 5739 ISBN: 978-80-227-4050-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 103 strán                Cena s DPH: 4,10 €
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 
ŽIARAN
Edičné číslo: 5740 ISBN: 978-80-227-4051-7
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 332 strán                Cena s DPH: 12,74 €
CAE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV, 
MODELOVANIE A SIMULÁCIE V PROGRAME MSC.ADAMS 
1.diel: Kinematika
GOGA
Edičné číslo: 5741 ISBN: 978-80-227-4054-8
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah: 126 strán                Cena s DPH: 4,60 €
NEBEZPEČNÉ LÁTKY A ZMESI
TUREKOVÁ, KURACINA
Edičné číslo: 5742 ISBN: 978-80-227-4055-5
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie
Rozsah: 276 strán                Cena s DPH: 9,96 €
REAKTOROVÉ INŽINIERSTVO 1
MARKOŠ, LABOVSKÁ
Edičné číslo: 5743 ISBN: 978-80-227-4056-2
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 325 strán                Cena s DPH: 11,81 €
PREDPÄTÝ BETÓN 
Navrhovanie podľa spoločných europských noriem
HARVAN
Edičné číslo: 5744 ISBN: 978-80-227-4057-9
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah: 262 strán                Cena s DPH: 5,74 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Návody na cvičenia
ABRAHOIM, BORZOVIČ
Edičné číslo: 5745 ISBN: 978-80-227-4058-6
Skriptá / SvF 1. vydanie - 2. dotlač
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH: 6,30 €
ANORGANICKÁ CHÉMIA
ŠIMA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5746 ISBN: 978-80-227-4068-5
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 3. vydanie
Rozsah: 480 strán                Cena s DPH: 14,13 €
STATIC & VIBRATION OF MULTILAYER STRUCTURES
MARTON
Edičné číslo: 5747 ISBN: 978-80-227-4069-2
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah: 82 strán                Cena s DPH: 3,18 €
INTEGROVANÝ MANAŽMENT POVODIA
KOHNOVÁ, HLAVČOVÁ, MINĎÁŠ, FENCÍK
Edičné číslo: 5748 ISBN: 978-80-227-4072-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 215 strán                Cena s DPH: 8,20 €
ZÁKLADY PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
POLÓNI, PETRÁK, NEUSCHL
Edičné číslo: 5749 ISBN: 978-80-227-4076-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 236 strán                Cena s DPH: 8,50 €
TECHNOLÓGIA 1 
Zváranie
SEJČ
Edičné číslo: 5750 ISBN: 978-80-227-4099-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 98 strán                Cena s DPH: 3,94 €
DOPRAVNÉ SYSTÉMY V ÚZEMÍ
Návody na cvičenia
BEZÁK, KAPUSTA
Edičné číslo: 5751 ISBN: 978-80-227-4100-2
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 106 strán                Cena s DPH: 4,10 €
COMPUTER AIDED BUILDING PERFORMANCE SIMULATION A 
COURSEWARE
RABENSEIFER, SALLAI
Edičné číslo: 5752 ISBN: 978-80-227-4101-9
CD-nosič / SvF 1. vydanie
Rozsah: 65 strán                WWW stránky