Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
ANALÝZA PÔDNYCH PARAMETROV PRE APLIKÁCIU FYZIKÁLNE ZALOŽENÝCH ERÓZNYCH MODELOV V PODMIENKACH POVODÍ SLOVENSKA
NÉMETOVÁ, KOHNOVÁ
Edičné číslo: 6099 ISBN: 978-80-227-5167-4
Monografia / SvF 2. prepracované vydanie
Rozsah: 175 strán Cena s DPH: 18,00 €
ANALYTICKÉ METÓDY V KLINICKEJ CHÉMII
SÁDECKÁ, NETRIOVÁ
Edičné číslo: 6100 ISBN: 978-80-227-5168-1
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 84 strán Cena s DPH: 12,00 €
DOZIMETRIA A RADIAČNÁ OCHRANA V JADROVÝCH ZARIADENIACH
Učebný text pre študentov odboru elektrotechnika so zameraním na jadrové a fyzikálne inžinierstvo
HINCA, STRÍBRNSKÝ
Edičné číslo: 6102 ISBN: 978-80-227-5179-7
Skriptá / FEI - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 112 strán Cena s DPH: 6,00 €
KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE
Vonkajšie a vnútorné omietky, monolitické obklady a zatepľovacie systémy
JAKEŠ
Edičné číslo: 6103 ISBN: 978-80-227-5180-3
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 91 strán Cena s DPH: 12,50 €
CAE ELEKTRONICKÝCH PRVKOV
2/3-D numerické simulácie - Návody na cvičenia
CHVÁLA, MAREK, DONOVAL
Edičné číslo: 6105 ISBN: 978-80-227-5183-4
Skriptá / FEI - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 68 strán WWW stránky
MATEMATIKA V ARCHITEKTÚRE
ŽDÍMALOVÁ
Edičné číslo: 6106 ISBN: 978-80-227-5184-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 288 strán Cena s DPH: 20,00  €
RIADENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV
ZAJKO, KATRENČÍK, MAJERNÍK
Edičné číslo: 6107 ISBN: 978-80-227-5186-5
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 312 strán Cena s DPH:   20,00 €
TECHNICKÁ PRÍPRAVA VO ZVÁRANÍ A SPÁJANÍ MATERIÁLOV
KOLEŇÁK
Edičné číslo: 6108 ISBN: 978-80-227-5187-2
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie
Rozsah: 256 strán
VÝSADBY ZELENE V KRAJINE
MAJOROŠOVÁ, REHÁČKOVÁ
Edičné číslo: 6109 ISBN: 978-80-227-5189-6
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 131 strán Cena s DPH: 18,00  €
ENGLISH IN MECHANICAL ENGINEERING
New edition with Answer Key
KUCHARÍKOVÁ, JONES, GALATA
Edičné číslo: 6110 ISBN: 978-80-227-5190-2
Vysokoškolská učebnica / SjF 2.prepracované vydanie - 1.dotlač.
Rozsah :  208 strán                Cena s DPH:   16,00 €
VYSOKOŠKOLSKÉ DOMOVY
VRÁBLOVÁ
Edičné číslo: 6111 ISBN: 978-80-227-5194-0
Vysokoškolská učebnica / FAD 1. vydanie
Rozsah: 114 strán Cena s DPH:   18,00 €
ÚVOD DO ANALÝZY ÚDAJOV POMOCOU R
BACIGÁL
Edičné číslo: 6112 ISBN: 978-80-227-5198-8
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah:  136 strán WWW stránky