Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
TECHNOLÓGIA ANORGANICKÝCH MATERIÁLOV
KOMAN, MAROSZOVÁ
Edičné číslo: 5999 ISBN: 978-80-227-4872-8
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah : 165 strán                Cena s DPH:    14,29 €
ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ FYZIKY 
ŽIVOT A DIELO DIONÝZA ILKOVIČA
ŠEBESTA
Edičné číslo: 6002 ISBN: 978-80-227-4879-7
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah : 478 strán                Cena s DPH:    29,90 €
TEPELNÉ SPRACOVANIE
Návody na cvičenia
GÁBRIŠOVÁ, BRUSILOVÁ
Edičné číslo: 6007 ISBN: 978-80-227-4894-0
Skriptá / SjF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 134 strán                Cena s DPH:    5,00 €
AUTOMATIZOVANÉ FOTOGRAMETRICKÉ METÓDY V PROCESE DIGITALIZÁCIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
MARČIŠ
Edičné číslo: 6008 ISBN: 978-80-227-4895-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah : 112 strán                WWW stránky
NA ZAČIATKU BOL NEWTON...
MAJERNÍKOVÁ
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-4896-4
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah : 126 strán                Cena s DPH:    14,29 €
CHEMICKÉ PROCESY V ORGANICKEJ TECHNOLÓGII A PETROCHÉMII
BAJUS
Edičné číslo: 6009 ISBN: 978-80-227-4897-1
Vysokoškolská učebnica / FCHPT - USB kľúč 1. vydanie
Rozsah : 608 strán                Cena s DPH:    6,00 €
ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV
KRAJČÍK, PETRÁŠ, SKALÍKOVÁ
Edičné číslo: 6010 ISBN: 978-80-227-4903-9
Skriptá / SvF 2. doplnené vydanie
Rozsah : 220 strán                Cena s DPH:    8,57 €
TLAKOVÉ ÚČINKY PARTIKULÁRNEHO MATERIÁLU NA LOPATKU HOMOGENIZÁTORA
PECIAR, FEKETE, PECIAR
Edičné číslo: 6011 ISBN: 978-80-227-4905-3
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah : 140 strán                Cena s DPH:    12,14 €
LABORATÓRNE CVIČENIE Z ANALÝZY TUKOV, OLEJOV A ICH SPRIEVODNÝCH LÁTOK
KREPS, SCHMIDT
Edičné číslo: 6012 ISBN: 978-80-227-4906-0
Skriptá / FCHPT 1. vydanie
Rozsah : 183 strán                Cena s DPH:    14,29 €
BIOEKONOMIKA
PÁNIK, JANTOVÁ
Edičné číslo: 6013 ISBN: 978-80-227-4909-1
Skriptá / ÚM 1. vydanie
Rozsah : 185 strán                Cena s DPH:    14,29 €
DEEP EUTECTIC SOLVENTS IN BIOMASS VALORIZATION
JABLONSKÝ, ŠIMA
Edičné číslo: 6014 ISBN: 978-80-227-4911-4
Monografia / FCHPT 1. vydanie
Rozsah : 176 strán                Cena s DPH:    17,99 €
SYMETRIA KRYŠTÁLOV
HISTORICKÝ VÝVOJ PREDSTÁV O SYMETRII OD ZAČIATKU XVII. STOROČIA DO POLOVICE XX. STOROČIA
AUTORI, ICH PUBLIKÁCIE A NÁZORY
ČERVEŇ
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-4914-5
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah : 168 strán                Cena s DPH:    14,99 €
OPTIMALIZÁCIA 2
KNOR, TOMEK
Edičné číslo: 6015 ISBN: 978-80-227-4918-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah : 113 strán                WWW stránky
ŠPORTOVÁ BIOMECHANIKA
HUČKO, ČEKAN, HORVÁT, CHLEBO
Edičné číslo: 6016 ISBN: 978-80-227-4920-6
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah : 70 strán                Cena s DPH:    11,43 €
RIADENIE SYSTÉMOV S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI
Návody na cvičenia
ONDREJKOVIČ, BARTALSKÝ, BELAVÝ, HULKÓ
Edičné číslo: 6017 ISBN: 978-80-227-4922-0
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah : 119 strán                Cena s DPH:    12,00 €
GEODÉZIA V PODZEMNÝCH PRIESTOROCH
KOPÁČIK, ERDÉLYI, KYRINOVIČ
Edičné číslo: 6018 ISBN: 978-80-227-4924-4
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah : 171 strán                WWW stránky
ZDRAVOTNÁ TECHNIKA 2
Plynovody
VÍCHOVÁ
Edičné číslo: 6019 ISBN: 978-80-227-4925-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah : 95 strán                Cena s DPH:      9,00 €
ZÁKLADY PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA V PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH
Teória a praktické aplikácie
BONDAREVA, GLATZ, PLCHOVÁ
Edičné číslo: 6020 ISBN: 978-80-227-4927-5
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah : 170 strán                Cena s DPH:      9,29 €
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA 1
Stredové premietanie a lineárna perpektíva
MÉSZÁROSOVÁ, TEREŇOVÁ
Edičné číslo: 6021 ISBN: 978-80-227-4929-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah : 310 strán                WWW stránky
ÚVOD DO SENZORIKY
VAVRINSKÝ, TVAROŽEK
Edičné číslo: 6022 ISBN: 978-80-227-4934-3
Vysokoškolská učebnica / FEI / CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 114 strán                Cena s DPH:      6,00 €
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH SYSTÉMOV
OLŠIAK
Edičné číslo: 6023 ISBN: 978-80-227-4944-2
Skriptá / SjF / CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 108 strán                Cena s DPH:      6,00 €
EXPERIMENTÁLNE METÓDY
Návody na cvičenia
OLŠIAK, MLKVIK
Edičné číslo: 6024 ISBN: 978-80-227-4945-9
Skriptá / SjF / CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 85 strán                Cena s DPH:      6,00 €
ZÁKLADY KONFIGURÁCIE PREPÍNACÍCH A SMEROVACÍCH SIEŤOVÝCH ZARIADENÍ
MACKO
Edičné číslo: 6025 ISBN: 978-80-227-4951-0
Skriptá / FIIT 1. vydanie
Rozsah : 90 strán                Cena s DPH:      11,43 €
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV
Tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií
CHMÚRNY
Edičné číslo: 6026 ISBN: 978-80-227-4954-1
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah : 121 strán                Cena s DPH:      12,00 €
OPTIMALIZÁCIA PREVÁDZKY VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ
ŠULEK
Edičné číslo: 6027 ISBN: 978-80-227-4957-2
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah : 154 strán                Cena s DPH:    14,29 €
LAMPY VEREJNÉHO OSVETLENIA V BRATISLAVE
Sprievodca verejným osvetlením hlavného mesta SR a jeho premenami v čase
NÝDR, BISTÁK
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-4961-9
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah : 215 strán                Cena s DPH:    22,00 €
HASIACE LÁTKY A ICH TECHNOLÓGIE
RANTUCH, MARTINKA
Edičné číslo: 6028 ISBN: 978-80-227-4963-3
Skriptá / MTF 1. vydanie
Rozsah : 143 strán                WWW stránky
LAW
F. GAJNIAK, O. GAJNIAK
Edičné číslo: 6029 ISBN: 978-80-227-4965-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah : 98 strán                WWW stránky
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE NA SLOVENSKU A ICH VPLYV NA ELEKTRIZAČNÚ SÚSTAVU
JANÍČEK, BÚRAN, CERMAN, HANUS, KUBICA, SZABOVÁ
Edičné číslo: 6030 ISBN: 978-80-227-4966-4
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah : 221 strán                Cena s DPH:      15,00 €
ZBIERKA RIEŠENÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY 2 PRE ODBOR GaK
MINARECHOVÁ, MACÁK
Edičné číslo: 6031 ISBN: 978-80-227-4967-1
Skriptá / SvF  1. vydanie
Rozsah : 221 strán                WWW stránky
ZBIERKA PRÍKLADOV V JAZYKU C++
DROZDA
Edičné číslo: 6032 ISBN: 978-80-227-4968-8
Skriptá / FEI / CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 96 strán                Cena s DPH:      6,00 €
KAROSÉRIE
GULANOVÁ, BALÁŽ, DUNAJ
Edičné číslo: 6033 ISBN: 978-80-227-4969-5
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah : 192 strán                Cena s DPH:      14,29 €
SUBJECT ENGLISH LANGUAGE 1. SIMPLE IMPROVEMENTS FOR TEACHING READING SUBJECT-SPECIFIC TEXTS
CHMELÍKOVÁ
Edičné číslo: 6034 ISBN: 978-80-227-4971-8
Monografia / MTF 1. vydanie
Rozsah : 111 strán                WWW stránky
MIKROPLASTY?!
GRENČÍKOVÁ, ŠKULCOVÁ, BONDAREV, RYBA, MACKUĽAK
Edičné číslo: 6035 ISBN: 978-80-227-4974-9
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah : 214 strán                Cena s DPH:      14,00 €
ROZVODNÉ ZARIADENIA V ENERGETIKE
JANÍČEK, ČESKÝ, KUJAN, PERNÝ, ŠINDLER, ZUŠČÁK
Edičné číslo: 6036 ISBN: 978-80-227-4886-5
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie
Rozsah : 117 strán                Cena s DPH:      14,29 €
HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
Staviteľstvo bastiónových pevností
MAKÝŠ
Edičné číslo: 6037 ISBN: 978-80-227-4978-7
Skriptá / SvF  1. vydanie
Rozsah : 215 strán                WWW stránky
LOGISTIKA V ODBORE
SOUČKOVÁ, JERZ
Edičné číslo: 6038 ISBN: 978-80-227-4979-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah : 153 strán                Cena s DPH:      12,86 €