Prejsť na obsah
Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
DIZAJN S OHĽADOM NA ČLOVEKA 
Humanizácia mikroprostredia
KOTRADYOVÁ, TEISCHINGER, HAGENHENRICH, ŽÚŽIOVÁ,  ROZLOŽNÍK, KRCHNIAKOVÁ, MAJCHER, CZAFÍK, CHUMCHALOVÁ, CAPÍKOVÁ, MAČAJ, SLÁDEK
Edičné číslo: 5843 ISBN: 978-80-227-4403-4
Monografia / FA 1. vydanie 
Rozsah: 302 strán                Cena s DPH: 20,00 €
ELEKTROTECHNIKA 2
100 riešených príkladov
ČERVEŇOVÁ, DOSOUDIL
Edičné číslo: 5874 ISBN: 978-80-227-4483-6
Skriptá / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 178 strán                Cena s DPH: 5,71 €
ELECTRICAL MEASUREMENT AND MEASUREMENT SYSTEMS
VLNKA
Edičné číslo: 5882 ISBN: 978-80-227-4497-3
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 239 strán                Cena s DPH: 14,14 €
DEJINY ARCHITEKTÚRY A STAVITEĽSTVA
DUDA, HERETIKOVÁ
Edičné číslo: 5885 ISBN: 978-80-227-4523-9
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 146 strán                Cena s DPH: 7,00 €
ÚVOD DO MATEMATICKEJ ANALÝZY 
Zbierka riešených úloh
LUCKÁ, KOVÁROVÁ
Edičné číslo: 5886 ISBN: 978-80-227-4489-8
Skriptá / FIIT 1. vydanie 
Rozsah: 305 strán                Cena s DPH: 12,13 €
 
PODZEMNÉ STAVBY (Cvičenia)
CHABROŇOVÁ
Edičné číslo: 5887 ISBN: 978-80-227-4526-0
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 188 strán                Cena s DPH: 7,00 €
ŠTATISTIKA A PRAVDEPODOBNOSŤ  
Základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti
NANÁSIOVÁ, KOHNOVÁ
Edičné číslo: 5888 ISBN: 978-80-227-4527-7
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 199 strán                Cena s DPH: 11,41 €
WASSERWIRTSCHAFT UND WASSERBAU 
Textsammlung mit Aufgaben
KRALINA HOBOTH
Edičné číslo: 5889 ISBN: 978-80-227-4528-4
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 126 strán                Cena s DPH: 12,71 €
 
KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ 
1. časť
HUDECOVÁ
Edičné číslo: 5890 ISBN: 978-80-227-4529-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 185 strán                Cena s DPH: 12,84 €
 
MATHEMATICS II
VELICHOVÁ
Edičné číslo: 5891 ISBN: 978-80-227-4532-1
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 108 strán                Cena s DPH: 12,71 €
ZÁKLADY ŠTATISTICKEJ ANALÝZY 
Zbierka úloh
JANIGA, GABKOVÁ
Edičné číslo: 5892 ISBN: 978-80-227-4533-8
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 157 strán                Cena s DPH: 12,71 €
SPRACOVANIE OBRAZU 
Vybrané kapitoly z prednášok
KRIVÁ, MIKULA, STAŠOVÁ
Edičné číslo: 5893 ISBN: 978-80-227-4535-2
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 149 strán                Cena s DPH: 9,00 €
NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A KMITANIE
ŽIARAN
Edičné číslo: 5894 ISBN: 978-80-227-4536-9
Monografia / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 316 strán                Cena s DPH: 22,86 €
ENGLISH FOR CIVIL ENGINEERS
ŠPILDOVÁ
Edičné číslo: 5895 ISBN: 978-80-227-4538-3
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie 
Rozsah: 153 strán                Cena s DPH: 5,55 €
ĽUDSKÉ ZDROJE I  
Personálny manažment
KALINOVÁ
Edičné číslo: 5896 ISBN: 978-80-227-4472-0
Skriptá / ÚM 1. vydanie 
Rozsah: 109 strán                Cena s DPH: 4,00 €
INTERIÉR ADMINISTRATÍVNYCH BUDOV
VINÁRČIKOVÁ
Edičné číslo: 5897 ISBN: 978-80-227-4539-0
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 274 strán                Cena s DPH: 20,00 €
PROCESNÉ STROJNÍCTVO II
P. PECIAR, FEKETE, M. PECIAR
Edičné číslo: 5898 ISBN: 978-80-227-4540-6
Skriptá / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 177 strán                Cena s DPH: 7,13 €
NAVIGAČNÉ METÓDY VFH V NESTATICKOM PROSTREDÍ
BABINEC, VITKO
Edičné číslo: 5899 ISBN: 978-80-227-4548-2
Monografia / FEI 1. vydanie 
Rozsah: 106 strán                Cena s DPH:  7,14 €
ZAKLADANIE STAVIEB
Stavebná jamy, oporné konštrukcie a zlepšovanie zemín
TURČEK, SÚĽOVSKÁ, STACHO
Edičné číslo: 5900 ISBN: 978-80-227-4558-1
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 203 strán                Cena s DPH: 8,29 €
ZÁKLADY FUNKCIONÁLNEJ ANALÝZY A VARIAČNÉHO POČTU
HADNLOVIČOVÁ, TIBENSKÝ
Edičné číslo: 5901 ISBN: 978-80-227-4559-8
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 155 strán                WWW stránky
PROCESY SPRACOVANIA POLYMÉROV
ALEXY
Edičné číslo: 5902 ISBN: 978-80-227-4585-7
Skriptá / FCHPT 2. nezmenené vydanie 
Rozsah: 198 strán                Cena s DPH: 7,01 €
PRESKLENÉ ÁTRIÁ
Typológia, mikroklíma, konštrukcie
VOJTEKOVÁ
Edičné číslo: 5903 ISBN: 978-80-227-4601-4
Vysokoškolská učebnica / FA 1. vydanie 
Rozsah: 169 strán                Cena s DPH: 12,84 €
800 RIEŠENÝCH PRÍKLADOV Z MECHANIKY TEKUTÍN
Zväzok 1
KNÍŽAT
Edičné číslo: 5904 ISBN: 978-80-227-4607-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 264 strán                Cena s DPH: 19,99 €
ZELENÉ INŽINIERSTVO A ZELENÁ CHÉMIA
ČÍK, PETRÁŠ, FÖLDVÁRY
Edičné číslo: 5905 ISBN: 978-80-227-4610-6
Vysokoškolská učebnica / FCHPT  1. vydanie 
Rozsah: 167 strán                Cena s DPH: 21,29 €
AKUSTIKA BUDOV l 
Stavebná a urbanistická akustika
TOMAŠOVIČ, DLHÝ, BUDAY
Edičné číslo: 5906 ISBN: 978-80-227-4383-9
Vysokoškolská učebnica / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 343 strán                Cena s DPH:  17,14 €
KOMMUNIKATIONSSCHEMATA IM BAUWESEN
1. Teil
PÁLOVÁ
Edičné číslo: 5908 ISBN: 978-80-227-4621-2
Skriptá / SvF 1. vydanie 
Rozsah: 99 strán                WWW stránky
FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
Základy strojného inžinierstva
BUKOVECZKY, GULAN, SCHMIDTOVÁ, IZRAEL
Edičné číslo: 5909 ISBN: 978-80-227-4623-6
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 168 strán                Cena s DPH:  18,43 €
PRENOS TEPLA  PRÍKLADY
2. časť - Prenos tepla konvekciou
FERSTL, MASARYK
Edičné číslo: 5910 ISBN: 978-80-227-4627-4
Vysokoškolská učebnica / SjF 1. vydanie 
Rozsah: 491 strán                Cena s DPH:  19,86 €
STAVEBNÁ MECHANIKA
Návody na cvičenia
PSOTNÝ, VÉGHOVÁ
Edičné číslo: 5911 ISBN: 978-80-227-4629-8
Skriptá / SvF 2. prepracované vydanie 
Rozsah: 133 strán                Cena s DPH: 4,99 €
ANORGANICKÁ CHÉMIA
ŠIMA, KOMAN, KOTOČOVÁ, SEGĽA, TATARKO, VALIGURA
Edičné číslo: 5912 ISBN: 978-80-227-4630-4
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 3. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 499 strán                Cena s DPH: 14,13 €
PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ
Pomôcka k cvičeniam
DICKÝ, PREKOP, TVRDÁ
Edičné číslo: 5913 ISBN: 978-80-227-4631-1
Skriptá / SvF 3. doplnené vydanie 
Rozsah: 193 strán                Cena s DPH: 7,00 €
NÁVODY NA CVIČENIA Z BIOLÓGIE
JANTOVÁ, KALIŇÁKOVÁ
Edičné číslo: 5914 ISBN: 978-80-227-4632-8
Skriptá / FCHPT 1. vydanie 
Rozsah: 102 strán                Cena s DPH: 6,43 €
LABORATÓRIUM Z MIKROBIOLÓGIE POTRAVÍN
Skriptá na cvičenie
VALÍK, MEDVEĎOVÁ, LIPTÁKOVÁ
Edičné číslo: 5916 ISBN: 978-80-227-4635-9
Skriptá / FCHPT 2. vydanie 
Rozsah: 158 strán                Cena s DPH: 7,29 €
ZBIERKA RIEŠENYCH PRÍKLADOV Z REAKTOROVÉHO INŽINIERSTVA I
MARKOŠ, LABOVSKÁ
Edičné číslo: 5917 ISBN: 978-80-227-4636-6
Skriptá / FCHPT 1. vydanie - 1. dotlač
Rozsah: 241 strán                Cena s DPH: 9,55 €
DYNAMIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
SOKOL, TVRDÁ
Edičné číslo: 5918 ISBN: 978-80-227-4638-0
Vysokoškolská učebnica / SvF 2. vydanie
Rozsah: 214 strán                Cena s DPH: 7,69 €
PRAKTIKUM Z ANALYTICKEJ CHÉMIE
PURDEŠOVÁ, TARAPČÍK, HROBOŇOVÁ, ŠPÁNIK, RIEVAJ, ŠVORC, MANOVÁ, ČACHO, BENICKÁ
Edičné číslo: 5919 ISBN: 978-80-227-4639-7
Skriptá / FCHPT 2. prepracované vydanie
Rozsah: 262 strán                Cena s DPH: 8,44 €
NAVIGÁCIA MOBILNÉHO ROBOTA VIZUÁLNYM SYSTÉMOM
PÁSZTÓ, HUBINSKÝ
Edičné číslo: 5920 ISBN: 978-80-227-4641-0
Monografia / FEI 1. vydanie
Rozsah: 130 strán                Cena s DPH: 16,86 €
STAVEBNÁ MECHANIKA
DICKÝ, JENDŽELOVSKÝ
Edičné číslo: 5921 ISBN: 978-80-227-4642-7
Vysokoškolská učebnica / SvF 4. vydanie
Rozsah: 242 strán                Cena s DPH: 8,08 €
MATEMATIKA I
Zbierka úloh
JASEM, HORANSKÁ
Edičné číslo: 5922 ISBN: 978-80-227-4643-4
Skriptá / FCHPT 3. vydanie
Rozsah: 134 strán                Cena s DPH: 4,29 €
RIEŠENIE ÚLOH
Pracovné listy I, Deskriptívna geometria I
HAVRANOVÁ
Edičné číslo: 5923 ISBN: 978-80-227-4644-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 133 strán                Cena s DPH: 7,86 €
MATEMATIKA II
Zbierka úloh
JASEM, KOLESÁROVÁ
Edičné číslo: 5924 ISBN: 978-80-227-4652-6
Skriptá / FCHPT 2. vydanie
Rozsah: 172 strán                Cena s DPH: 6,60 €
ANORGANICKÁ CHÉMIA
Praktikum
ONDREJKOVIČOVÁ, IZAKOVIČ, MAŠLEJOVÁ, PAPÁNKOVÁ, TATARKO
Edičné číslo: 5925 ISBN: 978-80-227-4653-3
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 2. vydanie
Rozsah: 237 strán                Cena s DPH: 10,43 €
PREDIKTÍVNA MIKROBIOLÓGIA A MIKROBIOLOGICKÉ HODNOTENIE RIZIKA
VALÍK, AČAI
Edičné číslo: 5926 ISBN: 978-80-227-4655-7
Vysokoškolská učebnica / FCHPT 1. vydanie
Rozsah: 160 strán                Cena s DPH: 17,86 €
ÚVOD DO MATEMATICKEJ LOGIKY
KNOR
Edičné číslo: 5927 ISBN: 978-80-227-4656-4
Skriptá / FIIT 1. vydanie
Rozsah: 111 strán                WWW stránky
HYDRAULIKA PODZEMNEJ VODY
KAMENSKÝ, ŠOLTÉSZ, BAROKOVÁ
Edičné číslo: 5928 ISBN: 978-80-227-4657-1
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 156 strán                Cena s DPH:  10,71 €
GEODÉZIA V PRIEMYSLE
KOPÁČIK, ERDÉLYI, LIPTÁK, LUKÁČ, KYRINOVIČ
Edičné číslo: 5929 ISBN: 978-80-227-4661-8
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 207 strán                WWW stránky
STAVEBNÉ PRÁVO
GAJNIAK
Edičné číslo: 59291 ISBN: 978-80-227-4671-7
Skriptá / SvF 1. vydanie
Rozsah: 177 strán                Cena s DPH:   10,00 €