Prejsť na obsah
Verejnosť

archív

január 2022

 • 30.01.2022
  • Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vznikne Katedra UNESCO [aktuality.sk]
   Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave zriadia Katedru UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva. Program katedier UNESCO zahŕňa viac ako 850 inštitúcií v 117 krajinách a podporuje medzinárodnú medziuniverzitnú spoluprácu. Prečítajte si viac:https://www.aktuality.sk/clanok/l9jxs0g/na-stavebnej-fakulte-stu-v-bratislave-vznikne-katedra-unesco/ ...
 • 27.01.2022
  • Nočná pyramída s Mariánom Peciarom [RTVS]
   Za rok 2020 získal ocenenie Technológ roka, zaslúžil sa o mimoriadny prínos v oblasti netradičných a unikátnych technológií. Venuje sa riadeniu prenosu poznatkov do praxe, bol tiež prorektorom STU v Bratislave a pôsobí na jej Strojníckej fakulte, ktorú sám vyštudoval. Je pedagógom, školiteľom, autorom vedeckých textov a viacerých odborných publikácií. V Nočnej pyramíde nám však porozpráva aj o iný...
 • 26.01.2022
  • STU ponúkla envirorezortu spoluprácu pri riešení gudrónových jám v Predajnej [enviroportal.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) ponúkla Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR spoluprácu pri riešení gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. Na reakciu envirorezortu čaká. Gudróny predstavujú odpad vznikajúci pri spracovaní ropy. Tieto jamy nad obcou Predajná vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová už v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Prečítajt...
 • 25.01.2022
  • STU ponúkla envirorezortu spoluprácu pri riešení gudrónových jám [teraz.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) ponúkla Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR spoluprácu pri riešení gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. Na reakciu envirorezortu čaká. Pre TASR to uviedol hovorca STU Juraj Rybanský. "Išlo by o podobný model spolupráce, aký už STU má s ministerstvom vnútra pri odstraňovaní PCB látok v Strážskom, založený na dohode o partnerstve," priblížil Ry...
  • Slovenská technická univerzita sa stala členom združenia CESAER [dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je od januára súčasťou európskeho združenia CESAER, ktoré spája popredné špecializované a komplexné univerzity zamerané na vedu a techniku. Do združenia vstúpila spoločne s Institut Polytechnique de Paris, Národnou technickou univerzitou v Aténach, Univerzitou Sapienza v Ríme a Univerzitou v Southamptone. "Členstvo v tomto prestížnom združení zna...
 • 22.01.2022
  • STU by chcela zvýšiť počet zahraničných študentov aj z Ázie [teraz.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave má záujem zvýšiť počet zahraničných študentov nielen z blízkeho európskeho okolia, ale aj z ázijských štátov vrátane Vietnamu. Vzhľadom na históriu i súčasný stav kontaktov oboch krajín sú na to dobré predpoklady. Vyplynulo to zo stretnutia rektora STU Olivera Moravčíka s veľvyslancom Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku Nguyenom Tuano...
 • 20.01.2022
  • SAV a STU majú svoje plány rodovej rovnosti [Regina Západ]
   Moderátorka: „Rodová rovnosť je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Slovenská akadémie vied má ambíciu prispieť k zmene dlhodobo zanedbávaného stavu rodovej rovnosti vo vede a výskume. Prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti, v ktorom kriticky reflektujú aktuálny stav zastúpenia žien na pracoviskách. Od marca 2021 realizuje tím z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie rodový audit. Mári...
 • 19.01.2022
  • Univerzity nasledujúce dni rozhodnú o režime výučby v letnom semestri [teraz.sk]
   Univerzity budú v najbližších dňoch rozhodovať o režime výučby v letnom semestri. Zhodujú sa na tom, že budú postupovať podľa nariadení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a ministerstva školstva za dodržania protiepidemických opatrení platných v čase začiatku semestra. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave uviedla, že aktuálne nastavenie režimu OP by sa v podmienkach ...
 • 17.01.2022
  • Kapacitu hate Vodného diela Žilina preveril hydrotechnický výskum [dnes24.sk]
   Kapacitu hate Vodného diela Žilina preveril hydrotechnický výskum Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Podľa informácií štátneho podniku Vodohospodárska výstavba je Vodné dielo Žilina schopné aj po vyše dvoch dekádach prevádzky bezpečne prevádzať veľké prietoky. Katedra hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave preverila kapacitu hate...
  • Vývoj nízkoenergetickej vákuovej sušiarne [quark.sk]
   Téme vývoja nízkoenergetickej vákuovej sušiarne na sušenie poľnohospodárskych plodín bude venovaná januárová online vedecká kaviareň. Jej hosťom bude odborník v oblasti výrobnej techniky Ľubomír Šooš. Vo svojej prednáške predstaví nový princíp sušenia obilnín. Na rozdiel od sušiarní dostupných na trhu sa výskumníci rozhodli pre vákuový princíp sušenia s využitím rekuperácie tepla. Okrem toho sa v...
 • 14.01.2022
  • Januárová Veda v CENTRE: O novom princípe sušenia obilnín a potravín [vedanadosah.sk]
   Na sušenie obilnín a potravín sa používa veľa, viac alebo menej účinných princípov sušenia. Výrobcovia pritom dbajú najmä na efektívnosť sušenia, čo predstavuje minimálne vynaloženú energiu na jeden kilogram odparenej vody. Súčasne musia pri sušení zabezpečiť, aby bola zachovaná nutričná hodnota sušených obilnín. Téme vývoja nízkoenergetickej vákuovej sušiarne sa budeme venovať vo vedeckej kaviar...
  • Vedec Peter Šimko vynašiel, ako zbaviť mlieko a mliečne výrobky cholesterolu [vedanadosah.sk]
   Chuťou ani konzistenciou sa nezmenia a mohli by pomôcť znížiť počet srdcovo-cievnych ochorení v populácii.Peter Šimko je profesorom na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Prečo ste začali uvažovať o tom, či by sa dalo mlieko zbaviť cholesterolu?Pred desiatimi rokmi som doma na terase sedel s dobrými priateľmi, ktorí v tom čase podnik...
 • 12.01.2022
  • Trnava: Budova bývalej MTF na Paulínskej ulici bude opäť v ponuke na predaj [dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) pripravuje vypísanie nového kola obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj svojej nehnuteľnosti v Trnave na Paulínskej ulici.  Objekt slúžil pre potreby Materiálovotechnologickej fakulty (MTF), zhruba štyri roky je nevyužívaný.Fakulta získala viacpodlažnú rozsiahlu budovu v centre Trnavy krátko po Novembri ´89, pôvodne bola projektovaná a postavená ako síd...
 • 08.01.2022
 • 05.01.2022
  • Aj sušenie je veda [quark.sk]
   Sušenie je významný technologický proces, pri ktorom sa vlhkosť poľnohospodárskych plodín upravuje tak, aby sa mohli dlhodobo skladovať. V najbližších číslach Quarku sa dozviete o genéze vývoja novej vákuovej sušiarne na sušenie biologických materiálov z dielne inovátorov zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Prečítajte si viac:https://www.quark.sk/aj-susenie-je-veda/...
  • EÚ chce, aby autá spolu komunikovali. Úplná autonómnosť je však podľa vedcov ďaleko [zive.sk]
   Ak by si autá mohli vymieňať informácie, pomohlo by to zvýšiť bezpečnosť na cestách. Európska únia má plán Vision Zero. Chce, aby v roku 2050 na cestách EÚ už nebola žiadna smrteľná dopravná nehoda. Jedným z nástrojov, ako sa k tomu priblížiť, je aj zavedenie systému, ktorým by si autá medzi sebou mohli odovzdávať informácie. „EÚ už má stanovený štandard na komunikáciu medzi vozidlami. Volá ITS-...
 • 03.01.2022
  • Vodíkové technológie ako dvojsečná zbraň? [noviny.sk]
   Energiám, ktoré za sebou nechávajú uhlíkovú stopu už odzváňa. Jednou z ciest má byť aj vodík. V polovici 21. storočia by mal pokryť štvrtinu spotreby svetovej energie. Vodík však nemusí byť až taký zelený, ako sa na prvý pohľad zdá. “Reagoval by s kyslíkom a vodná para je tiež jeden zo skleníkových plynov, ale vzhľadom k množstvu výparov, vodných pár, ktoré sú v atmosfére, je to absolútne zanedba...