Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
DESIGN OF CONCRETE MEMBERS
BILČÍK, GAJDOŠOVÁ
Edičné číslo: 5753 ISBN: 978-80-227-4125-5
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH: 5,16 €
DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA VODNÝ REŽIM MOKRADÍ
SKALOVÁ, JURÁKOVÁ, PÁSZTOROVÁ
Edičné číslo: 5754 ISBN: 978-80-227-4126-2
Monografia / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 124 strán                Cena s DPH: 4,86 €
TECHNOLÓGIA VÝROBY PAPIERA
KRKOŠKA, PANÁK, HANUS, VIZÁROVÁ, ŠUTÝ
Edičné číslo: 5755 ISBN: 978-80-227-4127-9
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2 doplnené vydanie 
Rozsah: 650 strán                Cena s DPH: 20,10 €
APLIKOVANÁ MATEMATIKA
Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky
URBANÍKOVÁ, ŠPIRKOVÁ, VACULÍKOVÁ
Edičné číslo: 5756 ISBN: 978-80-227-4128-6
Vysokoškolská učebnica / MTF 1 vydanie 
Rozsah: 201 strán                Cena s DPH: 7,74 €
METÓDA KONEČNÝCH PRVKOV V MECHATRONIKE 1
Úvod do programu ANSYS
KUTIŠ, MURÍN, PAULECH, GOGA
Edičné číslo: 5757 ISBN: 978-80-227-4129-3
Vysokoškolská učebnica / FEI 1 vydanie 
Rozsah: 159 strán                Cena s DPH: 5,83 €
MATHEMATICS I
VELICHOVÁ
Edičné číslo: 5758 ISBN: 978-80-227-4130-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 164 strán                Cena s DPH: 6,13 €
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA  
Návody na cvičenia
KYSELOVÁ, MÉSZÁROSOVÁ, MINÁROVÁ, PELIKÁNOVÁ, BAŠOVÁ
Edičné číslo: 5759 ISBN: 978-80-227-4131-6
Skriptá / SvF 3 vydanie 
Rozsah: 262 strán                Cena s DPH: 6,13 €
TERMOMECHANIKA
Cvičenia
FÜRI, KURČOVÁ
Edičné číslo: 5760 ISBN: 978-80-227-4132-3
Skriptá / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 350 strán                Cena s DPH: 12,51 €
ZBIERKA RIEŠENÝCH PRÍKLADOV Z REAKTOROVÉHO 
INŽINIERSTVA 1, + CD-nosič
MARKOŠ, LABOVSKÁ
Edičné číslo: 5761 ISBN: 978-80-227-4141-5
Skriptá / FCHPT 1 vydanie 
Rozsah: 241 strán Cena s DPH: 9,54 €
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ SÚSTAVY
Navrhovanie podľa európskych noriem
HARVAN
Edičné číslo: 5762 ISBN: 978-80-227-4142-2
Vysokoškolská učebnica / SvF 3 opravené vydanie 
Rozsah: 292 strán                Cena s DPH: 7,12 €
PRENOS TEPLA - PRÍKLADY
1.časť - Vedenie tepla
FERSTL, MASARYK
Edičné číslo: 5763 ISBN: 978-80-227-4143-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 358 strán                Cena s DPH: 13,31 €
PRAVDEPODOBNOSŤ A MATEMATICKÁ ŠTATISTIKA
VOLAUF
Edičné číslo: 5764 ISBN: 978-80-227-4144-6
Vysokoškolská učebnica / FIIT 1 vydanie 
Rozsah: 203 strán                Cena s DPH: 7,89 €
AKUSTIKA BUDOV 2
Laboratórna nepriezvučnosť stavebných konštrukcií a prvkov
TOMAŠOVIČ, DLHÝ, BUDAY, BOBIK
Edičné číslo: 5765 ISBN: 978-80-227-4145-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 184 strán                Cena s DPH: 6,87 €
STAVEBNÁ TEPELNÁ TECHNIKA
Základy tepelnej ochrany budov
CHMÚRNY
Edičné číslo: 5766 ISBN: 978-80-227-4147-7
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 303 strán                Cena s DPH: 11,39 €
PHYSICS FOR CIVIL ENGINEERING
PAVLENDOVÁ
Edičné číslo: 5767 ISBN: 978-80-227-4148-4
Skriptá / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 119 strán                Cena s DPH: 4,42 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
Návody na cvičenia
NEMČEKOVÁ
Edičné číslo: 5768 ISBN: 978-80-227-4149-1
Skriptá / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 110 strán                Cena s DPH: 4,14 €
FYZIKA 1
Zbierka príkladov a úloh
HOLÁ, FEDORKO, LAURINC, LUKEŠ
Edičné číslo: 5769 ISBN: 978-80-227-4150-7
Skriptá / FCHPT 1 vydanie 
Rozsah: 188 strán                Cena s DPH: 6,83 €
ÚVOD DO PREDMETU DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA
VALÁŠKOVÁ, TEREŇOVÁ, VAJSÁBLOVÁ, MÉSZÁROSOVÁ
Edičné číslo: 5770 ISBN: 978-80-227-4160-6
Skriptá / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 148 strán                Cena s DPH: 5,64 €
BASICS OF STATISTICAL ANALYSIS
JANIGA
Edičné číslo: 5771 ISBN: 978-80-227-4161-3
Skriptá / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 218 strán                Cena s DPH:  7,83 €
ROBOTIKA
VACHÁLEK, TAKÁCS
Edičné číslo: 5772 ISBN: 978-80-227-4163-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 166 strán                Cena s DPH:  6,37 €
ROBOTIKA
Návody na cvičenia
VACHÁLEK, KRASŇANSKÝ,  TÓTH
Edičné číslo: 5773 ISBN: 978-80-227-4164-4
Skriptá / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 125 strán                Cena s DPH: 4,74 €
VIRTUÁLNE PROTOTYPOVANIE S POMOCOU CATIA V5
MATEJ
Edičné číslo: 5774 ISBN: 978-80-227-4165-1
Vysokoškolská učebnica / FEI 1 vydanie 
Rozsah: 110 strán                Cena s DPH:  4,25 €
TVORBA RIADIACICH ALGORITMOV PRE AUTOMATICKÚ PALETIZÁCIU
TOLNAY, KRAVEC, STAŠ
Edičné číslo: 5775 ISBN: 978-80-227-4178-1
Monografia / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 165 strán                Cena s DPH:  6,37 €
NÍZKOENERGETICKÁ, ZELENÁ, UDRŽATEĽNÁ 
BUDOVA-KLÍMA-ENERGIA
BIELEK B., BIELEK M., VRANAY, LUKÁŠIK, VRANAYOVÁ, 
VILČEKOVÁ, EHRENWALD, HÍREŠ, MAJSNIAR, MIKUŠOVÁ
Edičné číslo: 5776 ISBN: 978-80-227-4185-9
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 602 strán                Cena s DPH:  20,00 €
ZÁKLADY STROJNÉHO INŽINIERSTVA
Zbierka úloh
ANTALA
Edičné číslo: 5777 ISBN: 978-80-227-4186-6
Skriptá / SjF 3 opravené vydanie 
Rozsah: 151 strán                Cena s DPH:  5,56 €
ÚDRŽBA BUDOV, FACILITY MANAGEMENT
SOMOROVÁ
Edičné číslo: 5778 ISBN: 978-80-227-4187-3
Skriptá / SvF 2 prepracované vydanie 
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH:  6,06 €
OBNOVA BUDOV A OCHRANA PAMIATOK
Obnova panelových bytových domov 1
MENĎAN
Edičné číslo: 5779 ISBN: 978-80-227-4188-0
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 195 strán                Cena s DPH:  7,12 €
OBNOVA BUDOV A OCHRANA PAMIATOK
Obnova panelových bytových domov 2
VAVROVIČ, MENĎAN
Edičné číslo: 5780 ISBN: 978-80-227-4189-7
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 234 strán                Cena s DPH:  8,47 €
MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE
Zemné stroje
MAZURKIEVIČ, GULAN, IZRAEL, GLATZ
Edičné číslo: 5781 ISBN: 978-80-227-4190-3
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 253 strán                Cena s DPH:  9,72 €
WEBOVEDA
Východiská, predmet, metódy
NÁVRAT, KUBÁN, KRÁTKY, MACKO, MÓRO, 
SRBA, ŠAJGALÍK, ŠEVCECH, VRABLECOVÁ
Edičné číslo: 5783 ISBN: 978-80-227-4194-1
Monografia / FIIT 1 vydanie 
Rozsah: 142 strán                Cena s DPH:  6,79 €
CHEMICKÉ TABUĽKY
VALIGURA, GRACZA, LÁSIKOVÁ, MAŠLEJOVÁ, 
PAPÁNKOVÁ, ŠIMA, ŠPIRKOVÁ, TATARKO
Edičné číslo: 5784 ISBN: 978-80-227-4203-0
Príručka / FCHPT 2. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 456 strán                Cena s DPH:  9,39 €
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE TVÁRNENIA
SCHREK, KOSTKA, ČINÁK
Edičné číslo: 5785 ISBN: 978-80-227-4204-7
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 140 strán                Cena s DPH:  5,33 €
BAUWESEN-LEHR-UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN 
TERMINOLOGIE
Teil 5
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5786 ISBN: 978-80-227-4205-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 102 strán                Cena s DPH:  3,85 €
VIABILITA, PROLIFERÁCIA A SMRŤ BUNIEK KULTIVOVANÝCH 
V IN VITRO PODMIENKACH
JANTOVÁ
Edičné číslo: 5787 ISBN: 978-80-227-4206-1
Monografia / FCHPT 2 vydanie 
Rozsah: 60 strán                Cena s DPH:  2,22 €
MIKROBIOLÓGIA
HUDECOVÁ, ŠIMKOVIČ
Edičné číslo: 5788 ISBN: 978-80-227-4217-8
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2 vydanie 
Rozsah: 266 strán                Cena s DPH:  7,12 €
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND COGNITIVE SCIENCE IV
KVASNIČKA A KOLEKTÍV
Edičné číslo: 5789 ISBN: 978-80-227-4208-5
Monografia / FIIT 1 vydanie 
Rozsah: 315 strán                Cena s DPH:  11,84 €
TECHNOLÓGIA STAVEBNÝCH PROCESOV I.
Návody na cvičenia
PROKOPČÁKOVÁ
Edičné číslo: 5792 ISBN: 978-80-227-4224-5
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 66 strán                Cena s DPH:  2,66 €
ENGLISH IN MECHANICAL ENGINEERING
KUCHARÍKOVÁ, JONES, GALATA
Edičné číslo: 5793 ISBN: 978-80-227-4226-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie - 1 dotlač
Rozsah: 198 strán                Cena s DPH:  7,12 €
NEURÓNOVÉ FUZZY SYSTÉMY
Základy umelej inteligenice
VÉGH
Edičné číslo: 5794 ISBN: 978-80-227-4227-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 164 strán                Cena s DPH:  6,22 €
MODELOVANIE MULTIFYZIKÁLNYCH PROCESOV A DEJOV
KUTIŠ
Edičné číslo: 5796 ISBN: 978-80-227-4232-0
Monografia / FEI 1 vydanie 
Rozsah: 478 strán                Cena s DPH: 16,39 €
NUMERICAL METHODS IN THEORY OF STRUCTURES + CD
RAVINGER
Edičné číslo: 5797 ISBN: 978-80-227-4234-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH:  6,94 €
 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
BOŽÍKOVÁ, BOŽÍK
Edičné číslo: 5798 ISBN: 978-80-227-4240-5
Skriptá / SvF 1 vydanie 
Rozsah: 120 strán                WWW stránky
GRAFICKÉ SYSTÉMY
KUREKOVÁ, HALAJ
Edičné číslo: 5799 ISBN: 978-80-227-4241-2
Skriptá / SjF 1 vydanie 
Rozsah: 142 strán                WWW stránky
MATEMATIKA 1
ŠABO
Edičné číslo: 5802 ISBN: 978-80-227-4258-0
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2 vydanie 
Rozsah: 193 strán                Cena s DPH:  6,51 €
MATEMATIKA 1
Zbierka úloh
JASEM, HORANSKÁ
Edičné číslo: 5803 ISBN: 978-80-227-4265-8
Skriptá / FCHPT 2 vydanie - 1 dotlač
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH:  3,29 €
REALITNÝ TRH V SÚVISLOSTIACH
CÁR
Edičné číslo: 5805 ISBN: 978-80-227-4266-5
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 80 strán                WWW stránky
CHEMICKÉ INŽINIERSTVO
Tabuľky a grafy
BAFRNCOVÁ, ŠEFČÍKOVÁ, VAJDA
Edičné číslo: 5806 ISBN: 978-80-227-4270-2
Skriptá / FCHPT 3 vydanie
Rozsah: 115 strán                Cena s DPH:  3,85 €
ZÁKLADY MOLEKULOVEJ BIOLÓGIE
PAULÍKOVÁ, KRYŠTOFOVÁ
Edičné číslo: 5807 ISBN: 978-80-227-4271-9
Skriptá / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 150 strán                Cena s DPH:  5,40 €
DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA II
Prvá časť - Rotačné a skrutkové plochy
MÉSZÁROSOVÁ, RÜCKCHLOSSOVÁ, TEREŇOVÁ
Edičné číslo: 5808 ISBN: 978-80-227-4275-7
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 503 strán                WWW stránky
METROLÓGIA V GEODÉZII
HUSÁR
Edičné číslo: 5809 ISBN: 978-80-227-4283-2
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 141 strán                Cena s DPH:  5,33 €
MERANIE A REGULÁCIA V TZB      
1.časť - Vykurovanie
KOUDELKOVÁ
Edičné číslo: 5816 ISBN: 978-80-227-4291-7
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 182 strán                Cena s DPH:  6,80 €
DATABÁZOVÉ SYSTÉMY V GIS
ĎURAČIOVÁ
Edičné číslo: 5817 ISBN: 978-80-227-4292-4
Skriptá / SvF 1 vydanie
Rozsah: 178 strán                Cena s DPH:  6,66 €
SPRACOVANIE ÚDAJOV V ENVIRONMENTÁLNOM INŽINIERSTVE
ČISTÝ, BECOVÁ, ČELÁR
Edičné číslo: 5818 ISBN: 978-80-227-4293-1
Vysokoškolská učebnica / SvF 1 vydanie
Rozsah: 136 strán                Cena s DPH:  5,32 €
CHEMICKÝ PRIEMYSEL V ZRKADLE DEJÍN SLOVENSKA
História spracovania koží a garbiarsky priemysel na Slovensku
KRASNOVSKÝ
Edičné číslo: - ISBN: 978-80-227-4305-1
Publikácia / FCHPT 1 vydanie
Rozsah: 100 strán                Cena s DPH:  10,00 €