Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ
CHMELKO, ŠULKO, GARAN
Edičné číslo: 5930 ISBN: 978-80-227-4667-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah: 182 strán                Cena s DPH:   13,57 €
SOFTVÉROVÉ INŽINIERSTVO V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH
J. ŠIMKO, M. ŠIMKO, BIELIKOVÁ
Edičné číslo: 5931 ISBN: 978-80-227-4669-4
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 252 strán                Cena s DPH:   10,00 €
TECHNOLÓGIA OCHRANY OVZDUŠIA
ČÍK, LESNÝ
Edičné číslo: 5932 ISBN: 978-80-227-4670-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. rozšírené vydanie
Rozsah: 247 strán                Cena s DPH:   17,14 €
MANAŽMENT VÝROBY
SOUČKOVÁ
Edičné číslo: 5933 ISBN: 978-80-227-4672-4
Vysokoškolská učebnica / SjF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 96 strán                Cena s DPH:   6,23 €
BUILDING SERVICES 1
Sanitary Technology
JÁNOŠKOVÁ
Edičné číslo: 5934 ISBN: 978-80-227-4673-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 146 strán                Cena s DPH:   17,14 €
SFÉRICKÁ ASTRONÓMIA A KOZMICKÁ GEODÉZIA
HUSÁR
Edičné číslo: 5935 ISBN: 978-80-227-4674-8
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah: 185 strán                Cena s DPH:   8,57 €
AUTONÓMNA NAVIGÁCIA MOBILNÉHO ROBOTA
DEKAN, VITKO
Edičné číslo: 5936 ISBN: 978-80-227-4675-5
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 147 strán                Cena s DPH:   14,29 €
STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
HUBOVÁ, MISTRÍKOVÁ, KOLEKOVÁ
Edičné číslo: 5937 ISBN: 978-80-227-4677-9
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie
Rozsah: 295 strán                Cena s DPH:   9,29 €
VYBRANÉ KAPITOLY Z FINANČNÉHO TRHU
ZATROCHOVÁ
Edičné číslo: 5938 ISBN: 978-80-227-4678-6
Vysokoškolská učebnica / ÚM 2. prepracované vydanie
Rozsah: 96 strán                Cena s DPH:   8,57 €
REAKTOROVÉ INŽINIERSTVO 1
MARKOŠ, LABOVSKÁ
Edičné číslo: 5939 ISBN: 978-80-227-4679-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. vydanie
Rozsah: 325 strán                Cena s DPH:   11,43 €
PODNIKOVÉ FINANCIE
Teoretické a praktické aspekty riadenia
BONDAREVA, ZATROCHOVÁ
Edičné číslo: 5940 ISBN: 978-80-227-4680-9
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah: 150 strán                Cena s DPH:   8,57 €
ENGLISH FOR LAND SURVEYORS
KORBAŠOVÁ
Edičné číslo: 5941 ISBN: 978-80-227-4685-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah: 120 strán                Cena s DPH:   11,43 €
STATIKA
Riešené príklady
PSOTNÝ, VÉGHOVÁ
Edičné číslo: 5942 ISBN: 978-80-227-4692-2
Skriptá / SvF 2. prepracované vydanie
Rozsah: 138 strán                Cena s DPH:   5,57 €
CVIČENIA Z MATEMATIKY 1
Riešené príklady
VAVRÍKOVÁ, ŽDÍMALOVÁ
Edičné číslo: 5943 ISBN: 978-80-227-4693-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah:  215 strán                Cena s DPH:   5,43 €
KOMMUNIKATIONSSCHEMATA IM BAUWESEN
Teil 2
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5944 ISBN: 978-80-227-4694-6
Skriptá / SvF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 108 strán                WWW stránky
ŠTATISTICKÉ ANALÝZY
JANIGA, GABKOVÁ, OMACHELOVÁ
Edičné číslo: 5945 ISBN: 978-80-227-4704-2
Skriptá / SjF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 228 strán                Cena s DPH:   10,91 €
VÝUČBA V TERÉNE Z GEODÉZIE
SOKOL, JEŽKO, BAJTALA
Edičné číslo: 5946 ISBN: 978-80-227-4708-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 189 strán                Cena s DPH:   10,00 €
ŠPECIÁLNE HYDRODYNAMICKÉ ČERPADLÁ
VARCHOLA
Edičné číslo: 5947 ISBN: 978-80-227-4711-0
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 219 strán                Cena s DPH:   14,29 €
ZÁKLADY PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV
POLÓNI, PETRÁK, NEUSCHL
Edičné číslo: 5948 ISBN: 978-80-227-4715-8
Vysokoškolská učebnica / SjF 2. prepracované vydanie
Rozsah: 236 strán                Cena s DPH:   10,00 €
ZVUKOVÁ TECHNIKA
PŘIBILOVÁ, ARBET
Edičné číslo: 5949 ISBN: 978-80-227-4719-6
Skriptá / FEI 2. prepracované vydanie
Rozsah: 196 strán                Cena s DPH:   8,57 €
FACILITY MANAGEMENT V STAVEBNÍCTVE
SOMOROVÁ
Edičné číslo: 5950 ISBN: 978-80-227-4720-2
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 132 strán                Cena s DPH:   10,00 €
FYZIKÁLNE PRINCÍPY V POČÍTAČOVOM MODELOVANÍ 1
BALAŽOVJECH
Edičné číslo: 5951 ISBN: 978-80-227-4721-9
Skriptá / SvF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah: 72 strán                WWW stránky
INTERAKCIA OBEŽNÉHO KOLESA A STATORA ODSTREDIVÉHO ČERPADLA
VARCHOLA
Edičné číslo: 5952 ISBN: 978-80-227-4735-6
Monografia / SjF 1. vydanie
Rozsah: 190 strán                Cena s DPH:   17,14 €
NAJVÄČŠÍ Z VEĽKÝCH AUREL BOHULSAV STODOLA
PETRÁŠ
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-4736-3
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah: 584 strán                Cena s DPH:   31,90 €
IMS TECHNOLÓGIE
BAROŇÁK, CHAMRAZ, CSÓKA, ZAFČÍK, ŠÍP, HARTMANN
Edičné číslo: 5953 ISBN: 978-80-227-4738-7
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 307 strán                Cena s DPH:   22,86 €
GEODÉZIA
Výškové meranie
SOKOL, BAJTALA
Edičné číslo: 5954 ISBN: 978-80-227-4741-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 187 strán                Cena s DPH:   10,00 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
Pracovné listy k prednáškam
ANTALA
Edičné číslo: 5955 ISBN: 978-80-227-4746-2
Skriptá / SjF 2. vydanie
Rozsah:  219 strán                Cena s DPH:   7,86 €
OHODNOCOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ - MODELOVÉ PRÍKLADY
MAJDÚCH, GREGUŠOVÁ, HOLLÝ
Edičné číslo: 5956 ISBN: 978-80-227-4747-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah:  121 strán                Cena s DPH:   7,14 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb
Požiadavky na pozemné stavby a zásady navrhovania ich konštrukcií
Normy a normalizácia
HRAŠKA
Edičné číslo: 5957 ISBN: 978-80-227-4748-6
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah:  120 strán                Cena s DPH:   8,57 €
INTERIÉROVÝ DIZAJN
VINÁRČIKOVÁ, DANIEL, HRONSKÝ, HUSÁROVÁ, JELENČÍK, KOČLÍK, KOTRADYOVÁ, KUČEROVÁ, MORÁVKOVÁ, PETELEN, SALCER, URLANDOVÁ
Edičné číslo: 5958 ISBN: 978-80-227-4750-9
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie
Rozsah:  325 strán                Cena s DPH:   20,00 €
ŠPECIÁLNE KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Architektonicko-konštrukčné zásady ochrany budov proti zemetraseniu
Zdravotná neškodnosť budov
HRAŠKA
Edičné číslo: 5959 ISBN: 978-80-227-4752-3
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah:  60 strán                Cena s DPH:   7,14 €
KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB
Masívne steny
HRAŠKA
Edičné číslo: 5960 ISBN: 978-80-227-4759-2
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah:  139 strán                Cena s DPH:   10,00 €