Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
VÝPOČTY V ANORGANICKEJ CHÉMII
MAŠLEJOVÁ, KOTOČOVÁ, ONDREJKOVIČOVÁ,
PAPÁNKOVÁ, VALIGURA
Edičné číslo: 5961 ISBN: 978-80-227-4766-0
Skriptá / FCHPT 3. vydanie
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH:    6,29 €
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II
Druhá časť - Priamkové, translačné, klinové
a kanálové povrchy
MÉSZÁROSOVÁ, RÜCKSCHLOSSOVÁ, TEREŇOVÁ
Edičné číslo: 5962 ISBN: 978-80-227-4767-7
Skriptá / SvF, CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 427 strán                WWW stránky
CHEMICKÉ TABUĽKY
VALIGURA, GRACZA, LÁSIKOVÁ, MAŠLEJOVÁ,
PAPÁNKOVÁ, ŠIMA, ŠPIRKOVÁ, TATARKO
Edičné číslo: 5963 ISBN: 978-80-227-4768-4
Skriptá / FCHPT 3. vydanie
Rozsah: 466 strán                Cena s DPH:    9,39 €
ENGINEERING MECHANICS DYNAMICS
ŽIARAN
Edičné číslo: 5964 ISBN: 978-80-227-4770-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 473 strán                Cena s DPH:    22,86 €
ÚVOD DO SOFTVÉROVÝCH JAZYKOV
Príklady a úlohy
LACKO, KOMPAN
Edičné číslo: 5965 ISBN: 978-80-227-4772-1
Skriptá / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 116 strán                Cena s DPH:   14,29 €
MATERIÁLOGRAFIA
HRIVŇÁKOVÁ, HRIVŇÁK
Edičné číslo: 5966 ISBN: 978-80-227-4773-8
Vysokoškolská učebnica / MTF 2. vydanie
Rozsah: 363 strán                Cena s DPH:   12,74 €
MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA
VARGA
Edičné číslo: 5967 ISBN: 978-80-227-4775-2
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. vydanie
Rozsah: 219 strán                Cena s DPH:   12,84 €
MATEMATIKA I
ŠABO
Edičné číslo: 5968 ISBN: 978-80-227-4778-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 3. vydanie
Rozsah: 193 strán                Cena s DPH:   6,51 €
DATABÁZOVÉ A TABUĽKOVÉ SYSTÉMY
NA VYHODNOCOVANIE DÁT
ADAMUŠČIN, MIŠOTA
Edičné číslo: 5969 ISBN: 978-80-227-4779-0
Skriptá / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 145 strán                Cena s DPH:   9,90 €
ELEKTROTECHNIKA I
JANČÁRIK
Edičné číslo: 5970 ISBN: 978-80-227-4780-6
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah: 207 strán                Cena s DPH:   11,43 €
KONŠTRUKČNÁ GEOMETRIA
Úlohy a pracovné listy
SZARKOVÁ, VELICHOVÁ
Edičné číslo: 5971 ISBN: 978-80-227-4781-3
Skriptá / SjF 2. vydanie
Rozsah: 79 strán                Cena s DPH:   5,86 €
VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA
Základy teórie a praxe
BONDAREVA, MAJERNÍK
Edičné číslo: 5972 ISBN: 978-80-227-4782-0
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 120 strán                Cena s DPH:   6,29 €
PREČO PYRAMÍDA / WHY PYRAMID
BEKEŠ
Edičné číslo: 5973 ISBN: 978-80-227-4784-4
Vysokoškolská učebnica / STU 1. vydanie
Rozsah: 264 strán                Cena s DPH:   21,99 €
INOVAČNÉ PODNIKANIE V IKT
ZAJKO, MIŠOTA
Edičné číslo: 5974 ISBN: 978-80-227-4786-8
Skriptá / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 207 strán                Cena s DPH:   12,86 €
METÓDY NA RIADENIE MOBILNÝCH
ROBOTICKÝCH SYSTÉMOV POMOCOU GEST
TÖLGYESSY, HUBINSKÝ
Edičné číslo: 5975 ISBN: 978-80-227-4789-9
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 105 strán                Cena s DPH:   11,43 €
POŽIARNE RIZIKO MATERIÁLOV
MARTINKA
Edičné číslo: 5976 ISBN: 978-80-227-4796-7
Monografia / MTF 1. vydanie
Rozsah: 89 strán                Cena s DPH:   10,00 €
KOMMUNIKATIONSSCHEMATA - SCHLÜSSEL
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5977 ISBN: 978-80-227-4797-4
Skriptá / SvF, CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 145 strán                WWW stránky
HODNOTENIE PRÍSTUPNOSTI
ARCHITEKTONICKÉHO PROSTREDIA
VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
ČEREŠŇOVÁ, ROLLOVÁ, KONČEKOVÁ
Edičné číslo: 5978 ISBN: 978-80-227-4803-2
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie
Rozsah: 101 strán                Cena s DPH:   12,86 €
STATICS OF STRUCTURES 
Solution Manual 1: Theoretical Mechanics
PSOTNÝ
Edičné číslo: 5979 ISBN: 978-80-227-4807-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 72 strán                Cena s DPH:   7,14 €
ÚVOD DO ŠTÚDIA DIZAJNU
JELENČÍK
Edičné číslo: 5980 ISBN: 978-80-227-4808-7
Skriptá / FA 1. vydanie
Rozsah: 76 strán                Cena s DPH:   5,71 €
ANALÝZA SEIZMICKEJ ODOLNOSTI
NÁDOB S KVAPALINOU
MUSIL, SIVÝ
Edičné číslo: 5981 ISBN: 978-80-227-4811-7
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 146 strán                Cena s DPH:   15,71 €
STAVEBNÉ INŽINIERSTVO V PRAXI
SOMOROVÁ
Edičné číslo: 5982 ISBN: 978-80-227-4817-9
Skriptá / SvF 2. doplnené vydanie
Rozsah: 67 strán                Cena s DPH:   6,43 €
ZÁKLADY PREDIKTÍVNEHO RIADENIA
TAKÁCS, GULAN
Edičné číslo: 5983 ISBN: 978-80-227-4826-1
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 434 strán                Cena s DPH:  20,00 €
MECHANIZMY REAKCIÍ ANORGANICKÝCH LÁTOK
ŠIMA, ŠÍPOŠ, HERCHEL
Edičné číslo: 5984 ISBN: 978-80-227-4830-8
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 210 strán                Cena s DPH:  14,29 €
ELEKTROTECHNIKA 2
JANČÁRIK
Edičné číslo: 5985 ISBN: 978-80-227-4831-5
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah: 180 strán                Cena s DPH:  14,29 €
TECHNIK, UMELECKÁ CESTA ČASOM
DOZSA, MEŠKOVÁ
Edičné číslo: -- ISBN: 978-80-227-4832-2
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah: 368 strán                Cena s DPH:   30,00 €
ZBIERKA PRÍKLADOV Z PRENOSU TEPLA  
3. časť - Prenos tepla sálaním a odparovaním vody
FERSTL, MASARYK
Edičné číslo: 5986 ISBN: 978-80-227-4841-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 339 strán                Cena s DPH:  14,29 €
TECHNOLÓGIA OBNOVY BUDOV
Ochrana a oprava spodných a obalových konštrukcií
MAKÝŠ
Edičné číslo: 5987 ISBN: 978-80-227-4848-3
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 206 strán                Cena s DPH:   12,86 €
ŠPORT NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ
UNIVERZITE V BRATISLAVE VČERA A DNES
(história a súčasnosť)
CEPKOVÁ, BOBRÍK
Edičné číslo: 5988 ISBN: 978-80-227-4849-0
Publikácia / STU 1. vydanie
Rozsah: 95 strán                Cena s DPH:   14,00 €
MECHANIKA TKANÍV
HUČKO
Edičné číslo: 5989 ISBN: 978-80-227-4851-3
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 86 strán                Cena s DPH:   12,86 €
MATEMATICKÁ KARTOGRAFIA V PRÍKLADOCH
VAJSÁBLOVÁ, SZATMÁRI
Edičné číslo: 5990 ISBN: 978-80-227-4857-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH:   8,57 €
STANOVENIE HODNOTY PODNIKOV
PETRÁKOVÁ
Edičné číslo: 5991 ISBN: 978-80-227-4858-2
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah: 67 strán                Cena s DPH:   4,29 €
OHODNOCOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ - MODELOVÉ
PRÍKLADY
MAJDÚCH, GREGUŠOVÁ, HOLLÝ
Edičné číslo: 5992 ISBN: 978-80-227-4862-9
Skriptá / SvF 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 121 strán                Cena s DPH:   7,14 €
ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS
ŠPILDOVÁ
Edičné číslo: 5993 ISBN: 978-80-227-4863-6
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 153 strán                Cena s DPH:   7,14 €
PROGRAMOVANIE V JAZYKU C
V RIEŠENÝCH PRÍKLADOCH (1)
BOU EZZEDDINE, TVAROŽEK
Edičné číslo: 5994 ISBN: 978-80-227-4865-0
Skriptá / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 233 strán                Cena s DPH:   12,86 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Konštrukcie spodnej stavby
ŽILINSKÝ, ADAMSKÁ, MIKLÓSIOVÁ
Edičné číslo: 5995 ISBN: 978-80-227-4866-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 102 strán                WWW stránky
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Schody
ŽILINSKÝ, GIECIOVÁ
Edičné číslo: 5996 ISBN: 978-80-227-4867-4
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 93 strán                WWW stránky
PRÍKLADY K STAVEBNÉMU PRÁVU
GAJNIAK
Edičné číslo: 6000 ISBN: 978-80-227-4873-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 103 strán                Cena s DPH:   8,57 €
ARCHITEKTÚRA MESTA 1
SMATANOVÁ, VITKOVÁ, ŠELIGOVÁ
Edičné číslo: 6001 ISBN: 978-80-227-4877-3
Skriptá / FA 1. vydanie
Rozsah: 78 strán                WWW stránky
TECHNOLÓGIA OBNOVY BUDOV
Realizácia obnovy kultúrnych pamiatok
MAKÝŠ
Edičné číslo: 6003 ISBN: 978-80-227-4880-3
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 260 strán                Cena s DPH:   14,29 €
VÝUČBA V TERÉNE - HYDROLOGICKÁ ČASŤ
Spôsoby stanovenia prietoku
v otvorených korytách
M. DANÁČOVÁ, Z. DANÁČOVÁ, VÝLETA,
SZOLGAY
Edičné číslo: 6004 ISBN: 978-80-227-4881-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 122 strán                Cena s DPH:   8,57 €
RIEŠENÉ ÚLOHY Z HYDROLÓGIE 1
Povodie, zrážky, prietok a hydrologická bilancia
VÝLETA, KOHNOVÁ, VALENT
Edičné číslo: 6005 ISBN: 978-80-227-4887-2
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 81 strán                Cena s DPH:   9,29 €
GEOLÓGIA PRE STAVEBNÝCH INŽINIEROV
KOPECKÝ, ONDRÁŠIK, BRČEK
Edičné číslo: 6006 ISBN: 978-80-227-4888-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 227 strán                Cena s DPH:   8,57 €