Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
NUMERICAL METHODS IN STRUCTURAL MECHANICS
DICKÝ, TVRDÁ
Edičné číslo: 6067 ISBN: 978-80-227-5074-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah :  138 strán                Cena s DPH:   10,00 €
POČÍTAČOVÉ LÚŠTENIE KLASICKÝCH ŠIFIER
Programovacie úlohy v jazyku Java
ANTAL
Edičné číslo: 6068 ISBN: 978-80-227-5077-6
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah :  101 strán                Cena s DPH:   10,00 €
NUMERICKÁ MATEMATIKA (NIELEN) PRE GEODETOV A KARTOGRAFOV
MACÁK, MINARECHOVÁ
Edičné číslo: 6069 ISBN: 978-80-227-5078-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah :  233 strán                WWW stránky
KOZMETICKÁ CHÉMIA A TECHNOLÓGIA
1.časť. Kozmetická chémia
HOJEROVÁ, MARTINIAKOVÁ
Edičné číslo: 6070 ISBN: 978-80-227-5079-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  235 strán                Cena s DPH:   20,00 €
ENERGETICKÉ BILANCIE
GRACZOVÁ, TIMÁR
Edičné číslo: 6071 ISBN: 978-80-227-5082-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  218 strán                Cena s DPH:   18,00 €
NAVRHOVANIE A VYHODNOCOVANIE MERANÍ
R. PALENČÁR, WIMMER, J. PALENČÁR, WITKOVSKÝ
Edičné číslo: 6072 ISBN: 978-80-227-5080-6
Vysokoškolská učebnica / SJF 1. vydanie
Rozsah :  160 strán                Cena s DPH:   14,29 €
TEKUTINOVÉ SYSTÉMY 1
Hydrostatické systémy
KOLLÁTH
Edičné číslo: 6074 ISBN: 978-80-227-5086-8
Vysokoškolská učebnica / SJF 1. vydanie
Rozsah :  127 strán                Cena s DPH:   12,00 €
TEKUTINOVÉ SYSTÉMY 2
Pneumatické systémy
Vákuové manipulačné systémy
KOLLÁTH
Edičné číslo: 6075 ISBN: 978-80-227-5087-5
Vysokoškolská učebnica / SJF 1. vydanie
Rozsah :  99 strán                Cena s DPH:   10,00 €
PROCESNÉ STROJNÍCTVO
Príklady
P. PECIAR, JURIGA, GUŠTAFÍK, KOHÚTOVÁ, JEZSÓ
Edičné číslo: 6076 ISBN: 978-80-227-5081-3
Skriptá / SJF 1. vydanie
Rozsah :  99 strán                Cena s DPH:   12,00 €
MODELOVANIE NÁSLEDKOV ÚNIKOV NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
LABOVSKÁ, LABOVSKÝ, JELEMENSKÝ
Edičné číslo: 6077 ISBN: 978-80-227-5094-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  278 strán                Cena s DPH:   20,00 €
MATEMATICKÉ PRINCÍPY PRÍRODNEJ FILOZOFIE
NEWTON (PREKLAD: J. ŠEBESTA)
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-5095-0
Publikácia / STU 1. vydanie
Rozsah :  472 strán                Cena s DPH:    29,90 €
ZÁKLADY MYSQL
KÖRÖSI
Edičné číslo: 6078 ISBN: 978-80-227-5100-1
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah :  158 strán                WWW stránky
FINANČNÝ TRH
Teória a prax
BONDAREVA, KATRENČÍK, ZATROCHOVÁ
Edičné číslo: 6079 ISBN: 978-80-227-5101-8
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah :  119 strán                Cena s DPH:   12,00 €
HISTORICKÉ STAVEBNÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY
Staviteľstvo rímskeho obdobia
MAKÝŠ
Edičné číslo: 6080 ISBN: 978-80-227-5102-5
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  184 strán                WWW stránky
OPTIMALIZAČNÉ METÓDY A ZÁKLADY PRAVDEPODOBNOSTI
ŠIPOŠOVÁ, ŠELIGA, KALICKÁ
Edičné číslo: 6081 ISBN: 978-80-227-5103-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah :  199 strán                Cena s DPH:   14,00 €
DIZAJNÉRSKY KOMPAS
Nástroje a metódy dizajnérskeho výskumu v akademickom prostredí
LIPKOVÁ
Edičné číslo: 6082 ISBN: 978-80-227-5105-6
Skriptá / FAD 1. vydanie
Rozsah : 63 strán                WWW stránky
ENGLISH IN MECHANICAL ENGINEERING
New edition with Answer Key
KUCHARÍKOVÁ, JONES, GALATA
Edičné číslo: 6083 ISBN: 978-80-227-5107-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 2. prepracované vydanie
Rozsah :  208 strán                Cena s DPH:   16,00 €
ELEMENTAL/E01
Základy premeny mesta - scenár obytnej zóny
FEJO, HANÁČEK
Edičné číslo: 6084 ISBN: 978-80-227-5108-7
Skriptá / FAD 1. vydanie
Rozsah : 114 strán                Cena s DPH:   20,00 €
DISCRETE-EVENT SYSTEM SIMULATION
JERZ
Edičné číslo: 6085 ISBN: 978-80-227-5109-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah :  103 strán                Cena s DPH:   12,00 €
VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE 1
SEJČ, VANKO, BELANOVÁ
Edičné číslo: 6086 ISBN: 978-80-227-5110-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah :  281 strán                Cena s DPH:   20,00 €
ENERGY BALANCES
GRACZOVÁ, TIMÁR
Edičné číslo: 6087 ISBN: 978-80-227-5111-7
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  212 strán                Cena s DPH:   18,00 €
MATEMATICKÉ ZÁKLADY KARTOGRAFIE
VAJSÁBLOVÁ
Edičné číslo: 6088 ISBN: 978-80-227-5114-8
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah :  443 strán                Cena s DPH:   22,00 €
3D GEOMETRIA
VELICHOVÁ
Edičné číslo: 6089 ISBN: 978-80-227-5115-5
Vysokoškolská učebnica / SjF - DVD 1. vydanie
Rozsah :  458 strán                Cena s DPH:     6,00 €
REVITALIZÁCIA OBYTNÉHO PROSTREDIA BYTOVÝCH DOMOV
CZAFÍK
Edičné číslo: 6090 ISBN: 978-80-227-5121-6
Vysokoškolská učebnica / FAD 1. vydanie
Rozsah :  180 strán                Cena s DPH:  20,00 €
VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMICKEJ FYZIKY
MALČEK, MICHALÍK, BREZA
Edičné číslo: 6091 ISBN: 978-80-227-5131-5
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  128 strán                Cena s DPH:  15,00 €
VIRTUÁLNA, ROZŠÍRENÁ A ZMIEŠANÁ REALITA V ARCHITEKTÚRE
BENKOVIČOVÁ
Edičné číslo: 6092 ISBN: 978-80-227-5132-2
Skriptá / FAD 1. vydanie
Rozsah : 74 strán                WWW stránky
PROBLÉMOVO ORIENTOVANÉ ÚLOHY Z OBLASTI OBRÁBANIA, TVÁRNENIA, ZVÁRANIA A RIADENIA PODNIKOVÝCH PROCESOV
ŠUGÁR, BABČANOVÁ, BÍLIK, CHOVANOVÁ, JURÍK, KRITIKOS, KURUC, LUDROVCOVÁ, PETROVIČ, RAŠKOVÁ, ŠMIDA, ŠUGÁROVÁ, ZAHNAŠ, ŽILÍNEK
Edičné číslo: 6093 ISBN: 978-80-227-5134-6
Monografia / MTF 1. vydanie
Rozsah :  237 strán               
ENERGETICKÁ, EKONOMICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA BILANCIA BUDOV
Výpočtové softvéry a vzorové príklady
KALÚS
Edičné číslo: 6094 ISBN: 978-80-227-5135-3
Príručka / SvF 1. vydanie
Rozsah : 81 strán                WWW stránky
SOFTVÉR MATHEMATICA: PRVÝ DIEL
STAŠOVÁ, MEDĽA
Edičné číslo: 6095 ISBN: 978-80-227-5138-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah : 206 strán                WWW stránky
PRÚDENIE PLYNOV V POTRUBNOM SYSTÉME SPAĽOVACIEHO MOTORA
CHRÍBIK, POLÓNI
Edičné číslo: 6096 ISBN: 978-80-227-5093-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah : 160 strán                Cena s DPH:  22,00 €
VÝŽIVA ČLOVEKA
HYBENOVÁ, KAJABA
Edičné číslo: 6097 ISBN: 978-80-227-5141-4
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah : 461 strán                Cena s DPH:  28,00 €
VÝKON POVOLANIA A ETIKA ARCHITEKTA/PROJEKTANTA
BARANOVÁ, GAJNIAK
Edičné číslo: 6098 ISBN: 978-80-227-5151-3
skriptá / SvF, CD nosič 1. vydanie
Rozsah : 96 strán                WWW stránky