Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Inštitút celoživotného vzdelávania

Ústav/oddelenie: Centrum vzdelávania

Názov vzdelávacieho programu/modulu skusobny kurz AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
Profil absolventa

Absolventi získajú vzdelanie zodpovedajúce aktuálnym potrebám profesionálneho vedúceho pracovníka v automobilovom priemysle, ktoré je realizované ako štúdium popri zamestnaní (externé) počas 4 semestrov. Štúdium je akreditované vysokoškolské na TU Wien v spolupráci s STU v Bratislave. Absolvent získa titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Jazykom výučby je angličtina .

Osnova

1 rok:

 1. Accounting & Controlling
 2. Management Science
 3. Organizational Behaviour & Human Resource Management
 4. Marketing & Competition Strategy
 5. Corporate Finance
 6. European & International Business Law
 7. Managerial Economics
 8. Communication Skills & Social Competence

2 rok:

 1. Process & Quality Management in Automotive Industry
 2. Automotive Production & Logistics
 3. Master Thesis
Odborný garant za STU: doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. za TUV: Univ.prof.Dr.-Ing.Dr.h.c. Wilfrid Sihn
Organizačný garant Ing. Miroslav Babinský Tel.: 0917 669 548
Email: automotive@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu Dva roky (4 semestre, vrátane vypracovania a obhájenia diplomovej práce) - rozsah: 120 (45 – STU) ECTS (European credit transfer system). Forma: Externé štúdium s podporou e-learningu. Priama výučba sa realizuje v 4 - dňových blokoch raz za 3 – 6 týždňov. Výučba zahŕňa prednášky, skupinové diskusie, riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu.
Miesto konania Bratislava a Viedeň. Súčasťou výučby sú aj výjazdy a exkurzie do automobilových firiem na Slovensku a v Rakúsku.
Cena 20000,00 € (možnosť získať štipendium) http://automotive.stuba.sk
Priznané právo FIBAA
od: 2009
do: 2020


Kľúčové slová

Obsah Odbornosť
Forma Kombinovaná
Cieľová skupina Manažér
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Titul (MBA)


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!