Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
ZÁKLADY PROGRAMOVANIA V JAZYKU C
KRIVÁ
Edičné číslo: 6039 ISBN: 978-80-227-4982-4
Skriptá / SvF 2. vydanie
Rozsah :  210 strán                Cena s DPH:   6,00 €
TECHNICAL MECHANICS II
KINEMATICS + DYNAMICS
ŠOLEK
Edičné číslo: 6040 ISBN: 978-80-227-4986-2
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah :  174 strán                Cena s DPH:   14,29 €
NEW ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS
ŠPILDOVÁ, KORBAŠOVÁ
Edičné číslo: 6041 ISBN: 978-80-227-4993-0
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah :  217 strán                Cena s DPH:   14,29 €
KRÁTKY ÚVOD DO JAZYKA C++
DROZDA
Edičné číslo: 6042 ISBN: 978-80-227-4994-7
Skriptá / FEI - CD nosič 1. vydanie
Rozsah :  99 strán                Cena s DPH:   6,00 €
ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO II
Návody na cvičenia
1.časť optické spektrálne metódy
PASTIEROVÁ, GERULOVÁ, SOLDÁN
Edičné číslo: 6043 ISBN: 978-80-227-4995-4
Skriptá / MTF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah :  190 strán                WWW stránky
MODELOVANIE A SIMULÁCIE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV 1
GARAN
Edičné číslo: 6044 ISBN: 978-80-227-4996-1
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah :  431 strán                Cena s DPH:   17,14 €
VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ VEDENIA
Mechanika a ampacita vodičov
Teória a príklady
BENDÍK, CENKÝ, BINDZÁR
Edičné číslo: 6045 ISBN: 978-80-227-4997-8
Vysokoškolská učebnica / FEI 1. vydanie
Rozsah :  134 strán                Cena s DPH:   15,00 €
POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KRAJINNOM PLÁNOVANÍ
Návody na cvičenia
ŠTEFUNKOVÁ
Edičné číslo: 6046 ISBN: 978-80-227-4998-5
Skriptá / SvF - CD nosič 1. vydanie
Rozsah :  94 strán                WWW stránky
VYKUROVANIE
Cvičenia
KURČOVÁ, KOUDELKOVÁ
Edičné číslo: 6047 ISBN: 978-80-227-5002-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  173 strán                Cena s DPH:   14,29 €
PODPORA KREATIVITY A INOVATÍVNOSTI
... alebo keď nápad neprichádza
JELENČÍK
Edičné číslo: 6048 ISBN: 978-80-227-5005-9
Monografia / FA 1. vydanie
Rozsah :  127 strán                Cena s DPH:   14,29 €
TIENIACA TECHNIKA BUDOV
Typológia, navrhovanie a hodnotenie
HRAŠKA
Edičné číslo: 6049 ISBN: 978-80-227-5006-6
Monografia / SvF 1. vydanie
Rozsah :  102 strán                Cena s DPH:   12,86 €
DROGY A LIEČIVÁ OKOLO NÁS
MACKUĽAK, BODÍK, BÍROŠOVÁ
Edičné číslo: 6050 ISBN: 978-80-227-5010-3
Monografia / STU 1. vydanie
Rozsah :  559 strán                Cena s DPH:   20,00 €
ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA V CUDZOM JAZYKU - NEMECKÝ JAZYK
Fachkommunikation in der Fremdsprache Deutsch
HUDECOVÁ
Edičné číslo: 6051 ISBN: 978-80-227-5011-0
Skriptá / SjF 1. vydanie
Rozsah :  182 strán                Cena s DPH:   14,29 €
SEMIOTIKA A HERMENEUTIKA V ARCHITEKTÚRE A DIZAJNE
JELENČÍK
Edičné číslo: 6052 ISBN: 978-80-227-5015-8
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie
Rozsah :  220 strán                Cena s DPH:   17,14 €
BETÓNOVÉ NOSNÉ PRVKY
Návody na cvičenia
HOLLÝ, ABRAHOIM
Edičné číslo: 6053 ISBN: 978-80-227-5018-9
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  219 strán + prílohy                Cena s DPH:   21,99 €
ZÁKLADNÁ POTRAVINÁRSKA LEGISLATÍVA
L. BÍROŠOVÁ, LUKAČKA, Z. BÍROŠOVÁ
Edičné číslo: 6054 ISBN: 978-80-227-5021-9
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah :  103 strán                Cena s DPH:   12,00 €
FINANČNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV
BONDAREVA, PLCHOVÁ, ZATROCHOVÁ
Edičné číslo: 6055 ISBN: 978-80-227-5026-4
Vysokoškolská učebnica / ÚM 1. vydanie
Rozsah :  142 strán                Cena s DPH:   9,00 €
ÚVOD DO MATERIÁLOVÉHO INŽINIERSTVA II
MORAVČÍK, HAZLINGER, NÁPLAVA, KUBLIHA
Edičné číslo: 6056 ISBN: 978-80-227-5033-2
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie
Rozsah :  358 strán    Cena s DPH:   20,00 €
MODELOVANIE A SIMULÁCIA MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV 2
GARAN
Edičné číslo: 6057 ISBN: 978-80-227-5034-9
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah :  485 strán                Cena s DPH:   20,00 €
PREDPÄTÝ BETÓN
Návody na cvičenia
Časť 1. Vopred predpätý betón
ABRAHOIM, HOLLÝ
Edičné číslo: 6058 ISBN: 978-80-227-5037-0
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  203 strán    Cena s DPH:   20,00 €
ZBIERKA PRÍKLADOV Z PRENOSU TEPLA  
4. časť - Výmenníky  tepla
FERSTL, MASARYK
Edičné číslo: 6059 ISBN: 978-80-227-5040-0
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah : 423 strán                Cena s DPH:  22,86 €
MATERIÁLY PRE OBVODOVÉ PLÁŠTE NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV
STRUHÁROVÁ, LAJOŠOVÁ, HELLOVÁ
Edičné číslo: 6060 ISBN: 978-80-227-5044-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  83 strán    Cena s DPH:   14,29 €
DISKRÉTNA MATEMATIKA PRE ŠTUDENTOV APLIKOVANEJ INFORMATIKY FEI STU
KOLLÁR, POLAKOVIČ
Edičné číslo: 6061 ISBN: 978-80-227-5048-6
Skriptá / FEI 1. vydanie
Rozsah :  257 strán    Cena s DPH:   20,00 €
PREDIKTÍVNA POTRAVINÁRSKA MIKROBIOLÓGIA A HODNOTENIE RIZIKA
Príklady a úlohy
AČAI, VALÍK
Edičné číslo: 6062 ISBN: 978-80-227-5050-9
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah : 309 strán                Cena s DPH:  20,00 €
AERODYNAMIKA A HYDRODYNAMIKA BUDOV
Fyzikálne problémy účinku vetra a hnaného dažďa na budovy a konštrukcie
B.BIELEK, FRANEK, M.BIELEK
Edičné číslo: 6063 ISBN: 978-80-227-5051-6
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie
Rozsah : 285 strán                Cena s DPH:  22,00 €
HYDRAULICKÁ ABECEDA
Teoretická časť
ŠOLTÉSZ, BAROKOVÁ, ČUBANOVÁ
Edičné číslo: 6064 ISBN: 978-80-227-5055-4
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah :  239 strán    Cena s DPH:   14,29 €
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA
MARTINKA
Edičné číslo: 6065 ISBN: 978-80-227-5062-2
Vysokoškolská učebnica / MTF 1. vydanie
Rozsah : 262 strán                Cena s DPH:  14,29 €
ADVANCED TOPICS IN ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERING
LIPKOVÁ, LOKAJOVÁ, BLIGHT
Edičné číslo: 6066 ISBN: 978-80-227-5071-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie
Rozsah : 102 strán                Cena s DPH:  10,00 €