Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

GEOLÓGIA
ČABALOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5600 ISBN: 978-80-227-3644-2
Skriptá / SvF 3. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 211 strán                Cena s DPH: 5,93 €
CONSTRUCTIVE GEOMETRY
VELICHOVÁ
Edičné číslo: 5601 ISBN: 978-80-227-3645-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 109 strán                Cena s DPH: 4,09 €
LOKALIZÁCIA A NAVIGÁCIA MOBILNÝCH ROBOTOV DO VNÚTORNÉHO PROSTREDIA
DUCHOŇ
Edičné číslo: 5602 ISBN: 978-80-227-3646-6
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie
Rozsah: 162 strán                Cena s DPH: 6,22 €
ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE VODNÝCH ZDROJOV
DUŠIČKA, ŠULEK
Edičné číslo: 5603 ISBN: 978-80-227-3647-3
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 90 strán                Cena s DPH: 3,36 €
PROGRESÍVNE MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE
JANOVEC, SKARBA, GRGAČ, GÖMÖRY, KUSÝ, GOGOLA
Edičné číslo: 5604 ISBN: 978-80-227-3648-0
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie
Rozsah: 299 strán                Cena s DPH: 11,44 €
STROJÁRSKA METALURGIA
ŠVEC
Edičné číslo: 5605 ISBN: 978-80-227-3649-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH: 6,08 €
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY
Návody na cvičenia
ŠVEC
Edičné číslo: 5606 ISBN: 978-80-227-3650-3
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 109 strán                Cena s DPH: 4,43 €
ZARIADENIE CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
VAJDA, JELEMENSKÝ, PECIAR
Edičné číslo: 5607 ISBN: 978-80-227-3651-0
Skriptá / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 161 strán                Cena s DPH: 8,01 €
APLIKÁCIA ARCHITEKTÚRY SOFTWÉROVÝCH SYSTÉMOV
ŠEŠERA
Edičné číslo: 5608 ISBN: 978-80-227-3652-7
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 276 strán                Cena s DPH: 7,91 €
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE
Cestné stroje
MAZURKIEVIČ, GULAN, IZRAEL
Edičné číslo: 5609 ISBN: 978-80-227-3653-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 262 strán                Cena s DPH: 9,76 €
SLOVNÍK TVÁRNENIA
PLANČAK, KOSTKA, SCHREK
Edičné číslo: 5610 ISBN: 978-80-227-3654-1
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 236 strán                Cena s DPH: 9,03 €
MATEMATIKA
KALINA
Edičné číslo: 5611 ISBN: 978-80-227-3655-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 337 strán                WWW stránky
HYDROTECHNICKÉ STAVBY, Hate, Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty Vodné elektrárne a využitie vodnej energie
MOŽIEŠIK, DUŠIČKA, ŠULEK
Edičné číslo: 5612 ISBN: 978-80-227-3656-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 202 strán                Cena s DPH: 7,73 €
ZÁKLADY NUMERICKEJ MATEMATIKY. TEÓRIA A RIEŠENÉ PRÍKLADY
GABKOVÁ, RICHTÁRIKOVÁ
Edičné číslo: 5613 ISBN: 978-80-227-3658-9
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 213 strán                Cena s DPH: 7,69 €
ELEKTRICKÉ MERANIE
Návody na laboratórne cvičenia
BITTERA, KAMENSKÝ, KRÁLIKOVÁ
Edičné číslo: 5614 ISBN: 978-80-227-3659-6
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah: 230 strán                Cena s DPH: 8,17 €
MIKRORADIČE MSP430
MSP430F169
FUCHS, LOJKO
Edičné číslo: 5615 ISBN: 978-80-227-3660-2
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 299 strán                Cena s DPH: 10,17 €
INFORMATION TECHNOLOGY 1
Excel Basics for Engineers
KRIVÁ
Edičné číslo: 5616 ISBN: 978-80-227-3661-9
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 65 strán                Cena s DPH: 2,57 €
MATEMATIKA 2 
Zbierka úloh
JASEM, KOLESÁROVÁ
Edičné číslo: 5617 ISBN: 978-80-227-3663-3
Skriptá / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 172 strán                Cena s DPH: 6,60 €
FYZIKA 1 
Úlohy a testy
KLEIN, LUKEŠ
Edičné číslo: 5618 ISBN: 978-80-227-3665-7
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH: 5,57 €
MODERNÁ FYZIKA
MARKOŠ
Edičné číslo: 5619 ISBN: 978-80-227-3666-4
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 234 strán                Cena s DPH: 8,94 €
STAVEBNÁ MECHANIKA
DICKÝ, JENDŽELOVSKÝ
Edičné číslo: 5620 ISBN: 978-80-227-3669-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 3. vydanie
Rozsah: 242 strán                Cena s DPH: 8,08 €
Digitálne modelovanie betónových konštrukcií na CAD-FEM výpočtovom systéme STRAP, Príklady zo zadaní KBKM, 1. časť
ŠOLTÉSZ, BARTÓK
Edičné číslo: 5621 ISBN: 978-80-227-3670-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 141 strán                Cena s DPH: 5,27 €
ZÁKLADY POČÍTAČOVEJ PODPORY PROJEKTOVANIA
BEGANOVÁ, TEREŇOVÁ
Edičné číslo: 5622 ISBN: 978-80-227-3671-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 132 strán                Cena s DPH: 5,46 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Navrhovanie podľa európskych noriem
HARVAN
Edičné číslo: 5623 ISBN: 978-80-227-3672-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie - 2. dotlač
Rozsah: 292 strán                Cena s DPH: 7,12 €
BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE 
Vysoké budovy
HARVAN
Edičné číslo: 5624 ISBN: 978-80-227-3675-6
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 206 strán                Cena s DPH: 7,89 €
ELEKTRICKÉ STANICE
JANÍČEK, ARNOLD, ŠEDIVÝ, ŠULC, CERMAN, PETREK
Edičné číslo: 5625 ISBN: 978-80-227-3678-7
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH: 7,74 €
BAUWESEN – LEHR – UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN TERMINOLOGIE
Teil 2
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5626 ISBN: 978-80-227-3682-4
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 104 strán                Cena s DPH: 4,38 €
MECHANIKA HORNÍN
CHABROŇOVÁ
Edičné číslo: 5627 ISBN: 978-80-227-3685-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 143 strán                Cena s DPH: 5,46 €
CHEMICKÉ INŽINIERSTVO
Tabuľky a grafy
BAFRNCOVÁ, ŠEFČÍKOVÁ, VAJDA
Edičné číslo: 5628 ISBN: 978-80-227-3687-9
Skriptá / FCHPT 2. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 115 strán                Cena s DPH: 3,85 €
METÓDY STROJOVÉHO UČENIA NA EXTRAKCIU PRÍZNAKOV A ROZPOZNÁVANIE VZOROV 1  
Neurónové siete na extrakciu príznakov, kompresiu a rozpoznávanie obrazu
ORAVEC
Edičné číslo: 5629 ISBN: 978-80-227-3691-6
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 150 strán                Cena s DPH: 5,55 €
AKTÍVNE A SEMIAKTÍVNE ODPRUŽENIE VOZIDLA
MUSIL, ZUŠČÍK
Edičné číslo: 5630 ISBN: 978-80-227-3692-3
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 152 strán                Cena s DPH: 5,47 €
ELEKTROTECHNIKA 
Pre študijný program Priemyselná informatika
BOJNA, PAĽA
Edičné číslo: 5631 ISBN: 978-80-227-3694-7
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 160 strán                Cena s DPH: 5,76 €
TEXTÚRA TUHÝCH LÁTOK 
Charakterizácia adsorbentov a katalyzátorov fyzikálnou adsorpciou dusíka
HUDEC
Edičné číslo: 5632 ISBN: 978-80-227-3698-5
Monografia / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 311 strán                Cena s DPH: 10,53 €
TECHNOLÓGIE DOKONČOVACÍCH PROCESOV 3 
Omietky
BIZUB
Edičné číslo: 5633 ISBN: 978-80-227-3699-2
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 84 strán                Cena s DPH: 3,00 €
PLÁVANIE VO VEDE A V PRAXI
MERICA, HLAVATÝ
Edičné číslo: 5634 ISBN: 978-80-227-3700-5
Monografia / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 181 strán                Cena s DPH: 6,14 €
ÚPRAVA VZORKY V ANALYTICKEJ CHÉMII
SÁDECKÁ, PURDEŠOVÁ
Edičné číslo: 5635 ISBN: 978-80-227-3702-9
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 126 strán                Cena s DPH: 4,57 €
STABILITY & VIBRATION
RAVINGER
Edičné číslo: 5636 ISBN: 978-80-227-3703-6
Monografia / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 135 strán                Cena s DPH: 4,71 €
BETÓNOVÉ MOSTY  
Navrhovanie železobetónových mostov pozemných komunikácií podľa Eurokódov
HALVONIK, BORZOVIČ
Edičné číslo: 5637 ISBN: 978-80-227-3707-4
Skriptá / SvF 1. vydanie - 1. doplnená dotlač
Rozsah: 234 strán                Cena s DPH: 7,90 €
BEZPEČNOSŤ SIETÍ BUDÚCICH GENERÁCIÍ
ORGOŇ
Edičné číslo: 5638 ISBN: 978-80-227-3708-1
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 224 strán                Cena s DPH: 8,12 €
PREVÁDZKA VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
TOLNAY, SMRČEK, BACHRATÝ
Edičné číslo: 5639 ISBN: 978-80-227-3709-8
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 127 strán                Cena s DPH: 4,56 €
ZVUKOVÁ TECHNIKA
PŘIBILOVÁ
Edičné číslo: 5640 ISBN: 978-80-227-3710-4
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 181 strán                Cena s DPH: 6,55 €
NEŠTANDARDNÉ OZUBENÉ PREVODY
BOŠANSKÝ, VEREŠ, TÖKÖLY, VANYA 
Edičné číslo: 5641 ISBN: 978-80-227-3713-5
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 159 strán                Cena s DPH: 6,08 €
KOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY PRE AUTOMATIZÁCIU
BÉLAI, DRAHOŠ
Edičné číslo: 5642 ISBN: 978-80-227-3716-6
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 195 strán                Cena s DPH: 6,76 €
MATEMATIKA 1 
Riešené príklady
ZÁHONOVÁ
Edičné číslo: 5643 ISBN: 978-80-227-3731-9
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 233 strán                Cena s DPH: 8,40 €
OCHRANA SPOTREBITEĽA V MANAŽÉRSTVE REKLAMÁCIÍ
ŠALGOVIČOVÁ, URDZIKOVÁ
Edičné číslo: 5644 ISBN: 978-80-227-3732-6
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 139 strán                Cena s DPH: 5,12 €
PASÍVNA A AKTÍVNA VIBROIZOLÁCIA STROJOV
MUSIL
Edičné číslo: 5645 ISBN: 978-80-227-3733-3
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 151 strán                Cena s DPH: 5,40 €
FYZIKA A MATEMATIKA AKO JAZYK PRÍRODY 
Pomôcka pre žiakov vstupujúcich na technické univerzity
KREMPASKÝ
Edičné číslo: 5646 ISBN: 978-80-227-3734-0
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 76 strán                Cena s DPH: 2,27 €
SIMULÁCIA ROTAČNÉHO HYDROSTATICKÉHO POHONU A PROGNÓZA JEHO TECHNICKÉHO STAVU
KRCHNÁR, PÓSA, OLŠIAK, PRIKKEL, STRAČÁR
Edičné číslo: 5647 ISBN: 978-80-227-3743-2
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 106 strán                Cena s DPH: 3,85 €
LABORATÓRIUM Z MIKROBIOLÓGIE POTRAVÍN  
Skriptá na cvičenia
VALÍK, MEDVEĎOVÁ, LIPTÁKOVÁ
Edičné číslo: 5648 ISBN: 978-80-227-3744-9
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 161 strán                Cena s DPH: 5,83 €
NEKROPOLNÁ ARCHITEKTÚRA
Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie  
kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry
LALKOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: – ISBN: 978-80-227-3748-7
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 195 strán                Cena s DPH: 18,10 €
VÝVOJ PRIAMOPRÚDYCH TURBÍN PRE MALÉ SPÁDY
SIKHART
Edičné číslo: 5649 ISBN: 978-80-227-3758-6
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 143 strán                Cena s DPH: 5,12 €
RIADENIE PROCESOV
BAKOŠOVÁ, FIKÁR
Edičné číslo: 5650 ISBN: 978-80-227-3763-0
Skriptá / FCHPT 2. vydanie opravené 
Rozsah: 193 strán                Cena s DPH: 6,51 €
MECHANIKA ZEMÍN - LABORATÓRNE CVIČENIA 1   
Geotechnický prieskum a základné fyzikálne vlastnosti
SLÁVIK, HRUŠTINEC
Edičné číslo: 5651 ISBN: 978-80-227-3765-4
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 198 strán                Cena s DPH: 7,12 €
MECHANIKA ZEMÍN - LABORATÓRNE CVIČENIA 2   
Pevnostné a deformačné vlastnosti
HRUŠTINEC, SLÁVIK
Edičné číslo: 5652 ISBN: 978-80-227-3766-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 183 strán                Cena s DPH: 6,67 €
WORKBOOK FOR SUPPLEMENTAL READINGS IN CIVIL ENGINEERING
GAMBRILL
Edičné číslo: 5653 ISBN: 978-80-227-3767-8
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 71 strán                Cena s DPH: 2,44 €
MANAŽMENT SÍDELNEJ ZELENE  
Teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy
KRISTIÁNOVÁ
Edičné číslo: 5654 ISBN: 978-80-227-3768-5
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 93 strán                Cena s DPH: 3,69 €
PRÍRUČKA VYBRANÝCH POJMOV V ANALYTICKEJ CHÉMII
LABUDA, TARAPČÍK, HROUZKOVÁ, GARAJ, LEHOTAY, MANOVÁ , SADECKÁ
Edičné číslo: 5655 ISBN: 978-80-227-3769-2
Príručka / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 205 strán                Cena s DPH: 7,40 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA  
Pracovné listy k prednáškam
ANTALA
Edičné číslo: 5656 ISBN: 978-80-227-3772-2
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 220 strán                Cena s DPH: 7,83 €
ZÁKLADY MATEMATIKY PRE TECHNICKÉ ODBORY
BELÁKOVÁ, GALL, TAKÁČ
Edičné číslo: 5657 ISBN: 978-80-227-3778-4
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH: 5,69 €
MECHANIZMY ANORGANICKÝCH REAKCIÍ
ŠIMA, ŠÍPOŠ
Edičné číslo: 5658 ISBN: 978-80-227-3782-1
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 168 strán                Cena s DPH: 6,04 €
OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE A SPÁJKOVANIE POZINKOVANÝCH OCEĽOVÝCH PLECHOV
SEJČ
Edičné číslo: 5659 ISBN: 978-80-227-3783-8
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 174 strán                Cena s DPH: 6,26 €
MATEMATIKA 2  
Určitý integrál, Funkcia viac premenných, Diferenciálne rovnice
VRÁBEĽ, LIŠKA
Edičné číslo: 5660 ISBN: 978-80-227-3784-5
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie 
Rozsah: 150 strán                Cena s DPH: 5,40 €
NELINEÁRNE ROVNICE V CHEMICKOINŽINIERSKYCH VÝPOČTOCH
HAVALDA, KOVÁR
Edičné číslo: 5661 ISBN: 978-80-227-3785-2
Príručka / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 278 strán                Cena s DPH: 9,30 €
PREDIKTÍVNE RIADENIE ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV  
Multimodelový prístup
POLÓNI, ROHAĽ-ILKIV
Edičné číslo: 5662 ISBN: 978-80-227-3788-3
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 132 strán                Cena s DPH: 6,92 €
MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA
VARGA
Edičné číslo: 5663 ISBN: 978-80-227-3789-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 219 strán                Cena s DPH: 11,39 €
FYZIKA 2  
Úlohy a testy
LUKEŠ, KLEIN
Edičné číslo: 5664 ISBN: 978-80-227-3792-0
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 155 strán                Cena s DPH: 7,40 €
BIOCHÉMIA  
Návody na laboratórne cvičenia
LAKATOŠ, ŠIMKOVIČ
Edičné číslo: 5665 ISBN: 978-80-227-3793-7
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 150 strán                Cena s DPH: 7,30 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY    
Návody na cvičenia
ABRAHOIM, BORZOVIČ
Edičné číslo: 5666 ISBN: 978-80-227-3794-4
Skriptá / SvF 1. vydanie - 1. opravená dotlač
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH: 6,30 €
VYKUROVACIE SÚSTAVY  
Cvičenia a ateliérová tvorba
PETRÁŠ, KALÚS, KOUDELKOVÁ
Edičné číslo: 5667 ISBN: 978-80-227-3795-1
Skriptá / SvF 3. vydanie 
Rozsah: 298 strán                Cena s DPH: 9,88 €
TESTOVANIE, DIAGNOSTIKA A VERIFIKÁCIA DIGITÁLNYCH SYSTÉMOV
GRAMATOVÁ, JELEMENSKÁ
Edičné číslo: 5668 ISBN: 978-80-227-3797-5
Skriptá / FIIT 1. vydanie 
Rozsah: 276 strán                Cena s DPH: 9,96 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
NEMČEKOVÁ
Edičné číslo: 5669 ISBN: 978-80-227-3799-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 243 strán                Cena s DPH: 9,88 €
SNÍMAČE V MOBILNEJ ROBOTIKE
DUCHOŇ
Edičné číslo: 5670 ISBN: 978-80-227-3801-9
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 97 strán                Cena s DPH: 3,80 €
FYZIKÁLNA CHÉMIA  
Praktikum
KLEIN A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5671 ISBN: 978-80-227-3802-6
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. vydanie 
Rozsah: 191 strán                Cena s DPH: 6,44 €
HODNOTENIE NEBEZPEČENSTVA CHEMICKÝCH PROCESOV
JELEMENSKÝ, LABOVSKÝ, LABOVSKÁ, MARKOŠ
Edičné číslo: 5672 ISBN: 978-80-227-3803-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 112 strán                Cena s DPH: 4,40 €
VÝPOČTY V ANORGANICKEJ CHÉMII
MAŠLEJOVÁ A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5673 ISBN: 978-80-227-3804-0
Skriptá / FCHPT 2. vydanie opravené
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH: 5,74 €
BAUWESEN-LEHR-UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN TERMINOLOGIE  
Teil 3
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5674 ISBN: 978-80-227-3805-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 122 strán                Cena s DPH: 4,12 €
SPOLOČENSKÝ PREJAV A HODNOTY HISTORICKEJ KRAJINY  
Kvalitatívne charakteristiky historickej krajiny
HEINRICHOVÁ
Edičné číslo: 5675 ISBN: 978-80-227-3808-8
Monografia / FA 1. vydanie
Rozsah: 152 strán                Cena s DPH: 5,51 €
MATEMATICKÉ MODELOVANIE PRÚDENIA VODY V OTVORENÝCH KORYTÁCH
KVĚTON
Edičné číslo: 5676 ISBN: 978-80-227-3810-1
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah: 143 strán                Cena s DPH: 5,27 €
ANALYTICKÉ A NUMERICKÉ RIEŠENIE HRUBOSTENNÝCH NÁDOB
JANČO, ÉCSI, ÉLESZTÖS
Edičné číslo: 5677 ISBN: 978-80-227-3819-4
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 102 strán                Cena s DPH: 4,42 €
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ - TEORETICKÝ ZÁKLAD DEFORMAČNEJ A PEVNOSTNEJ ANALÝZY
ÉLESZTÖS, ÉCSI, JANČO
Edičné číslo: 5678 ISBN: 978-80-227-3820-0
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 122 strán                Cena s DPH: 4,42 €
VYHĽADÁVANIE INFORMÁCII
LACLAVÍK, ŠELENG
Edičné číslo: 5679 ISBN: 978-80-227-3829-3
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 141 strán                Cena s DPH: 5,46 €
KONŠTRUKČNÁ GEOMETRIA 
ÚLOHY A PRACOVNÉ LISTY
SZARKOVÁ, VELICHOVÁ
Edičné číslo: 5680 ISBN: 978-80-227-3830-9
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah: 79 strán                Cena s DPH: 3,80 €
STAVBA CIEST A DIAĽNÍC
BAČOVÁ, GSCHWENDT, STAŇO, SCHLOSSER, KOMAČKA
Edičné číslo: 5681 ISBN: 978-80-227-3831-6
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 329 strán                Cena s DPH: 11,80 €
KOMPAKTOVANIE PARTIKULÁRNEHO MATERIÁLU
KROK, FEKETE, PECIAR
Edičné číslo: 5682 ISBN: 978-80-227-3836-1
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 107 strán                Cena s DPH: 4,25 €
VÝVOJ TECHNIKY V ARCHITEKTÚRE PRE UDRŽATEĽNÚ SPOLOČNOSŤ
BIELEK B., HÍREŠ, LUKÁŠIK, BIELEK M.
Edičné číslo: 5683 ISBN: 978-80-227-3838-5
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah: 91 strán                Cena s DPH: 4,46 €
ZÁKLADY AUTOMATIZÁCIE A MERANIA
BELAVÝ
Edičné číslo: 5685 ISBN: 978-80-227-3839-2
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 183 strán                Cena s DPH: 6,69 €
MANAŽMENT DIELA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU
JELENČÍK
Edičné číslo: 5686 ISBN: 978-80-227-3846-0
Skriptá / FA 1. vydanie
Rozsah: 99 strán                Cena s DPH: 4,19 €
REJDY PLAVEBNÝCH KOMÔR NA SPLAVNENÝCH VODNÝCH TOKOV
MOŽIEŠIK
Edičné číslo: 5687 ISBN: 978-80-227-3847-7
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah: 113 strán                Cena s DPH: 4,51 €
CHPVZDS, HISTÓRIA GUMÁRENSKÉHO PRIEMYSLU 
NA SLOVENKSU, 6 zväzok
HUDEC A KOLEKTÍV
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-3852-1
Publikácia / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 146 strán                Cena s DPH: 10,00 €