Prejsť na obsah
Verejnosť

2021

 • december

 • 30.12.2021
  • STU posilňuje spoluprácu s nemeckým výskumným centrom [teraz.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) prehlbuje spoluprácu s nemeckým výskumným ústavom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). V súčinnosti s jeho dcérskou spoločnosťou HZDR Innovation GmbH, zameranou na transfer technológií, sa podarilo zmodernizovať lineárny urýchľovač na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, čo umožňuje operácie pri zušľachťovaní doštičiek pre výkonovú elektronik...
 • 22.12.2021
  • Rezort hospodárstva vyhlásil víťazov súťaže o inovatívny čin roka [teraz.sk]
   Do 14. ročníka súťaže Inovatívny čin roka, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, bolo prihlásených 35 návrhov v štyroch kategóriách. Ocenenia získali inovácie schopné konkurovať aj na svetových trhoch.Súťažiaci mohli prihlásiť inovácie, ktorých inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2020 a boli aj uvedené do praxe. V kategórii technologická inovácia porotu najviac zaujalo ri...
 • 21.12.2021
 • 18.12.2021

  • Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, Technická univerzita Košice a Žilinská univerzita v Žiline by mohli dovzdelávať inžinierov zo slovenských priemyselných firiem v oblasti digitalizácie priemyslu. S iniciatívou, inšpirovanou švédskym programom Ingenjör 4.0, prišla platforma Industry4UM. Cieľom je udržať konkurencieschopnosť našich firiem v prostredí špičkovej digitalizovanej výroby...
 • 17.12.2021
  • STU a Ekonomická univerzita v Bratislave smerujú k posilneniu spolupráce [dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave plánujú posilniť spoluprácu. Možnosti vidia v riešení spoločných projektov či zlepšovaní vnímania oboch univerzít v spoločnosti. Prečítajte si viac:https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/stu-a-ekonomicka-univerzita-v-bratislave-smeruju-k-posilneniu-spoluprace-278275...
 • 16.12.2021

  • Ľubomír Bajaník, moderátor: „Vysokoškolskí učitelia učia aj v takmer sedemdesiatročných laboratóriách. Podľa rektorov na tento problém by sa mala sústrediť pripravovaná reforma vysokých škôl. Pre mnohých budúcich študentov sú podmienky v škole a jej prestíž rozhodujúce pri výbere. Ministerstvo školstva oponuje, že na to má iné projekty.“ Emília Lengyelová, redaktorka: „Anna študuje doktorandské š...
 • 13.12.2021
 • 11.12.2021
 • 10.12.2021
  • MIRRI SR sa stalo členom Národnej platformy pre rozvoj umelej inteligencie [dnes24.sk]
   Zapojenie MIRRI ocenila aj akademická obec. "Ak Slovensko nechce zostať len montážnou dielňou, musí sa aktívne podieľať na riešení aktuálnych technologických výziev doby. Výskum a vývoj umelej inteligencie je v ich popredí. Verím, že tento silný partner zvýši úsilie aj výsledky platformy," povedal rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík. Prečítajte si viac:https://www...
  • STU považuje návrh novely vysokoškolského zákona za neakceptovateľný [teraz.sk]
   Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave považuje návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý predložilo ministerstvo školstva a predstavil štátny tajomník Ľudovít Paulis, za neakceptovateľný. Návrh naďalej obsahuje silné prvky politizácie vysokého školstva. Vedenie STU vyzýva ministerstvo školstva, aby návrh v diskusii s akademickou obcou prehodnotilo. "Súčasne sa obracia na pr...
  • Vedenie STU považuje návrh novely vysokoškolského zákona za neakceptovateľný [aktuality.sk]
   Podľa vedenia STU návrh vychádza z účelovo interpretovaných argumentov, spôsob jeho prípravy a komunikácie s tými, ktorých sa týka, bol a zostal mimoriadne nekorektný a neseriózny. „Naša kľúčová výhrada však spočíva v tom, že predložený návrh novely vysokoškolského zákona neprináša riešenia skutočných problémov a aktuálnych výziev vysokého školstva na Slovensku, naopak, vnáša chaos do procesov, kt...
 • 08.12.2021
  • Bicyklom po vlakovej koľaji [vedanadosah.sk]
   Bicykel ako dopravný prostriedok je stále populárnejší, či už ako spôsob ekologickej dopravy, alebo ako spoločník na výletoch po krajine. K obidvom týmto možnostiam však potrebujeme ešte niečo - bezpečné cyklotrasy, na ktorých nemusíme čeliť rušnej doprave.Takýchto cyklotrás nie je veľa, no vďaka novému projektu by sa to v blízkej budúcnosti mohlo zmeniť.Výskumník a inovátor Ľubomír Šooš predstaví...
 • 07.12.2021
  • Envirozáťaž v Strážskom môže poslúžiť na budúce inovácie [teraz.sk]
   Praktické skúsenosti pri likvidácii toxických látok vrátane polychlórovaných bifenylov (PCB) z výroby bývalého štátneho podniku Chemko Strážske by výskumníci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) chceli využiť i v budúcnosti. Okrem plánu vytvoriť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Centrum pre riešenie environmentálnych hrozieb a záťaží (CREHaZ) má škola záujem zriadiť v Strá...
  • Petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ sa skončila [teraz.sk]
   “Zhodli sme sa, že misia petície bola naplnená. Jasne ukázala, že nesúhlas s predloženou novelou nie je vecou skupinky konzervatívnych akademikov, ktorí sa bránia reformám, ale širokej vysokoškolskej pospolitosti. Ďakujeme všetkým, ktorí petíciu podporili – akademickým reprezentáciám, študentom, učiteľom zamestnancom vysokých škôl i verejnosti, ktorým záleží na kvalitných a slobodných vysokých ško...
 • november

 • 29.11.2021
 • 27.11.2021
 • 21.11.2021
 • 19.11.2021
  • NDS sa chystá na bližšiu spoluprácu s technickými univerzitami [Rádio Slovensko]
   Ľuboš Kasala, moderátor: „Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila s troma slovenskými univerzitami s technickým zameraním memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti. Dokument ratifikovali symbolicky, deň pred Medzinárodným dňom študentstva. Národná diaľničná spoločnosť dlhodobo podporuje a naďalej chce podporovať univerzit...
 • 18.11.2021
 • 17.11.2021
  • Po škole uplatnenie v práci. Tri technické univerzity podpísali memorandum s diaľničiarmi [ etrend.sk]
   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko–výskumnej činnosti."Pre nás je to zásadný míľnik, lebo máme platformu, na základe ktorej budeme do procesu zapájať našich expertov a odborníkov na znalectvo, ale budeme...
 • 16.11.2021
  • Slovenskí študenti sú po 32 rokoch v uliciach: PROTEST proti novele zákona [dnes24.sk]
   Najzásadnejšie výhrady proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd. Týkajú sa voľby rektora, druhá výhrada smeruje k postaveniu dekana. Zásadná výhrada je aj proti navrhovanému okliešteniu kompetencií akademického senátu. Nesúhlas univerzity vyslovujú aj s oddelením procesov akreditácie habilitačného a inauguračného konania. Rektor STU Oliver ...
 • 11.11.2021
  • Bratislava: Nové Mesto bude spolupracovať s Fakultou architektúry STU [dnes24.sk]
   Bratislavské Nové Mesto bude spolupracovať s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Spoluprácu nadviažu pri hľadaní koncepcií a vízií územného rozvoja, pri riešení konkrétnych urbanistických a architektonických problémov či pri návrhoch stvárnenia verejných priestorov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré tento týždeň podpísali. Prečítajte si vi...
  • Univerzity protestujú proti reforme [Jednotka, Správa RTVS]
   Viliam Stankay, moderátor: „Vysoké školy a študenti protestujú proti novele vysokoškolského zákona. Najnovšie ju odmietla aj akademická obec Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali protest v uliciach Bratislavy.“ Miroslav Řádek, redaktor: „Univerzity opakovane protestujú proti zmenám, ktoré presadzuje ministerstvo ško...
 • 10.11.2021
  • Novela vyhnala študentov do ulíc [TV TA3]
   Patrícia Kordiaková, moderátorka:„Diskusia okolo novely vysokoškolského zákona naberá na obrátkach. Univerzity s ňou nesúhlasia. Spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy.“ Igor Huraj, moderátor:„Študenti dokonca organizujú protesty. Ministerstvo školstva odkazuje, že pripomienky počúva, no novela má skvalitniť slovenské vysoké školstvo.“ Barbara Štefanovičová, redaktorka:„Akademické...
  • Univerzity odmietajú reformy [RTVS Jednotka]
   Jana Košíková, moderátorka: „Vysoké školy a študenti protestujú proti novele vysokoškolského zákona, ktorú presadzuje ministerstvo školstva. Odmietla ich akademická obec Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity na svojom verejnom zasadnutí. Popoludní svoj protest v uliciach Bratislavy vyjadrili aj študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Akademické obce vysokých škôl navrho...
  • V Bratislave dokončili rekonštrukciu historickej budovy v centre mesta [aktuality.sk]
   Waydanovský dom, ktorý je prepojený s Katedrálou sv. Martina v centre Bratislavy, je už zrekonštruovaný. Spolu s renováciou Rudnayovho námestia tak vznikol v hlavnom meste reprezentatívny priestor s veľkým turistickým potenciálom. Autormi projektu rekonštrukcie meštianskeho domu z druhej polovice 18. storočia, známeho tiež ako Waydanovský dom, sú architekti Andrej Botek a Pavol Pauliny z Ústavu d...
  • Študenti Filozofickej fakulty UK protestovali proti novele vysokoškolského zákona [webnoviny.sk]
   V súvislosti s novelou vysokoškolského zákona zorganizovala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v stredu o 11:00 v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU verejné zasadnutie akademickej obce STU. Ako uviedol hovorca STU Juraj Rybanský, diskusia mala byť o skutočnom zvyšovaní kvality a o tom, prečo je predložená novela kontraproduktívna. Vysvetlenie a odpovede na otázky prítom...
  • Šuran: Takto zjednotené vysokoškolské prostredie ešte nikdy nebolo [teraz.sk]
   Takto zjednotené vysokoškolské prostredie ako je teraz, ešte nikdy nebolo, tvrdí predseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Filip Šuran. Pred stredajším zasadnutím akademickej obce Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave poukázal na to, že vysokoškolské reprezentácie a zároveň aj niektoré vysoké školy nesúhlasia s návrhom novely zákona o vysokých školách, ktorý žiadajú stiahnuť z m...
 • 09.11.2021
  • Slovenský fenomén – elektrická formula zostavená študentami [touchit.sk]
   Slovenská technická univerzita už niekoľko rokov patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku. Nie len kvôli úspešným absolventom, ale aj vďaka študentom nekončiacich ročníkov, ktorí hviezdia za hranicami prostredníctvom STUBA Green Teamu. Jediný študentský formulový tím na Slovensku sa už niekoľko rokov zúčastňuje medzinárodných súťaží pod záštitou Formula Student, kde reprezentuje nie len STU, ...
  • V bratislavských vysokoškolských internátoch sa sprísnili opatrenia [aktuality.sk]
   V internátoch Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa v iných stupňoch rizika ako „monitoring“, teda aj v aktuálnom, dôrazne odporúča režim OTP. „Ubytovaní môžu byť iba študenti, ktorí absolvujú aspoň časť vzdelávacích činností prezenčnou metódou. Vstup do ubytovacích zariadení majú povolený len ubytovaní študenti, návštevy medzi jednotlivými izbami sú zakázané,” poznamenal pre TASR...
 • 08.11.2021
  • Slovenskí vedci vyvíjajú vlastný dron, prevážať bude vzorky po testoch na Covid-19 [zive.sk]
   Cieľom veľkého projektu slovenských univerzít je dostať do vzduchu plne autonómnu letku dronov, ktorá bude prevážať biologické vzorky z odberných miest do laboratórií.Na Slovensku vyvíjajú vlastný dron. Od základov navrhujú konštrukciu, elektroniku, ale aj umelú inteligenciu pre autonómne lietanie či systémy riadenia letovej prevádzky. Je to jeden z najväčších slovenských akademických projektov, d...
  • Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách spustili petíciu [aktuality.sk]
   Rada vysokých škôl (RVŠ), Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), Univerzita Komenského (UK) v Bratislave aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách.Petícia podporuje podľa jej autorov zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona. Tvrdia, že ob...
 • 05.11.2021
 • 04.11.2021
  • Plasty nie sú pre klímu tým najhorším riešením, ale musíme ich používať rozumne [aktuality.sk]
   Veľa ekologicky uvedomelých ľudí sa snaží vytlačiť plasty zo svojho života. S plastovými materiálmi to však z tohto hľadiska nie je také jednoduché. Aj keď sú často strašiakom, ich využívanie väčšinou skôr znižuje emisie skleníkových plynov oproti iným materiálom, akými sú napríklad sklo či kovy. „Plasty v skutočnosti značne znižujú celkovú uhlíkovú stopu, lebo sú ľahšie a pri ich preprave sa spot...
 • 01.11.2021
  • SAV otvorila poslednú výzvu akademického a vedeckého programu SASPRO 2 [dnes24.sk]
   Slovenská akadémia vied (SAV) otvorila v pondelok záverečnú výzvu na predkladanie projektov v rámci z akademického a vedeckého programu SASPRO 2. Zapojiť sa do nej môžu slovenskí vedci pôsobiaci v zahraničí, ktorí uvažujú o návrate na Slovensko, a výskumníci zo zahraničia, ktorí chcú v krajine robiť vedu. Ide o spoločný projekt SAV, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského (U...
 • október

 • 29.10.2021
  • STU udelila titul doctor honoris causa profesorovi Günterovi Blöschlovi [dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave udelila čestný titul doctor honoris causa Günterovi Blöschlovi, jednému z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti inžinierskej hydrológie a vodného hospodárstva. Ocenila jeho dlhoročnú spoluprácu vo výskume, pri riešení projektov, publikovaní, školení a vzdelávaní magisterských, doktorandských a postdoktorandských študentov vodohospodárskeho in...
 • 26.10.2021
 • 25.10.2021
 • 22.10.2021
  • Ak niekto dokáže spraviť skutočný virtuálny klon nášho sveta, bude to Facebook [zive.sk]
   Odborník na virtuálnu realitu z FIIT STU Juraj Vincúr považuje metaverzum za ďalší buzzword a neverí, že by ho nejaká firma dokázala skutočne pripraviť za rok či dva.Headsety pre virtuálnu realitu zažili svoju najväčšiu slávu pred piatimi, šiestimi rokmi. Odvtedy sa o nich a aj o samotnej virtuálnej realite hovorí menej. Neznamená to ale, že by sa nevyvíjala. V rozhovore sa dočítate: Prečo v mi...
 • 19.10.2021
  • Nová 5G sieť sa dá využiť aj na vzájomné prepojenie vozidiel [Rádio Slovensko]
   Igor Michalčík, moderátor: „O 5G sieti ste isto počuli. Teraz však nebudeme hovoriť o komunikácii pomocou mobilného telefónu, ale mobilnej siete piatej generácie môžu byť nápomocné pri riadení automobilov. Je to predmetom výskumného projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a operátora Orange Slovensko. 5G sieť výskumníci využili na prestup dát pri pohybe virtuálneho dv...
  • Nové dizajny v doprave [quark.sk]
   Vo štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Martin Baláž z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave o nových dizajnoch v doprave.Dizajnér Mgr. art. Martin Baláž, ArtD., sa špecializuje na výskum a vývoj najmä v oblasti transport a produkt dizajnu, a dlhodobo sa venuje téme automobilu a inkluzívneho dizajnu. Pôsobí v Ústave dizajnu Fakult...
  • Ocenili víťazov architektonickej súťaže na obnovu prezidentskej vily [dnes24.sk]
   Víťazi študentskej architektonickej súťaže Xella na tému P/Rezidentská rezidencia, ktorá mala za cieľ priniesť nápady a inšpiráciu pre potenciálnu realizáciu obnovy prezidentskej vily na bratislavskom Slavíne, sú známi. Tri víťazné návrhy a traja nositelia špeciálnej odmeny si prevzali ocenenia. Prvú cenu získal Dávid Husár zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  ...
 • 18.10.2021
  • STU má záujem o spoluprácu s čínskymi partnermi [ dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave podporuje zintenzívnenie spolupráce s čínskymi partnermi. Privítala by viac spoločných vedeckých projektov či zvýšenie počtu čínskych študentov STU. Vyplynulo to zo stretnutia rektora univerzity Olivera Moravčíka s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Sun Li-ťiem. Prečítajte si viac:https://www.dnes24.sk/...
  • STUBA Green Team odštartoval novú sezónu. Toto je ich súčasný elektrický monopost [ topspeed.sk]
   Študenti z STU pred pár týždňami odštartovali novú sezónu, na konci ktorej bude stáť opäť ďalšia elektrická formula.Poďme sa ale pozrieť na ich súčasnú pýchu, ktorá nesie označenie SGT-FE21. Práve s touto formulou reprezentoval STUBA Green Team nielen STU, ale aj všetkých svojich partnerov a ako jediný slovenský tím aj celú našu krajinu na súťažiach v Maďarsku a Chorvátsku. Základným „stavebn...
 • 14.10.2021
  • STU apeluje na zodpovedný prístup k vysokoškolskému prostrediu [dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vyjadruje znepokojenie nad zhoršovaním ekonomicko-legislatívneho prostredia vysokého školstva na Slovensku. Vedenie a predsedníctvo Akademického senátu STU apelujú na zodpovedných predstaviteľov vlády a parlamentu, aby zabránili jeho ďalšej devastácii a v konštruktívnej diskusii s akademickou obcou a priemyselnou praxou prijali čo najskôr zmyslupln...
 • 10.10.2021
  • Nové priestory na FIIT STU pre študentov [touchit.sk]
   Študenti a výskumníci FIIT STU v Bratislave majú aj vďaka partnerstvu s IBM k dispozícii dobudované a vynovené priestory Slovenskej informatickej knižnice FIIT STU. FIIT STU má jednu z najmodernejších a najnovších budov slovenského školstva. Študentom sa dlhodobo snažia zlepšovať interiérové prostredie, vytvárať pre nich kreatívny priestor. Vďaka spolupráci so spoločnosťou IBM môžu štud...
 • 08.10.2021
  • Univerzitné školstvo treba rozdeliť [hnonline.sk]
   Musí byť jasné, kto sa má zamerať iba na vzdelávanie a kto prioritne na vedu a výskum, tvrdí pre HN Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratisslave. Ako zasiahla pandémia do vyučovacieho procesu na vašej fakulte?Pandémia nás prekvapila, tak ako aj všetkých ostatných. Bohužiaľ, museli sme prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Keďže sme však informatici, bolo ...
 • 05.10.2021
  • Dron – kuriér i záchranár? [quark.sk]
   Drony sa stali bežným pomocníkom pre ľudí, ktorí si spestrujú svoj domáci fotoalbum peknými zábermi z výšok. Aký je však v súčasnosti celkový stav priemyslu dronov? Z jednoduchých kvadrokoptér sa stavajú zložité systémy určené na rôznorodé úlohy, či už ide o inšpekcie stavenísk, plodín, rôzne pátracie a záchranné úlohy, inventúry skladov v logistických centrách, využitie na prepravu tovarov či bio...
  • Projekt CEVIS napreduje, STU predstavila partnerom prvý polygón [dnes24.sk]
   Predstavitelia Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK) a Slovenskej akadémie vied (SAV) ako zakladajúci členovia Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) sa stretli na pôde STU, kde sa oboznámili s návrhom prvého z piatich polygónov centra CEVIS. Prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Peter Telek spolu s vedúcim projektového strediska fakulty Martinom Don...
 • 04.10.2021
  • Našli spôsob, ako dezinfikovať vodou [RTVS Jednotka]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Spolupráca študentov, doktorandov či vedeckých pracovníkov z rôznych fakúlt môže byť veľmi prínosná. Svedčí o tom projekt dezinfekčného stojana. Fakulta elektrotechniky a informatiky na ňom spolupracovala s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Modul sa dostal až do finále Národnej ceny za dizajn. Víťaz bude známy tento týždeň.“ Anna R...
 • 03.10.2021
  • Deti vymysleli, študenti zostrojili. Nech sa páči, čokoládová tlačiareň či robot na umývanie zubov [pravda.sk]
   Výstava MyMachine EXPO na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave predstavila tri takéto predmety vytvorené podľa návrhov detí a ďalší žiaci základných škôl si ich mohli vyskúšať. „Dnes už roboty slúžia nielen pri výrobe, v službách a doprave, ale napríklad aj v kuchyni. Aj vy všetci ste navrhovali nejaké roboty,“ prihovoril sa deťom dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš. Obdivuje všetkých ...
  • O. Moravčík: Inštitucionálne spájanie STU a UK nie je v súčasnosti aktuálne [dnes24.sk]
   Inštitucionálne spájanie či zlučovanie Slovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave nie je v súčasnosti aktuálne. Rektor STU Oliver Moravčík pre TASR vyjadril presvedčenie, že na dosiahnutie vyššej kvality a lepšieho postavenia univerzity vo svetových rebríčkoch by to samo o sebe efekt neprinieslo. Podľa Moravčíka budú kľúčové reformné opatrenia orientované na...
  • Očkovacia lotéria: Vývojári zlepšili svoju aplikáciu pre heslá, prekvapil ich záujem ľudí [zive.sk]
   Vývojári aplikácie Vyhraj lotériu, ktorá sľubuje doručovanie aktuálnych hesiel vo forme oznámení, ju v príprave na ďalšie vysielanie relácie Byť zdravý je výhra vylepšili. Vyriešené by pritom mali byť aj problémy, kvôli ktorým aplikácia minulý týždeň nedoručila prvé heslo. Aplikácia je dostupná v Obchode Play aj App Store od Applu. Čo sa týka minulotýždňových problémov, podľa vyjadrenia autorov a...
 • 02.10.2021
  • Plaváreň STU v Trnave ožije len súčinnosťou so štátom, krajom a mestom [dnes24.sk]
   Príprava rekonštrukcie plavárne Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave dáva predpoklad aj na podporu zo strany Fondu na podporu športu. Vyplynulo to z pracovného stretnutia zástupcov vedení STU, fakulty a Fondu na podporu športu priamo na pôde fakulty. Plaváreň s jediným krytým bazénom vhodným na plavecký šport v Trnave je pre havarijný stav zastaraných k...
 • 01.10.2021
  • Aká je perspektíva a možnosti osvetlenia školských zariadení pre 21. storočie? [webnoviny.sk]
   Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie škôl a školských zariadení, aké sú možnosti a perspektívy pre 21. storočie“. Prvá časť sa zaoberala „Požiadavkami na moderné osvetlenie škôl a školských zariadení„, v ktorej prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave oboznámil účastníkov s akt...
  • Aká je perspektíva a možnosti osvetlenia školských zariadení pre 21. storočie? [webnoviny.sk]
   Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie škôl a školských zariadení, aké sú možnosti a perspektívy pre 21. storočie“. Prvá časť sa zaoberala „Požiadavkami na moderné osvetlenie škôl a školských zariadení„, v ktorej prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave oboznámil účastníkov s akt...
 • september

 • 30.09.2021
  • FIIT STU a Sociálna poisťovňa budú spolupracovať na skvalitňovaní informačných systémov [touchit.sk]
   Jednou z prvých oblastí, na ktorých začína SP a FIIT STU spolupracovať, je vytváranie webovej služby typu „Form as a Service“ s cieľom zefektívniť komunikáciu Sociálnej poisťovne s jej klientami. Podpísané memorandum umožní o. i. spoluprácu v oblasti zadávania a realizovania bakalárskych, diplomových a semestrálnych prác pre študentov, realizáciu dvojstranných i&nbsp...
  • FIIT STU a Sociálna poisťovňa podpísali memorandum o spolupráci [dnes24.sk]
   Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) a Sociálna poisťovňa vo štvrtok podpísali memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vytvoriť zmluvný rámec pre spoluprácu a podmienky pre rozvoj vzájomne prospešného vzťahu medzi vzdelávacou inštitúciou a Sociálnou poisťovňou. "Verejný sektor je oblasťou, s ktorou chceme nadväzovať užšiu spoluprácu. Vidíme...
  • FIIT STU a Sociálna poisťovňa podpísali memorandum o spolupráci [teraz.sk]
   Podpísané memorandum umožní i spoluprácu v oblasti zadávania a realizovania bakalárskych, diplomových a semestrálnych prác pre študentov, realizáciu projektov, spoluprácu v oblasti vedy a výskumu technológií, či procesov určených na ochranu systémov, sietí, aplikácií, účtov a údajov pred kybernetickými útokmi. Prečítajte si viac:https://www.teraz.sk/slovensko/skolstvo-fiit-stu-a-socialna-poistov/...
  • Z odvážnych kresieb realita: Na STU v Bratislave predstavili vynálezy inšpirované detskými nápadmi [cas.sk]
   V priestoroch Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v utorok dopoludnia predstavili vynálezy inšpirované detskými nápadmi. Počas podujatia MyMachine EXPO Bratislava 2021 odhalili tri nové vynálezy z dielne študentov Strojníckej fakulty STU a študentov stredných odborných škôl z Trnavského a Bratislavského kraja. Predstavené boli tri vynálezy. Prvým je cestovná ...
 • 29.09.2021
  • Onsemi darovala FIIT STU hardvér na výskumné účely [touchit.sk]
   Výskumníci a študenti FIIT STU v Bratislave majú vďaka spolupráci s ON Semiconductor Slovakia a.s. k dispozícii moderný špecializovaný hardvér na výskum a vývoj v oblasti IoT. „Našim akademickým pracovníkom a študentom sa vždy snažíme zabezpečovať najmodernejšie IT technológie, aby s nimi mohli realizovať výskum a vývoj. Teší nás, že jedným z našich partnerov na tomto poli je aj sp...
 • 26.09.2021
  • Výskumná práca študenta FIIT pomáha lekárom s diagnostikou genetického ochorenia [touchit.sk]
   Študenti a výskumníci z FIIT STU v Bratislave, v spolupráci s Karlovou Univerzitou v Prahe a Pediatrickou klinikou v Motole, vyvinuli softvér, ktorý zrýchľuje diagnostiku genetického ochorenia. Vyvinutý softvér a navrhnutý diagnostický proces bol prijatý do karentovaného časopisu MDPI Diagnostics (Špeciálne vydanie: Pokrok v diagnostikovaní a zvládaní Primárnej Ciliárnej Dyskinézy). Softvérd...
 • 25.09.2021
  • Autá bude montovať viac robotov a menej Slovákov a pandémia sa dotkla sŕdc topmanažérov [etrend.sk]
   Študenti a učitelia na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) a Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity budú mať pre vybrané projekty prístup k emulačnému systému čipu Prodigy od spoločnosti Tachyum. Škola a firma o tom podpísali memorandum. Zapojení pedagógovia a študenti tak budú mať možnosť pracovať s najnovšími technológiami HPC (high perfor...
  • Očkovaciu lotériu už pozerať nemusíte: TOTO je dôvod! [pluska.sk]
   Obrovská pomoc pre tých, ktorí nemajú čas sledovať priamy prenos očkovacej lotérie. Stačí spraviť jednu vec a heslo vám nikdy neutečie. Mobilných aplikácií či webových stránok, ktoré ponúkajú aktualizované heslá, vzniklo už niekoľko. Najnovšiu pridali dvaja študenti z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Appka má názov Vyhraj lotériu. Stač...
 • 24.09.2021
 • 23.09.2021
 • 20.09.2021
  • Mali slúžiť 100 rokov, mosty vydržia sotva polovicu [mytrnava.sme.sk]
   Štandardne by mali mosty slúžiť minimálne 100 rokov, bez nutnosti ich väčších opráv. Most v Hlohovci doslúžil skôr. Teraz ho čaká náročná obnova za milióny eur.TRNAVA. Prečo nie sú mosty po celom Slovensku v dobrej kondícii, dokedy môžu ešte slúžiť a čo by odporučil trnavskej župe pri plánovanej rekonštrukcii mosta v Hlohovci? Pýtali sme sa Petra Paulíka, odborníka na mosty zo Stavebnej fakulty S...
  • Na pôde Strojníckej fakulty STU v Bratislave predstavili unikátnu inováciu v cyklodoprave [pcrevue.sk]
   Inovatívne riešenie cyklodopravy na Slovensku je spoločný projekt Strojníckej fakulty STU a spoločností Powermode, Švec Group a združenia Inovato. Predstavili špeciálne panely z recyklovaných materiálov pre transformáciu  nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy. Špeciálne panely tzv. Trailpanely sú riešením, ako zmeniť nevyužívané železničné trate na cyklotrasy, turistické chodníky či ...
  • Očkovaciu lotériu už netreba sledovať. Šikovná aplikácia vám vždy pošle notifikáciu s aktuálnym heslom [interez.sk]
   Podobných aplikácií už vyšlo niekoľko. Najnovšiu pridali dvaja študenti z Fakulty elektrotechniky a informaticky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Len včera predstavili svoju appku s názvom Vyhraj lotériu, ktorú si stačí len nainštalovať a v čase priameho prenosu mať zapnuté mobilné dáta alebo pripojiť zariadenie k internetu. Aplikácia funguje na princípe, že používateľovi v...
  • Z nepoužívaných koľajníc cyklotrasy [RTVS Jednotka]
   Viliam Stankay, moderátor: „Premeniť nepoužívané koľajnice na cyklotrasy. Strojnícka fakulta STU vymyslela riešenie, ktoré je ekologické, udržateľné a flexibilné. Na koľajnice chce naukladať panely vyrobené najmä z recyklovaného odpadu.“ Anna Repková, redaktorka: „Prázdno môže v budúcnosti vystriedať čulý ruch, a to aj vďaka nápadu Igora Salopeka. Pri prechádzke so psom za obcou Láb míňal nevyuži...
 • 18.09.2021
  • Zo starých koľají nové cyklotrasy [Noviny TV JOJ]
   Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Moderné cyklocesty z recyklovaných materiálov by mohlo mať Slovensko už onedlho z Plánu obnovy. Skvelým nápadom je ale tiež využitie starých a už nevyužívaných železničných tratí. Autor tejto myšlienky si navyše získal podporu strojárov i ministerstva dopravy.“ Richard Juriš, redaktor: „Na Slovensku máme momentálne množstvo starých železničných tratí, ktoré nevedú nik...
 • 17.09.2021
  • Nevyužité vlakové trate premenia na cyklotrasy. Panely budú z recyklovaných materiálov [forbes.sk]
   Už v budúcom roku by sa niektoré nevyužívané železničné trate na Slovensku mohli premeniť na nové cyklotrasy. V rámci spoločného projektu súkromných firiem a technickej univerzity odprezentovali v piatok 17. septembra verejnosti systém Trailpanel.Špeciálne panely z recyklovaných materiálov sa majú dať jednoducho ukladať na koľaje a v prípade „oživenia” trate, zase ľahko odinštalovať. Nápad sa zro...
  • Projekt Train panel chce zmeniť nevyužité železničné trate na cyklotrasy [dnes24.sk]
   Pilotný projekt by mohol byť predstavený do konca roka.“Je to takzvaná trvalá udržateľnosť v súčasnosti nevyužívaných železničných tratí. Je to tiež druhá šanca pre odpady, životný štýl obyvateľov i životné prostredie,” uviedol na piatkovej prezentácii Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU. Panely budú nielen ekologické, ale aj dosť ťažké na prípadné odcudzenie, zároveň budú pripevnené o tr...
  • Tachyum a Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísali memorandum o porozumení a spolupráci [pcrevue.sk]
   Spoločnosť Tachyum™ dnes oznámila podpísanie memoranda o porozumení s dvomi fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na podporu študijných odborov v oblasti superpočítačov a vedeckého výskumu založeného na umelej inteligencii (Artificial Intelligence, AI). Cieľom je napomôcť posun Slovenska od ekonomiky založenej na výrobe k AI superveľmoci. V rámci dohody o spolupráci inžinie...
 • 16.09.2021
  • Ako vybrať dobré jednorazové AA batérie a čo robiť, pokiaľ už vytiekli [zive.sk]
   Odborníci z FEI STU odpovedajú na najčastejšie otázky o jednorazových AA/AAA batériách a radia, ako zachrániť elektroniku, keď batéria vytečie.V drobnej elektronike sa používajú rôzne typy batérií. Najmä pri tých, ktoré majú vymeniteľné akumulátory sa môžete stretnúť s nepríjemným javom – že z batérie vytečie elektrolyt. Odborné odpovede na najčastejšie otázky vypracovali Miroslav Mikolášek a Mart...
  • Tachyum a STU v Bratislave podpísali memorandum o porozumení a spolupráci [etrend.sk]
   Spoločnosť Tachyum podpísala memorandum o porozumení s dvomi fakultami Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave na podporu študijných odborov v oblasti superpočítačov a vedeckého výskumu založeného na umelej inteligencii (Artificial Intelligence, AI). Podľa dohody budú mať študenti a učitelia na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) a Fakulte elektrotechniky a informati...
 • 13.09.2021
  • Na STU slávnostne inaugurovali nového rektora O. Moravčíka [dnes24.sk]
   Ak chce byť z STU moderná európska inštitúcia, je podľa rektora Moravčíka potrebné okamžite naštartovať reformy, ktoré ju priblížia jej vzorom v Európskej únii. Ťažiskom v budúcnosti musí byť podľa jeho slov zapojenie sa do vytvárania spoločného európskeho výskumného priestoru účasťou univerzity v medzinárodných projektoch. Na báze výsledkov vo vede a výskume sa pokúsiť získať zahraničných študen...
  • Na STU slávnostne inaugurovali nového rektora O. Moravčíka [teraz.sk]
   Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave v pondelok slávnostne inaugurovali nového rektora Olivera Moravčíka. Ten zároveň inauguroval dekana Strojníckej fakulty STU Ľubomíra Šooša na ďalšie funkčné obdobie. Pre epidemickú situáciu slávnosť usporiadali v zúženom formáte. V poradí 20. rektor STU zložil slávnostný sľub a z rúk predsedu Akademického senátu univerzity Mariána Peciara pre...
 • 07.09.2021
  • O. Moravčík sa bude snažiť nadviazať na pozitívne kroky svojich predchodcov [dnes24.sk]
   Nový rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Oliver Moravčík sa bude usilovať nadviazať na pozitívne kroky všetkých svojich predchodcov. Uviedol to pri príležitosti utorkového vymenovania prezidentkou SR do funkcie rektora STU. Informuje o tom web STU."A v úzkej spolupráci so všetkými grémiami STU, súčasťami univerzity, jej študentmi a učiteľmi skonsolidovať situáciu a nastúpiť ...
  • Prezidentka vymenovala rektorov STU a VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy [dnes24.sk]
   Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v utorok v priestoroch Prezidentského paláca Olivera Moravčíka za rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa podľa slov prezidentky vo viacerých oblastiach v hodnoteniach krajiny dlhodobo umiestňuje na najvyšších priečkach. Poukázala, že po absolventoch univerzity je na trhu práce vysoký do...
  • Slovenská technická univerzita má nového rektora: Do funkcie ho vymenovala prezidentka [cas.sk]
   Nový rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Oliver Moravčík sa bude usilovať nadviazať na pozitívne kroky všetkých svojich predchodcov.Uviedol to pri príležitosti utorkového vymenovania prezidentkou SR do funkcie rektora STU. Informuje o tom web STU.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Moravčíka do funkcie v utorok v priestoroch Prezidentského paláca. Viac si prečítate na...
 • 03.09.2021
 • august

 • 25.08.2021
  • Rozložiteľný plast z Nitry sa posúva od výskumu k výrobe [etrend.sk]
   Do výskumnej firmy Panara, ktorá sa v Nitre venuje vývoju biorozložiteľných materiálov, vstúpil významný zahraničný investor. Jej výskumný tím tvoria do veľkej miery doktoranti Slovenskej technickej univerzity.Menšinový, približne tretinový podiel vo firme získal európsky obalový líder – rakúska skupina Alpla Group. Inovatívnemu slovenskému projektu, postavenému na intenzívnej spolupráci akademick...
 • 22.08.2021
  • Verejnosť si môže prvýkrát prečítať v slovenčine “bibliu klasickej fyziky” [dnes24.sk]
   Prvýkrát má verejnosť možnosť čítať v slovenskom jazyku knihu s názvom Matematické princípy prírodnej filozofie od Isaaca Newtona, považovanú za “bibliu klasickej fyziky”. Jej slovenský preklad, na ktorom sa pracovalo vyše roka, vyšiel vo Vydavateľstve Spektrum STU. Informoval o tom TASR hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) Juraj Rybanský. Výnimočnosť prvého slovenského vydania spočíva ...
 • 21.08.2021
 • 16.08.2021
 • 15.08.2021
  • Naše paneláky by prežili tornádo. Dobre postavená drevostavba pravdepodobne tiež [aktuality.sk]
   Výroba cementu je zodpovedná za sedem percent svetovej produkcie CO2, životnosť panelákov sa kráti. Ako stavať budovy, aby prežili dôsledky klimatických zmien. Pri obnove domov zabúdame na to, že v nich po nás budú žiť aj ďalšie generácie. Slováci sú v zmene bydliska oproti západu Európy stále konzervatívni, hovorí architekt a vysokoškolský pedagóg Henrich PIFKO, ktorý sa vo svojej profesii venuj...
 • 12.08.2021
  • UK a STU budú riešiť zavádzanie autonómnych vozidiel do praxe [teraz.sk]
   Na právne a technické aspekty pri zavádzaní a používaní autonómnych vozidiel do praxe sa zameriava nový projekt. Spolupracuje na ňom Právnická fakulta Univerzity Komenského (PraF UK), Fakulta informatiky a informačných technológií a Strojnícka fakulta (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Realizáciu projektu umožnila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.  Dekan SjF STU Ľ...
 • 11.08.2021
 • 10.08.2021
  • Emeritného profesora Kvasničku ocenili za prínos v rozvoji informatiky [teraz.sk]
   Emeritný profesor Vladimír Kvasnička získal pri príležitosti životného jubilea medailu Jozefa Murgaša za celoživotný prínos k rozvoju informatiky, špeciálne umelej inteligencie. Udelil mu ju dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivan Kotuliak. Kvasnička je autorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, desiatich knižných publ...
 • júl

 • 31.07.2021
  • Zostrojili bicykel na prepravu tovaru [RTVS Jednotka]
   Viliam Stankay, moderátor: „Mladí vedci z Trnavy zostrojili prototyp nákladného bicykla z karbónu. Ide o ekologický dopravný prostriedok na prepravu tovaru. Ak by sa začal vyrábať sériovo, mohli by ho využívať napríklad kuriéri.“ Miroslav Lyko, redaktor: „Dávid robí cez leto donášku jedla. K nitrianskym zákazníkom sa prepravuje na bicykli. Pohodlnejšie by podľa neho bolo, ak by mohol vak z chrbta...
 • 28.07.2021
  • Mladí vedci sa dočkajú peňazí potrebných na výskum. STU ich podporí sumou 96 500 eur [startitup.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov.V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96 500 eur. Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo u...
  • STU v Bratislave podporí projekty mladých vedcov sumou 96.500 eur [teraz.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov. V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96.500 eur. Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo ...
  • Zomrel bývalý poslanec NR SR a vodohospodár Július Binder [teraz.sk]
   Vo veku nedožitých 90 rokov zomrel v pondelok 26. júla bývalý vodohospodár, projektant, manažér a poslanec Národnej rady SR Július Binder. Zohral významnú úlohu pri výstavbe a dokončení Vodného diela Gabčíkovo. Vyštudoval a neskôr aj prednášal na SVŠT, dnešnej STU. Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity mu v roku 1995 udelila titul doctor honoris causa. Viac sa dočítate na https://ww...
 • 26.07.2021
  • Rezort školstva poslal prezidentke SR návrh na vymenovanie rektora STU [teraz.sk]
   V pondelok 26. júla odoslali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu školstva. Návrh na vymenovanie nového rektora STU podpísal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v piatok 23. júla. Akademický senát (AS) STU v Br...
 • 22.07.2021
  • Začala sa záverečná etapa revitalizácie budovy FEI STU za 7,5 mil. eur [teraz.sk]
   Modernizácia budov fakúlt a pracovísk Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave napreduje. V júli sa začala revitalizácia interiérových častí Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU, ktorá predstavuje poslednú etapu modernizácie budovy. Stavba a jej finančné krytie v rozsahu 7,5 milióna eur je súčasťou projektu ACCORD - Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vý...
 • 15.07.2021
  • Vizuálny smog už nie je len problémom veľkých miest [myhornanitra.sme.sk]
   Nedávno študenti Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok FAD STU prezentovali svoje projekty, ako by v budúcnosti mohlo vyzerať námestie a areál bývalej Zornice v Nitrianskom Pravne. Mnohé nápady boli pokrokové a ich uskutočnenie by si vyžadovalo pomerne veľké množstvo peňazí. Niektoré sa však dajú spraviť v dohľadnej dobe a nie sú náročné na peniaze. Jedným z nich je aj vizuálny smo...
  • Študenti ukázali, ako môže vyzerať prvý promenádny most v Bratislave [teraz.sk]
   Rôzne pohľady na to, ako by prepojenie nábreží mohlo vyzerať a fungovať, ukázala súťaž pre študentov architektúry, dizajnu a stavebného inžinierstva. Súťažné návrhy reflektovali inšpirácie zo sveta, ale museli sa popasovať s náročnou úlohou preklenúť peším mostom mohutný európsky veľtok. Študentskú súťaž vyhlásila spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), developer Eurovea City a Nového Lida, v spolu...
 • 10.07.2021
  • Externisti majú študovať o dva roky menej. Ale nie hneď [pravda.sk]
   Podľa Ľubice Vitkovej, prorektorky pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zabezpečenie rovnakých podmienok pre externistov ako v zahraničí môže zvýšiť motiváciu Slovákov neodchádzať do cudziny a študovať na Slovensku. Za kvalitu externého štúdia a splnenie všetkých podmienok na jeho zabezpečenie na požadovanej úrovni bude zodpovedať konkrétna vy...
 • 09.07.2021
  • Technológ roka 2020: Práca vedca musí byť koníčkom [vedanadosah.sk]
   Tohtoročný laureát ocenenia Vedec roka 2020 v kategórii Technológ roka profesor Marián Peciar z Ústavu procesného inžinierstva na Strojníckej fakulte STU v Bratislave mal v detstve rád motorky a bavila ho matematika i fyzika. Dnes je odborníkom v oblasti procesnej techniky, špecifického interdisciplinárneho odboru prepájajúceho oblasť strojárstva a chemického inžinierstva. Od ukončenia štúdia sa ...
 • 07.07.2021
 • 06.07.2021
  • STU sa stala členom združenia Inteligentná mobilita Slovenska dnes24.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa stala členom záujmového združenia Inteligentná mobilita Slovenska (Smartmobility Slovakia). Zakladateľskú zmluvu podpísal poverený rektor Oliver Moravčík za účasti dekana strojníckej fakulty Ľubomíra Šooša, koordinátora za STU. Informuje o tom STU na svojom webe. Združenie chce byť súčasťou podporného prostredia a aktívne pôsobiť v prospech roz...
 • 01.07.2021
  • Jablká či citrusy? Tieto rizikové potraviny si denne kladieme na tanier [style.hnonline.sk]
   Ktoré choroby si môžete „uhnať“ z ovocia? A ako ho správne vyberať a skladovať? Pokiaľovocie či zeleninu nakúpime na trhu či v obchode, zväčša len ťažko overíme, ako sa s ním pred tým, ako doputovalo na pult, zachádzalo. „Či nebola napríklad zelenina tesne pred zberom polievaná nejakou kontaminovanou splaškovou vodou, či neprebehli lokálne záplavy, prípadne nejaké postreky. V takých prípado...
  • Žilina: Mesto predstaví návrhy na zlepšenie verejného priestoru [dnes24.sk]
   Projekt sa uskutočnil prostredníctvom online zberu návrhov, ku ktorým prispela laická aj odborná verejnosť Iniciatívou prispeli tiež študenti z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pod vedením Útvaru hlavného architekta mesta Žilina sa zúčastnili na workshope zameranom na tvorbu návrhov na obnovenie trhoviska medzi ulicami J. M. Geromettu a Horný val. Viac si prečítate na:https://www...
 • jún

 • 30.06.2021
  • Slovenskí odborníci vyvinuli prístroj, ktorý odhalí ochorenie COVID-19 z dychu [24hod.sk]
   Analyzátor dokáže preskúmať vzorku dychu za menej ako 60 sekúnd. Prístroj je založený na iónovej pohyblivostnej spektrometrii. Je schopný analyzovať dych za menej ako 60 sekúnd. Vzorky dychu sú v ďalšom kroku klasifikované pomocou algoritmov strojového učenia. Viac si prečítate na:https://www.24hod.sk/slovenski-odbornici-vyvinuli-pristroj-ktory-odhali-ochorenie-covid-19-z-dychu-cl756938.html...
  • Ako vyberali Vedca roka? [RTVS Jednotka]
   Martina Jančeková, moderátorka: „Vedcom roka 2020 sa stal odborník v oblasti mikrobiológie Imbrich Barák. Venuje sa najmä výskumu mechanizmov bunkového delenia. Vedec roka je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré naše vedecké inštitúcie každoročne udeľujú odborníkom na Slovensku. Tento rok si laureáti prevzali cenu už po 24. raz.“ Imrich Barák, Vedec roka 2020: „Testujeme tie základné bunkov...
  • Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020 [pcrevue.sk]
   Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ...
  • Revolúcia v testovaní na koronavírus? Tyčinky v nose vystrieda niečo pohodlné a rýchle, Aha! [pluska.s]
   Odborníci vyvinuli prístroj, ktorý umožní detekovať ochorenie COVID-19 z ľudského dychu. Rýchly analyzátor dychu vyvinula spoločnosť Masatech v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Projekt priamo podporil aj Úrad vlády SR. Viac si prečítate na:https://ww...
  • Takto vyzerá využitie 5G v automobiloch. Videli sme ho naživo v Bratislave | MojAndroid.sk [mojandroid.sk]
   V rámci projektu 5G Automotive, na ktorom spolupracuje Strojnícka fakulta STU, Fakulta informatiky a informačných technológií STU a spoločnosť Orange, sme mali možnosť naživo vidieť jedno z využití najmodernejšej 5G siete. „Toto desaťročie je obdobím najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu vôbec. Najväčšími výzvami sú alternatívne pohony, palivá, a autonómne systémy riadenia,” uviedo...
  • Úspech slovenských vedcov. Vyvinuli prístroj, ktorý odhalí ochorenie COVID-19 z dychu [Rádio Slovensko]
   Redaktor: „Slovenská spoločnosť Masatech spolu s odborníkmi z Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity, vyvinuli prístroj, ktorý za menej ako minútu dokáže zistiť ochorenie COVID-19 z ľudského dychu. Projekt podporil aj Úrad vlády.“...
  • ÚŽASNÝ OBJAV: Slovenskí vedci vyvinuli prístroj, ktorý odhalí ochorenie COVID-19 z dychu za menej ako minútu [startitup.sk]
   Odborníci vyvinuli prístroj, ktorý umožní detekovať ochorenie COVID-19 z ľudského dychu. Spektometer s názvom FastBreathSpec dokáže analyzovať dych za menej ako minútu. Rýchly analyzátor dychu vyvinula spoločnosť Masatech v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity...
 • 29.06.2021
  • Odovzdali ceny Vedec roka 2020 [aktuality.sk]
   Pätica vedeckých pracovníkov si v utorok prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2020. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. V kategórii technológ roka triumfoval Marián Peciar zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratis...
  • Videli sme využitie 5G siete pri jazde elektromobilu v Bratislave [techbox.dennikn.sk]
   Budúcnosť využitia 5G sietí môže byť aj pri jazde elektromobilom. SjF, FIIT a Orange Slovensko nám ako prví na Slovensku ukázali digitálne dvojča automobilu 5G nebude len o rýchlejšom mobilnom pripojení pre naše smartfóny. Sieť novej generácie, ktorá je už spustená vo vybraných lokalitách na Slovensku, prinesie množstvo riešení, ktoré budú revolučné. Napríklad aj vďaka 5G budú autonómne autá v bu...
 • 28.06.2021
  • Akademický senát STU zvolil za kandidáta na rektora O. Moravčíka [dnes24.sk]
   Od roku 2015 je prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26. apríla ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom jeho pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky i ekonomiky a riadenia. Vo svojom volebnom programe uviedol, že cieľom je vytvoriť a udržiavať atraktívne a mo...
  • Akademický senát STU zvolil za kandidáta na rektora O. Moravčíka [teraz.sk]
   Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave zvolil v pondelok počas jeho zasadnutia kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho prorektora Olivera Moravčíka, ktorý je poverený funkciou rektora. Senátori ho zvolili v 1. kole tajných volieb, získal podporu 28 z 38 prítomných senátorov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo desať. Moravčík krátko po zvolení uviedol, že je príje...
  • Jedným z prvých krokov Moravčíka bude vytvorenie najbližšieho tímu [teraz.sk]
   Medzi prvé kroky Olivera Moravčíka vo funkcii, ktorého v pondelok zvolil Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave za kandidáta na rektora, bude patriť vytvorenie najbližšieho tímu. Uviedol to krátko po tom, ako vyhral pondelkové voľby. Ako tvrdí, pred voľbami neoslovil nikoho, pretože chcel mať voľné ruky vo svojom pôsobení hneď v prvých týždňoch. Po vytvorení tímu s...
  • Moravčík je kandidát na rektora STU [TV TA3]
   Redaktor: „Akademický senát Slovenskej technickej univerzity zvolil za kandidáta na rektora Olivera Moravčíka. Ten tvrdí, že nevyhnutné sú určité transformačné kroky, aby sa škola stala modernou inštitúciou v oblasti vedy a výskumu. Moravčík je jediným kandidátom, keďže Jozef Peterka sa vzdal. Rektorom sa stane po vymenovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou.“...
  • Rektorom STU sa stane Oliver Moravčík: Aké budú jeho prvé kroky? [cas.sk]
   Medzi prvé kroky Olivera Moravčíka vo funkcii, ktorého v pondelok zvolil Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave za kandidáta na rektora, bude patriť vytvorenie najbližšieho tímu. Uviedol to krátko po tom, ako vyhral pondelkové voľby. Po vytvorení tímu sa bude podľa vlastných slov musieť stretnúť s predstaviteľmi Správnej rady STU, predstaviteľmi senátu, aby sa doh...
  • STU bude mať nového rektora [RTVS Jednotka]
   Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenská technická univerzita v Bratislave bude mať nového rektora. Po vymenovaní prezidentkou sa ním stane doterajší prorektor Oliver Moravčík, v tajnom hlasovaní ho zvolil akademický senát. Bol jediný kandidát. Jeho konkurent Jozef Peterka z Materiálovotechnologickej fakulty sa kandidatúry vzdal.“ Neuvedený: „Dovolím si konštatovať, že väčšinou hlasov, to znamená d...
  • STU bude mať nového šéfa. Vo voľbe ostal ako jediný kandidát [hnonline.sk]
   V posledných rokoch to bola neobvyklá udalosť. Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar predčasne skončil vo funkcii a odvtedy mala jedna z top slovenských vysokých škôl len dočasné vedenie. Provizórny stav je však na konci. Akademický senát dnes zvolil kandidáta na nového šéfa na nasledujúce štyri roky. Stal sa nim Oliver Moravčík, ktorý je aktuálne poverený riadením školy. „Dosta...
 • 26.06.2021
  • Rekonštrukcia študentských domovov STU [Rádio Lumen]
   Lucia Pálešová, moderátorka: „Práce na rekonštrukcii študentských domovov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pokračujú. Potvrdil to hovorca univerzity Juraj Rybanský.“ Juraj Rybanský, hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Slovenská technická univerzita koncom roku 2018 začala s rozsiahlejšími rekonštrukciami študentských domovov, nakoľko ministerstvo školstva vyčlenil...
  • Školstvo:Práce na rekonštrukcii študentských domov STU v Bratislave pokračujú [dnes24.sk]
   V prvom polroku tohto roka bola dokončená komplexná rekonštrukcia blokov A3 a A4 v hodnote 2.208.000 eur na Študentskom dome Mladosť, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie blokov A1 – A4 v celkovej hodnote 4.032.000 eur. Práce na rekonštrukcii študentských domov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pokračujú. TASR to potvrdil hovorca univerzity Juraj Rybanský. "Na Študentskom domove Do...
 • 25.06.2021
  • Monitoroval lávky v Prešove. Jedna môže spadnúť na vlak [presov.korzar.sme.sk]
   Pri diagnostike a prehliadke lávok v Prešove viseli nad Torysou a železnicou len na lanách. Video zachytáva časť ich dobrodružného povolania, ktoré si okrem práce v náročnom teréne vyžaduje aj výskum v laboratóriu, analýzy a výpočty v kancelárii. Peter Paulík z Katedry betónových konštrukcií a mostov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hovorí o tom, o čom je ich práca a v akom stave s...
 • 24.06.2021
  • Inžinierska cena 2020 – Poznáme víťaza najlepšej diplomovej práce [webnoviny.sk]
   Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sao najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách. Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu k...
 • 16.06.2021
  • Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2021 [startitup.sk]
   Dňa 10.6.2021 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2021“ Cieľom projektu  je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministr...
 • 14.06.2021
 • 11.06.2021
  • Horúca novinka v prevencii proti onkologickým ochoreniam [femme.sk]
   Slovenská vedkyňa prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., bola členka vedeckovýskumného tímu odborníkov na izotiokyanáty na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ako prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného izotiokyanátu sulforafanu na ľudské rakovinové bunky in vitro. Výsledkom jej výskumnej práce je Sulfora...
 • 10.06.2021
 • 09.06.2021
  • Monopost študentov STU hitom akcie: Slovenská formula zaujala viac ako F1! [cas.sk]
   Na akcii v hlavnom meste, ktorú zorganizoval tím Formuly 1, Red-Bull Racing, sa okrem iného predstavil monopost slovenského študentského tímu STUBA Green Team. „Ide o študentský spolok a organizáciu, ktorá pôsobí medzifakultne,“ odhalil študent Kristián (21) s tým, že na mieste mali verziu SGT-FE 17 z roku 2017. „Je to vlastne prerobené auto na bezpilotnú verziu. To znamená, že dokáže jazdiť sam...
  • Propaguje ho Majk Spirit či Kim Kardashian. CBD má potenciál, ale marketing predbehol vedu, vravia vedci [dennikn.sk]
   Kanabidiol, ktorý sa nachádza v marihuane, nie je psychoaktívny, napriek tomu bol na Slovensku dlhé roky na zozname psychotropných látok. Širokej verejnosti je známy pod skratkou CBD. Peter Szolcsányi, ktorý pôsobí ako chemik na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, si to nevie vysvetliť.„Buď to bola nevedomosť, lenivosť, hlboký omyl alebo zlý úmysel,“ vr...
 • 08.06.2021
  • Strojnícka fakulta STU v Bratislave vytvorila unikátnu virtuálnu učebnicu [Regina Západ]
   Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vytvorila špeciálnu multimediálnu učebnicu. Ide o unikát na Slovensku. Učebnica má názov Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Je to dielo kolektívu autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty profesora Ľubomíra Šooša. Oslovila ho Mária Babinská.“ Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej te...
 • 05.06.2021
  • Inovácie v stavebníctve smerujú k modulom, digitalizácii a štíhlej výrobe [etrend.sk]
   Prefabrikované modulové byty sú lacnejšie než monolitné stavby. Investovať do fabriky na ich výrobu si však vyžaduje odvahu. Stavebníctvo sa považuje za konzervatívne odvetvie. Napriek tomu dochádza aj v tomto segmente k inováciám v stavebných materiáloch, ich spojoch a presadzujú sa aj nové trendy v technológiách či konštrukčných systémoch. Inšpiratívnym riešením je koncept Soltag. Vyvinulo...
  • Lietajúce zásielky [TV Markíza]
   Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Budú zachraňovať životy, pomáhať pri požiaroch, či prepravovať biologické vzorky.“ Patrik Švajda, moderátor: „To, čo sa donedávna zdalo ako sci-fi, sa pomaly stáva realitou. Naši vedci vyvíjajú špeciálnu letku dronov.“ Lucia Hlavačková, redaktorka: „Pozeráte sa na autonómny dron, teda bez pilota, ktorého vývoj trval 2 roky. O pár mesiacov vymení takýto s...
 • 03.06.2021
  • O post rektora STU sa uchádzajú dvaja kandidáti [domov.sme.sk]
   O post rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. O túto pozíciu sa uchádza doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora a Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU. Kandidáti predstavia svoj program zhromaždeniu akademickej obce 21. júna. Voľby ...
  • O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti [dnes24.sk]
   Voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí Akademického senátu STU  28. júna 2021. Môžu byť viackolové, pričom všetky kolá sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU. Senátori o voľbách kandidáta na rektora rozhodujú tajným hlasovaním. Viac si prečítate na:https://...
  • O post rektora STU v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti [teraz.sk]
   O túto pozíciu sa uchádzajú doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora, a Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty Moravčík je riaditeľom ústavu Advanced Technologies Research Institute pri UVP Cambo Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Od apríla 2019 je prorektorom STU pre strategické...
 • 02.06.2021
  • Rektorom STU chcú byť len dvaja kandidáti: Vieme, kto sa prihlásil (exkluzívne) [zive.sk]
   Kandidatúru na post rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) predložili len dvaja kandidáti – doterajší prorektor profesor Oliver Moravčík, ktorý bol dočasne povereným funkciou rektora, a profesor Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) a externý spolupracovník Strojníckej fakulty. Viac si prečítate na:https://zive.aktualit...
  • TP CUP 2021 je už za rohom, ktorý tím postúpi do finále? [touchit.sk]
   Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstav...
 • máj

 • 31.05.2021
  • Strojnícka fakulta STU v Bratislave pracuje na virtuálnej učebnici [dnes24.sk]
   Učebnica sa aktuálne nachádza vo finálnej fáze príprav a pracuje na nej kolektív autorov pod vedením dekana Strojníckej fakulty STU Ľubomíra Šooša. Niektoré časti učebnice budú prístupné v aplikácii STU RoReta. V nej sa nachádzajú animácie technológie obrábania pre jednotlivé kapitoly.Mobilná aplikácia bude môcť byť rozšírená o ďalšie publikácie, ktoré budú rovnako využívať rozšírenú realitu na z...
  • Strojnícka fakulta STU v Bratislave pracuje na virtuálnej učebnici [teraz.sk]
   Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pracuje na multimediálnej učebnici, ktorá je určená ako podklad na vzdelávanie študentov v predmetoch rezné nástroje a prípravky, technológia obrábania či výrobné stroje a zariadenia. Jej názov bude Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov. Digitálna verzia učebnice umožňuje popularizáciu štúdia tech...
 • 25.05.2021
  • Na STU by pri náhrade prezenčného skúšania uprednostnili online test [teraz.sk]
   Pre univerzitu vyplynuli z výsledkov ankiet odporúčania do ďalšieho obdobia nielen pre dištančnú, ale aj pre prezenčnú výučbu. “Je potrebné dohodnúť používanie jednej, maximálne dvoch platforiem, zabezpečiť synchrónne alebo asynchrónne videoprednášky a cvičenia aj počas prezenčného vzdelávania, podobne využívať videá, vzdialené laboratóriá alebo virtuálne laboratóriá,” skonštatovala prorektorka ST...
  • WorkZone: rezervačný systém + Kubernetes klaster [touchit.sk]
   Problémom, s ktorým sa stretlo mnoho študentov na fakulte, je nedostatok priestorov na stretávanie sa so spolužiakmi a na spoluprácu na projektoch a zadaniach. Vyhradené miesta v knižnici či na chodbách boli (v časoch, keď sa ešte chodilo do školy) často obsadené. Aj preto na fakulte vzniká nový coworkingový priestor, ktorý bude slúžiť študentom, zamestnancom aj návštevníkom fakulty. Coworkingové...
  • Študenti STU by namiesto prezenčného skúšania uprednostnili online test [domov.sme.sk]
   Učitelia sa prikláňajú ku kombinácii s ústnym skúšaním prostredníctvom videokonferencií. Viac ako 35 percent učiteľov a 43 percent študentov by uprednostnilo online videokonferencie aj v prípade cvičení. V prípade praktických a laboratórnych cvičení najväčší podiel učiteľov (29 percent) podporuje videá, kde si študenti pozrú priebeh experimentu alebo praktickej úlohy, a spracovanie poskytnutých ...
  • Študenti by pri náhrade prezenčnej formy skúšania uprednostnili online test [dnes24.sk]
   Výsledky ukázali, že tak študenti, ako aj učitelia, preferujú prednášky formou online videokonferencií (48 percent učiteľov, 39 percent študentov). Ďalšie preferované možnosti sú audiozáznamy kombinované s prezentáciami, ktoré má učiteľ pripravené k prednáške, a offline videoprednášky, ktoré tesne predbiehajú samoštúdium z odporúčanej literatúry. Viac ako 35 percent učiteľov a 43 percent študentov...
  • Študenti by pri náhrade prezenčnej formy skúšania uprednostnili online test [etrend.sk]
   Pri náhrade prezenčnej formy skúšania by študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave uprednostnili online test, kým učitelia sa viac prikláňajú k jeho kombinácii s ústnym skúšaním prostredníctvom videokonferencií. Vyplýva to z výsledkov ankety učiteľov a študentov STU. Informuje o tom univerzita na svojom webe. Viac si prečítate na:https://www.trend.sk/spravy/studenti-pri-nahrade...
  • Študenti si zvykli na online testovanie: Ústnu skúšku cez internet preferujú viac učitelia [topky.sk]
   Podiel študentov, ktorí preferujú používanie len jednej online platformy je 45,7 percenta, dve platformy by neprekážali 44,5 percentám študentov. Používanie viacej ako dvoch platforiem študentom podľa prieskumu nevyhovuje. Názor, že je potrebná dohoda na maximálne dvoch platformách, majú aj učitelia. Vyslovilo sa zaň takmer 41 percent respondentov ankety. Názor, že záverečné práce by mali mať upr...
 • 24.05.2021
  • STU spúšťa 6-miliónový projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach [zive.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spúšťa projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach. Ide o projekt s názvom Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej ochorením Covid-19 UAVLIFE s celkovým rozpočtom viac ako 6 353 865 eur. V konzorciu projektu sú okrem STU aj Žilinská univerzita v Žiline, súkromná spoločnosť a nezisková or...
  • STU spúšťa projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach [webmagazin.sk]
   Projekt je zameraný na vývoj autonómnej, teda bezpilotnej letky dronov, ktorá bude schopná na základe centrálneho informačného systému prevážať biologické vzorky. Súčasťou výskumu a vývoja je aj vlastná UAV (Unmanned Aerial Vehicle) platforma, navigačné metódy tohto drona, riadenie letky - skupiny takýchto dronov a ich koordinácia, informačné systémy riadiace celú prevádzku a výskum vplyvov letu ...
  • STU spúšťa projekt autonómnych dronov: Majú pomáhať v krízach [cas.sk]
   Na projekte sa bude zúčastňovať 25 ľudí z celej STU z troch fakúlt. “Tento projekt nám umožní dostať sa vývojom a vývojovou infraštruktúrou na úroveň špičkových európskych výskumných pracovísk. Keďže náš vývojový tím už dlhodobo pôsobí v tejto oblasti, vieme, čo potrebujeme, aby sme naše výsledky podporili aj pre také oblasti, ako je boj s pandémiou ochorenia COVID-19,” uviedol líder vývoja Jozef ...
  • Trasa Via Mariae je v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure [teraz.sk]
   Málo známa pútnická trasa na Slovensku Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája maďarskú cestu z Csíksomlyó do Czestochowej v Poľsku, je v centre záujmu medzinárodného projektu rurAllure: Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás. Na projekte spolupracujú tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej t...
 • 23.05.2021
  • DCS – Vnorený systém pre zabezpečený zber dát [touchit.sk]
   Absolvovali ste už túto sezónu odpisovanie teplej a studenej vody? Návšteva odpisovačov býva často nepríjemný zážitok, nehovoriac o tom, že si na ňu človek musí vyčleniť hodiny času. Boli sme presvedčení, že moderné technológie nám pomôžu zber dát zlepšiť. Nami poskytnuté riešenie predstavuje komplexný systém, ktorý je schopný zbierať dáta z rôznych druhov bytových meračov (studená voda, teplá vo...
  • Odpadové vody môžu odhaliť pozitívnych skôr [RTVS Jednotka]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Chemická fakulta Slovenskej technickej univerzity skúma koronavírus v odpadových vodách. Pred časom aj z rezortu zdravotníctva zaznelo, že je to účinný nástroj na boj proti pandémii. Doteraz sa však využíva minimálne. Plne funkčný by podľa Vladimíra Lengvarského mohol byť v najbližších týždňoch.“ Timotej Pisch, redaktor: „Odpadové vody podľa vedcov dokážu predpov...
  • VRLab – Laboratórium vo virtuálnej realite určené pre výučbu a simuláciu elektrických obvodov [touchit.sk]
   Situácia, ktorú zažívame v poslednej dobe a predovšetkým rok 2020 poukázali na zásadný problém vo  vzdelávacom systéme, ktorým je, že študenti nemajú možnosť vzdelávania sa v prostredí  špecializovaných laboratórií, ktoré väčšinou vyžadujú špeciálne vybavenie a odborný dozor, a teda  fyzickú prítomnosť viacerých osôb. Cieľom projektu je prekonať tieto obmedzenia s využitím najmoder...
 • 22.05.2021
  • Databanka – platforma pre zdieľanie a kultiváciu vzdelávacieho obsahu [touchit.sk]
   Určite ste niekedy premýšľali nad tým, že čo keby otázky a úlohy na skúške neboli tajné? A čo keby boli dostupné pre celý predmet a stále? Avšak to nebýva zvykom a častokrát je to zdrojom nežiaduceho stresu nielen pre žiakov, či študentov. Databanka predstavuje platformu pre zdieľanie a kultiváciu vzdelávacieho obsahu. Jej použiteľnosť priamo vo vzdelávacom procese ako „Learning and Content Manag...
  • avPANEL: Telemetry as a Service [touchit.sk]
   S príchodom 5G sietí s nižšou sieťovou latenciou a autonómnych vozidiel sa otvárajú nové možnosti zberu dát a riadenia. Pri vývoji autonómnych vozidiel je treba veľa diagnostických informácií a preto je potrebné tieto informácie zbierať efektívnym spôsobom. Ako 7-členný tím študentov sme v rámci tímového projektu pracovali na spoločnom projekte autonómnej formule fakúlt FIIT STU a SjF STU. Pracov...
 • 21.05.2021
  • Blockpay ako platobná brána pre e-shopy [touchit.sk]
   Každý podnikateľ, najmä úspešný, vie, že existujú obmedzené spôsoby, ako prijímať platby za svoje služby a tovar. V Európskej únii existuje iba pár platobných služieb prepojených na blockchain technológiu, ale väčšinou sa orientujú len na jeden spôsob platieb. Univerzálna platobná služba poskytujúca finančné operácie pre verejnosť, ale aj podniky, neexistuje. BlockPay je platobná brána, ktorá um...
 • 20.05.2021
  • ASR: Určovanie kvality olivového oleja [touchit.sk]
   V súčasnosti je olivový olej neodmysliteľnou súčasťou kuchýň po celom svete. Ľudia ho používajú už po stáročia kvôli jeho zdravotným benefitom.Avšak nie všetky druhy olejov sú  rovnako prospešné pre ľudské telo. ASR je inovatívna desktopová aplikácia, ktorú sme vyvinuli v rámci  tímového projektu, s cieľom zlepšiť automatické rozpoznávanie olejov na základe dát, ktoré sú namerané pomoco...
 • 19.05.2021
  • Predsedom Správnej rady STU sa stal V. Slezák [teraz.sk]
   Predsedom Správnej rady Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa stal Vladimír Slezák. Správna rada ho do funkcie zvolila na svojom stredajšom zasadnutí. Členovia rady sa zároveň s vedením STU a akademického senátu zhodli na užšej súčinnosti na efektívne riešenia kľúčových problémov univerzity. Podľa nového predsedu je veľmi dôležitou úlohou školy, správnu radu nevynímajúc, motivovať...
 • 18.05.2021
  • Odpadové vody odhalia covid o dva týždne skôr ako PCR testy. Ako to využiť? [aktuality.sk]
   Odpadové vody neberieme ako niečo, čo nám smrdí, ale ako zdroj informácií, ktorý nám môže ako spoločnosti do budúcnosti pomôcť.“ Tak hovorí o predmete svojho výskumu Tomáš Mackuľák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. S tímom vedcov z viacerých oblastí pracujú na analýze prítomnosti vírusu covidu-19 v odpadových vodách. „S predstihom dvoch týždňov dokážu avizovať na...
 • 12.05.2021
 • 11.05.2021
  • Voľby rektora STU sa uskutočnia koncom júna [pravda.sk]
   Samotné voľby kandidáta na rektora STU sa uskutočnia na zasadnutí AS STU 28. júna o 14.00 h. Voľby môžu byť viackolové, pričom všetky kolá volieb sa uskutočnia na tom istom zasadnutí. „Do ďalšieho kola nepostupuje kandidát alebo kandidáti s najmenším počtom platných hlasov. Kandidát na rektora je zvolený v tom kole, v ktorom získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých členov AS STU,“ píše ...
  • Voľby rektora Slovenskej technickej univerzity sa uskutočnia 28. júna [domov.sme.sk]
   AS STU schválil uznesenie o vyhlásení volieb kandidáta na rektora STU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2021 - 2025. Súčasne schválil harmonogram a pokyny na prípravu volieb. Proces volieb sa bude riadiť volebným poriadkom pre voľby kandidáta na rektora. "Návrhy kandidátov do volieb kandidáta na rektora STU môžu podať členovia akademickej obce STU a členovia Správnej rady STU do 28. mája pred...
 • 10.05.2021
 • 07.05.2021
  • FIIT STU – unikátny priestor, kde sa ako študent môžeš hrať s 5G sieťou, virtuálnou realitou, či zapojiť sa do výskumu v oblasti autonómnej dopravy [startitup.sk]
   Po takmer roku a pol pandémie je dnes jasnejšie než kedykoľvek predtým, že práve internet je jednou z technológií, vďaka ktorým dokázal svet ako-tak normálne fungovať, aj keď sme v podstate nemohli vyjsť z domu inam, než do obchodu či k lekárovi. Stúpli jednak požiadavky na kapacitu siete, ale aj na jej bezpečnosť. Dlhé mesiace fungovania takmer výlučne v „online“ režime zároveň firmám priniesli n...
  • Strojnícku fakultu STU v Bratislave bude viesť opäť Ľubomír Šooš [teraz.sk]
   Dekanom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave na funkčné obdobie 2021 – 2025 sa stal opäť Ľubomír Šooš. Jeho hlavným cieľom je, aby sa Strojnícka fakulta STU stále posúvala vpred. Za prioritu označil tiež to, aby sa na fakulte mohlo mladým ľuďom odovzdať kvalitné vzdelanie. Fakt, že bol opäť zvolený do funkcie dekana, vníma predovšetkým ako veľkú zodpovednosť. V...
  • Zistenie ohniska nákazy z odpadových vôd [Rádio Slovensko]
   Lucia Nagyová, moderátorka: „Z odpadových vôd možno určiť ohnisko nákazy koronavírusom. Ako presne dokážu splašky odhaliť výskyt COVIDu v jednotlivých regiónoch a ako môžu limity v odkanalizovaní Slovenska vplývať na získavanie vzoriek a presnosť analýzy? Viac si už povieme v dnešnej relácii K veci. Pri počúvaní vás víta Lucia Nagyová. Analýza odpadových vôd v princípe umožňuje, aby sa ohnisko odh...
 • 06.05.2021
  • COVID-19 v kanalizácii [TV TA3]
   Peter Bielik, moderátor: „No a ja som veľmi rád, že sa môžme aspoň prostredníctvom aplikácie Skype pozrieť aj na Záhorie. Potvrdíme si tú vec, ktorá sa o Záhorí traduje už od čias socializmu, že tá najkvalitnejšia pracujúca inteligencia pochádza práve z tohto kraja. Naším hosťom je pán Tomáš Mackuľak. Dobrý večer.“ Tomáš Mackuľak, Slovenská technická univerzita: „Dobrý večer.“ Peter Bielik: „Ja ...
  • Stredoškoláci si postavili vlastného autonómneho robota. Prezentovali ho vo virtuálnom svete [pcrevue.sk]
   Súťaž Road2FEI 2021 mala za cieľ pritiahnuť mládež a študentov k technike alebo programovaniu  zábavnou formou. Študenti  tak mali za úlohu vytvoriť autonómny robot, ktorý by bol schopný prejsť a zdolať stanovenú dráhu, pričom by ju mal prejsť v čo najkratšom čase. Okrem tejto technickej časti sa však do úvahy bral aj celkový dizajn a propagačné aktivity tímu. Fakult...
  • Vedecky overená účinná látka v prevencii onkologických ochorení! [aktuality.sk]
   Slovenská vedkyňa Prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., členka vedeckovýskumného tímu ITK na terajšej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ako vôbec prvá na svete koncom 50. rokov 20. storočia skúmala a objavila protirakovinový účinok prírodného sulforafanu na ľudských rakovinových bunkách in vitro. Čo je ale podstatné, na základe svojich výskumov prišla na to, že ak má...
 • 05.05.2021
  • Bavlnené tašky nie sú udržateľné. Známy reťazec ich nahrádza ekologickejšou alternatívou [odpady-portal.sk]
   Opakovane použiteľné bavlnené tašky mnohí považujú za ekologickejšiu alternatívu voči plastovým taškám na jedno použitie. Prvé zdanie však klame: pri zohľadnení ich celkovej environmentálnej stopy, teda celkových dopadov na životné prostredie počas celého životného cyklu, bavlnené tašky vychádzajú z porovnania s plastovými taškami výrazne horšie. Na rozpor medzi vžitými predstavami spotrebiteľov ...
  • Dokážu predpovedať nastupujúcu vlnu koronavírusu [RTVS Jednotka]
   Viliam Hauzer, moderátor: „Vedci zo Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského dokážu z odpadových vôd predpovedať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu, a to až dvanásť dní vopred. Vedecký tím viac ako rok skúma vzorky vody, ktoré odchádzajú z našich domácností do čističiek. Tím Správ a komentárov podvečer navštívil šéfa výskumu Tomáša Mackuľáka, z oddelenia environmentálneho inžini...
  • Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu [etrend.sk]
   Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia nového koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami a 27 dní pred úmrtiami. Pre TASR to potvrdila Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ktorej vedec Tomáš Mackuľak a jeho tím od minulého roka realizuje monitoring odpadových vôd na prítomnosť nového koronavírusu na Slovensku. Prvé výstupy výsledkov plánujú čoskoro...
  • Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu [tvnoviny.sk]
   „Súčasťou výskumu je aj sekvenovanie koronavírusu z odpadových vôd, aby sa zistilo, aké mutácie na Slovensku dominujú. Ide o iniciatívu Európskej komisie. Jedným z dôležitých záverov je tiež zistenie, že čistiarne odpadových vôd na Slovensku dokážu s vysokou účinnosťou odstraňovať častice koronavírusu z odpadových vôd," uviedol pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský. Bratislavská vodárenská spoločno...
  • Odpadové vody vedia signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami [24hod.sk]
   Od januára 2021 sa uskutočňuje na STU aj štrukturálny projekt, na ktorom pracuje okolo 120 výskumníkov, zameraný na vytvorenie online smart systému včasného varovania na základe analýz odpadových vôd pomocou mikrosenzorov. Taktiež aj na vývoj progresívnych dezinfekčných technológií a výskum v oblasti antivirotických nanovláken, ktoré by mohli byť následne využité pri výrobe ochranných oblekov. Mo...
 • 04.05.2021
 • 03.05.2021
  • STU užšie prepája teóriu s praxou. Ako sa uplatnia absolventi? [ta3.com]
   Strojnícka fakulta STU v Bratislave prichádza s novým študijným programom, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Do akej miery a aké uplatnenie čaká absolventov štúdia na trhu práce? Aj o tom sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Ľudovítom Paulisom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomírom Šoošom a prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Alexandrom Matu...
  • Študenti dostanú 5G vysielač. 4ka umožní študentom FIIT STU nazrieť hlbšie do telekomunikačného sveta [pcrevue.sk]
   Fakulta informatiky a informačných technológií STU vidí prínos spolupráce najmä v možnosti prinášania najmodernejších  poznatkov a skúseností odborníkov z praxe do vzdelávania jej študentov a tiež vo vybudovaní vlastnej 4G a 5G siete, na ktorú si budú môcť „siahnuť“ jej študenti aj prakticky. Viac si prečítate na:https://www.nextech.sk/a/Studenti-dostanu-5G-vysielac–4ka-umozni...
 • 01.05.2021
  • 4ka darovala 5G vysielač študentom pre zlepšenie výučby [mojandroid.sk]
   „Našou víziou je prinášanie najnovších poznatkov a technológií čo najbližšie k našim študentom. Sme preto radi, že v spolupráci so SWANom a 4kou môžeme našim študentom sprostredkovávať know-how a skúsenosti odborníkov z praxe v prednáškach či vedení záverečných prác. Na druhej strane takto môžeme budovať technicky vyspelé laboratóriá, v ktorých sa naši študenti pozrú na najmodernejšie technológie ...
 • apríl

 • 30.04.2021
  • Študenti FIIT STU budú môcť lepšie spoznať informačné technológie [teraz.sk]
   Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave budú môcť lepšie spoznávať informačné technológie v praxi a nazrieť hlbšie do telekomunikačného sveta. Umožní im to spolupráca na základe memoranda, ktoré podpísalo vedenie fakulty s mobilným operátorom.Víziou je podľa dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka prinášanie najnovších poznatkov a te...
 • 28.04.2021
  • Mobilný operátor 4ka umožní študentom FIIT STU nazrieť do telekomunikačného sveta [dnes24.sk]
   Spoločnosť SWAN Mobile a vedenie FIIT STU podpísali memorandum o spolupráci. Prevádzkovateľ operátora 4ka, sa v dokumente zaviazal podporovať študentov a ich vzdelávanie v oblasti mobilných telekomunikač­ných sietí. Operátor bude pravidelne organizovať prednášky a semináre na pôde fakulty, rovnako konzultovať záverečné práce poslucháčov, či predkladať témy na spracovanie odbor...
  • Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo vyše 80 nominácií [vedanadosah.sk]
   Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo do všetkých piatich kategórií spolu 84 nominácií. Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 sú Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, dostal ...
 • 27.04.2021
  • Bratislava vytypovala 13 lokalít pre nové nájomné byty: Tradičné miesta aj luxusné adresy [cas.sk]
   Podľa Bohumila Kováča, vedúceho Ústavu urbanizmu a územného plánovania na Fakulte architektúry a dizajnu STU, by nové byty nemali stáť na periférii. „Stavať by sme mali v centre. Inak zaberáme poľnohospodársku pôdu, čo je neekologické aj neekonomické,“ odhalil. Túto formu bývania využívajú najmä mladé rodiny či čerství absolventi vysokých škôl. „Nájomné byty navrhujú architektonické kancelárie. N...
 • 26.04.2021
  • STU má dočasné vedenie. Funkciu rektora bude vykonávať Oliver Moravčík [hnonline.sk]
   Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na pondelkovom zasadnutí odsúhlasil poverenie Olivera Moravčíka výkonom funkcie rektora STU. Poverenie platí na obdobie do vymenovania nového rektora, ktorý vzíde z volieb. Tie by mal senát vyhlásiť na mimoriadnom zasadnutí 10. mája. Viac si prečítate na:https://slovensko.hnonline.sk/2336668-stu-ma-docasne-vedenie-funkciu-rektora-bu...
 • 22.04.2021
  • Na mobilitách v zahraničí je vycestovaných 62 študentov STU [dnes24.sk]
   Na mobilitách priamo v zahraničí je vycestovaných 62 študentov Slovenskej technickej univerzity (STU). Na STU v Bratislave je na mobilitách v letnom semestri 33 študentov zo zahraničia, z toho je 30 na Erasmus+. Viac si prečítate na:https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/skolstvo-na-mobilitach-v-zahranici-je-vycestovanych-62-studentov-stu-198265...
 • 19.04.2021
  • O 10 rokov môžu byť električky bez šoférov [RVTS Jednotka]
   Janette Štefánková, moderátorka: „V Bratislave by do desiatich rokov mohli jazdiť električky, autobusy či trolejbusy bez šoférov. Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizujú Pilotný projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti. Prvým a dôležitým krokom k autonómnej doprave je zber potrebných dát.“ Anna Repko...
  • V Bratislave prebiehajú pokusy potrebné na vývoj autonómnej električky [ Rádio Slovensko]
   Milan Jeluš, moderátor: „Londýn, Paríž, Viedeň, či Budapešť. To sú hlavné mestá, v ktorých jazdí automatické metro bez vodiča. Keby bolo, tak vraj aj bratislavské metro malo byť už autonómne. Ale viete si predstaviť mestský autobus, či električku bez šoféra? Na vývoji a pokusoch s autonómnymi vozidlami odborníci stále pracujú. Uplynulý víkend po Bratislave jazdila električka ako súč...
 • 14.04.2021
  • Doprava: V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti [dnes24.sk]
   Projekt pozostáva z viacerých fáz. Prvá sa začala v piatok 9. apríla pri inštalácii technologických zariadení v autobuse Dopravného podniku Bratislava, ktorý v hlavnom meste premáva na trase z Koliby na Kamzík. “Unikátnym meraním v reálnej premávke získavame dáta, ktoré slúžia na výskum v oblasti inteligentnej mobility v mestách,” povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ...
  • Pilotný projekt inteligentnej smart mobility v Bratislave a neskôr aj v Žiline [touchit.sk]
   Po úspešnom predstavení autonómneho vozidla na Slovensku v júni 2020, je uvedený projekt ďalším stavebným prvkom pre budúcnosť inteligentnej mobility na Slovensku. Tím sa neustále venuje novým technologickým inováciám, ktoré posúvajú možnosti využitia umelej inteligencie (AI) a smart technológií v doprave a automotive sektore. Technologickým partnerom  je spoločnosť Siemens, ktorá poskytla tí...
  • Poď študovať kybernetickú bezpečnosť. Stáva sa každodennou témou [startitup.sk]
   „Našich študentov učíme nielen ako zabezpečiť informačné systémy, ale počas štúdia informačnej bezpečnosti na FIIT STU si vyskúšajú aj základné typy útokov. Teoreticky i prakticky ich učíme, ako navrhovať aj manažovať IT systémy a ich bezpečnosť. Naši absolventi majú vyskúšanú starostlivosť o tradičné počítačové siete, ale aj o cloudové technológie či systémy IoT,“ povedal Ing. Pavol Helebrandt, P...
  • V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti [transport.sk]
   V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti. Realizujú ho Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. „Vytvárame unikátne datasety, ktoré zaznamenávajú reálnu autobusovú linku v štandardnej premávke s cestujúcimi. Tieto údaje nám umožnia odhaliť, čo všetko je potrebné na to, aby ta...
  • Výskumníci z FIIT STU v spolupráci s priemyslom pracujú na zvyšovaní bezpečnosti cloudu [ta3.com]
   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa spolupodieľa na projekte „Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti”. Cieľom projektu sú inovácie v oblasti bezpečnosti Internetu vecí, ale aj aktívny cloud nahrádzajúci pasívne úložisko údajov. Za skratkou IoT sa skrýva In...
 • 13.04.2021
  • Do užšieho výberu na let okolo Mesiaca sa dostala aj slovenská astrobiologička [Tvnoviny.sk]
   Japonský miliardár Jusaku Maezava v marci spustil prihlasovací proces pre osem civilistov, s ktorými sa vydá na let okolo Mesiaca plánovaný na rok 2023. Zo zhruba milióna záujemcov z celého sveta do užšieho výberu postúpilo iba pár tisíc. Jednou z nich je aj slovenská astrobiologička Michaela Musilová. Pre TASR uviedla, že jej hlavným cieľom ako členky posádky by bola popularizácia vedy a výskumu....
  • Sú absolventi priemysloviek úspešní na vysokých školách a ako je s ich uplatnením? [Regina Západ]
   Moderátor: „Sú absolventi priemysloviek úspešní na vysokých školách? Ako pripravujú stredné školy svojich študentov? Do sveta technického vzdelávania nazrela Mária Babinská. Najskôr bola zvedavá na názor Felixa Döményho, riaditeľa Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave.“ Felix Dömény, riaditeľ Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bra...
  • V bratislavskej MHD sa rozbehol pilotný projekt smart mobility [Techbox.dennikn.sk]
   Strojnícka fakulta s Fakultou informatiky a informačných technológií STU spustili projekt inteligentnej smart mobility priamo v MHD. Ďalším mestom v projekte bude Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou. O čo ide? Projekt inteligentnej smart mobility budúcnosti realizuje výskumný tím oboch fakúlt, Automotive Innovation Lab, ktorý vedie doc. Ľuboš Magdolen. Po úspešnom predstavení autonómneho...
  • V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti [bratislavskenoviny.sk]
   V bratislavskej MHD spustili pilotný projekt smart mobility budúcnosti. Realizujú ho Strojnícka fakulta spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš priblížil, že do budúcnosti uvažujú začať výskum, vývoj, realizáciu a testovanie v prevádzke na “shuttle busoch”. Tie by mohli byť prevá...
 • 12.04.2021
  • IT gigant investuje na Slovensku milióny eur do medicíny na diaľku [Finweb.hnonline.sk]
   Časenky, výmenné lístky či zdĺhavá turistika od dverí k dverám po poliklinikách a nemocniciach. To bol obraz nášho zdravotníctva pred štartom pandémie. Problémy sa však ešte viac prehĺbili, keď sa väčšina pacientov ku svojim lekárom takmer zo dňa na deň nemohla pre opatrenia vôbec dostať, prípadne na to museli vyvinúť omnoho väčšie nasadenie. Odpoveď na tento problém prináša pojem telemedicína, ...
  • Pri Trhovisku Miletičova pomaly miznú bilboardy. Prečo ich jednoducho nestrhnú? [Dnes24.sk]
   Z oplotenia okolo Trhoviska Miletičova v Ružinove „miznú“ prvé bilbordy. Na ich odstránení sa mestská časť dohodla s Asociáciou vonkajšej reklamy (AVR). Ide zväčša o čierne stavby, keďže samospráva im nepredĺžila nájomnú zmluvu. V najbližšom období by malo byť odstránených prvých okolo 20 reklamných zariadení. Pevne veríme, že v horizonte niekoľkých rokov bude M...
  • Svojím výskumom šetrí zvieratá [Jednotka RTVS]
   Ľubomír Bajaník, moderátor: „Svetovo uznávaná vedkyňa, prezidentka Európskej organizácie pre toxikológiu In vitro doktorka Helena Kanďárová sa aktuálne venuje výskumu ochorenia COVID-19 na pľúcnych tkanivách. Pokračuje vo svojom doterajšom výskume alternatívnych metód. Tie nahrádzajú testovanie na zvieratách.“ Ľubica Hargašová, redaktorka: „Pôvodne chcela byť lekárkou. Lákala ju plastická chirurg...
 • 09.04.2021
  • AmCham: Slováci si môžu rozšíriť rozhľad o možnostiach umelej inteligencie [Dnes24.sk]
   Ľudia na Slovensku sa môžu viac dozvedieť, ako funguje umelá inteligencia, cez medzinárodný akreditovaný osvetový program Elements of AI, ktorý prichádza na Slovensko pod gesciou Centra pre umelú inteligenciu na Slovensku (CUI). Zakladajúcimi členmi platformy sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Americká obchodná komora na Slovensku a IT Asociácia Slovenska. Viac si prečítate na: htt...
  • Výskumníci z FIIT STU v spolupráci s priemyslom pracujú na zvyšovaní bezpečnosti cloudu [Webnoviny.sk]
   Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa spolupodieľa na projekte „Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti”. Cieľom projektu sú inovácie v oblasti bezpečnosti Internetu vecí, ale aj aktívny cloud nahrádzajúci pasívne úložisko údajov. Za skratkou IoT sa skrýva Internet...
 • 08.04.2021
  • Ako budú prebiehať prijímačky na stredné školy? V hre sú dve alternatívy [HNonline.sk]
   O necelý mesiac čakajú deviatakov pohovory. Ich forma závisí od epidemiologickej situácie. Rozhodnutie príde zrejme na poslednú chvíľu. Pri niektorých odboroch absencia maturitnej skúšky spôsobuje komplikácie. Záujemcom o štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity bude chýbať externá maturita z matematiky. Univerzita ich z predmetu namiesto toho pre...
  • Neverím, že bitcoin je pyramída, kto to hovorí nevie ako funguje, mysí si David Stancel [Dennikn.sk]
   David Stancel na Slovensku o kryptoaktívach prednáša a o technológiách, ktoré za nimi stoja, učí aj študentov na tunajších univerzitách.  Je technologickým riaditeľom vo Fumbi, platforme ponúkajúcej investovanie do kryptomien. Učí na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na FIIT STU, ako kryptomeny fungujú a kde je využitie blockchainu. Hovorí: "Na FIITke sú štu...
 • 07.04.2021
  • Našli aj miesta bez PCB látok [TV Markíza]
   Viktor Vincze, moderátor: „Okoliu Strážskeho možno svitá na lepšie časy. Prvé laboratórne testy naznačujú, že kontaminácia nemusí byť až taká rozsiahla. V blízkosti skládok sú napríklad aj pramene čistej vody bez prítomnosti PCB látok. Z hrozivého množstva odpadu sa podľa odhadov mohla dostať do pôdy len malá časť.“ Braňo Tomaga, redaktor: „Nebezpečné PCB látky v okolí Strážskeho spôsobujú rozruc...
  • Výskumníci z FIIT STU participujú na priemyselnom výskume odhaľovania neobvyklých obchodných operácií [Webnoviny.sk]
   Neobvyklé obchodné operácie bežnému človeku veľa nepovedia. Poznajú ich skôr tí, ktorí ich z „určitých“ dôvodov realizujú, alebo na druhej strane tí, ktorí ich odhaľujú. A práve analýza a odhaľovanie týchto neobvyklých obchodných operácií (ďalej len „NOO“) elektronickými metódami je cieľom projektu, na ktorom sa podieľa aj Fakulta informatiky a informačných technológií STU. "Našou ambíciou je zís...
 • 06.04.2021
 • 01.04.2021
  • Udržateľná spoločnosť vyžaduje aj zmenu myslenia [Vedanadosah.sk]
   Prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD., sa zaoberá manažmentom globálnej zmeny, predovšetkým zmenou správania s cieľom transformácie spoločnosti smerom k udržateľnosti a ochrane klímy. Riadi oddelenie strategických environmentálnych analýz SLOVAKGLOBE, ktoré je spoločným pracoviskom Ústavu ekológie lesa SAV a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedie Laboratórium experimentálnych spoločens...
 • marec

 • 31.03.2021
  • STU prechádza na nový spôsob riadenia s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelania [Sme.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave má nový vnútorný systém kvality. Riadiť sa ním začne od 1. apríla. Informuje o tom STU na svojom webe. Ide o súbor dokumentov, ktoré upravujú nový spôsob modernej správy univerzity, jej zodpovedného riadenia na všetkých stupňoch a vytvárania tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a slu...
  • V ružinovskom Prievoze by mohlo byť obnovené historické centrum [Blog.sme.sk]
   Potenciál tohto územia je obrovský. Práve preto poslankyňa za Prievoz Monika Ďurajková uplatnila svoju poslaneckú prioritu na realizáciu overovacej štúdie revitalizácie priestoru pri Obecnej radnici. Tú vypracovali architekti z Bellušových ateliérov na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Pohľad na evanjelický kostol Radničné námestie v Prievoze. (Spracovateľský kolektív: Bellušove at...
 • 29.03.2021
  • Aká budúcnosť čaká radnicu v Prievoze? [TV Bratislava]
   Michal Domonkos, moderátor: “Náš štáb zisťoval budúcnosť bývalej radnice v ružinovskom Prievoze. S kamerou nazreli aj do schátraných priestorov. Viac sa dozviete už v nasledujúcej reportáži.” Simona Halamíčková, redaktorka: “Obecnú radnicu v ružinovskom Prievoze postavili podľa projektu architektov Christiana Ludwiga a Augustína Danielisa. Stavebnou súčasťou je takzvaný notársky domček nadväzuj...
 • 26.03.2021
  • Plán obnovy pre vedu a školstvo [Jednotka RTVS]
   Jakub Prok, moderátor: „Najdôležitejší dokument pre obnovu Slovenska po pandémii je takmer hotový. Posledné pripomienky bolo možné doručiť začiatkom tohto týždňa. Najviac zo šesťmiliardového balíka pôjde na takzvanú zelenú transformáciu, hneď po nej nasledujú investície do školstva a vedy. Plán obnovy a odolnosti, ktorý manažoval minister financií Eduard Heger, počíta so zásadnými zmenami vo fungo...
 • 25.03.2021
  • Prijímačky sme pripravili za dva týždne, ministerstvo už druhý rok rezignuje na maturity [Trend.sk]
   Na FIIT STU sme na zrušenie maturít zareagovali obnovením prijímacej skúšky z matematiky a napriek tomu, že jej organizácia nám zabrala zhruba dva týždne, zvládli sme to výborne (za to patrí obrovská vďaka všetkým, ktorí k tomu na našej fakulte akokoľvek prispeli). Štát sa o takýto prístup ani len nepokúsil. Ivan Kotuliak: Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre ...
  • STU, UK a SAV sa s mestom zhodli na podpore centra špičkovej vedy [Teraz.sk]
   Slovensko sa presadí len vtedy, keď bude inovatívnejšie. Excelentná veda, ktorá inovácie prináša, sa dá robiť len v spolupráci špičkových tímov naprieč univerzitami, vedeckými inštitúciami a partnermi. Na stredajšom on-line stretnutí sa na tom zhodli predstavitelia Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK), Slovenskej akadémie vied (SAV) a mesta Bratislava. Na stretnutí pr...
 • 24.03.2021
  • Michal Bogár. Milovník miest na linke Bratislava - Paríž [Pravda.sk]
   Čo také môžu mať spoločné Bratislava a Paríž? Dve mestá v odlišnej zemepisnej šírke aj historickej línii, iné rozmermi, ľuďmi, architektúrou, tradíciou… Slovenský architekt a urbanista Michal Bogár obe mestá fotografoval i kreslil a našiel medzi nimi priame spoje. Takto aj pomenoval výstavu, na ktorej predstavuje čiernobiely svet zachytený na fotografiách, z ktorých dýcha čarovná atmosféra. Výsta...
 • 23.03.2021
  • Diamanty čistia vodu od škodlivín [Jednotka RTVS]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Z klasických čistiarní odpadových vôd odchádza voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečil, pesticídov, farbív či drog. Takáto voda sa vypúšťa do riek a škodí živočíchom. Vedci z Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity sa preto v rámci výskumu venujú čisteniu vody pomocou diamantových elektród. Výsledky sú...
  • Ruská raketa vyniesla na obežnú dráhu 38 družíc vrátane slovenskej [Aktuality.sk]
   Ruská nosná raketa Sojuz-2.1a vyniesla v pondelok na obežnú dráhu Zeme 38 družíc z 18 krajín. Informovala o tom agentúra TASS. Na palube je aj slovenská družica GRBAlpha, ktorá má zabudovaný detektor gama zábleskov, uviedla Letecká fakulta Technickej univerzity Košice (LF TUKE). Na realizácii projektu sa podieľali okrem LF TUKE firmy Spacemanic a Needronix, Slovenská organizácia pre vesmírne akt...
 • 22.03.2021
  • FIIT STU prináša inovatívne spôsoby vývoja softvérových systémov [Webnoviny.sk]
   Navrhnúť a implementovať metódy a nástroje vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania. To je jedna z domén, ktorým sa venujú odborníci na FIIT STU. Viac si prečítate na: https://www....
  • Fascinujúci príbeh otca bratislavských mostov. Miroslav Maťaščík vytvoril z hlavného mesta absolútny unikát [Startitup.sk]
   Patril k najvýznamnejším slovenským projektantom mostov. Jeho tvorbu nájdeme v Česku, Maďarsku a dokonca aj v Azerbajdžane. Vďaka nemu stojí v našom hlavnom meste Most Apollo, Prístavný Most, Most Lafranconi a podieľal sa aj na rekonštrukcii Starého mosta. Okrem toho je tiež autorom cestného mosta ponad Považskú Bystricu.  Miroslav Maťaščík pochádzal z malebnej dedinky Kladzany, ktorá s...
  • Likvidácia PCB látok z Chemka Strážske [Rádio Slovensko]
   Peter Kollárik, moderátor: „Likvidácia polychlórovaných bifenylov z areálu Chemka Strážske sa začne o mesiac, hasiči majú pripravenú špeciálnu techniku. Mimoriadnu situáciu pre unikajúce chemikálie vyhlásili už pred viac než rokom.“ Viktória Doričová, redaktorka: „Z troch skládok polychlórovaných bifenylov v areáli bývalej chemičky dnes znova odoberali vzorky. Na mieste boli hasiči, policajti, ch...
 • 18.03.2021
 • 17.03.2021
 • 15.03.2021
  • Rezort školstva: Proti COVID-19 môže pomôcť systém telemedicíny [Teraz.sk]
   V boji proti ochoreniu COVID-19, iným ochoreniam a pooperačným stavom môže v nemocniciach pomôcť systém telemedicíny. Na jej výskum a rozvoj sa zameria nový projekt za vyše 6,9 milióna eur, ktorý má eliminovať úmrtnosť na nový koronavírus. Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita (STU) a Univerzita Komenského v Bratislave, súčasťou projektového tímu sú aj medicínski špecialisti z...
  • Plán obnovy ani návrh vysokoškolského zákona neodráža vyhlásenie ministra, tvrdí STU a pripája sa k výzve UK [Webnoviny.sk]
   Plán obnovy a odolnosti SR a ani návrh vysokoškolského zákona neodrážajú oficiálne vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS). Vo svojom vyhlásení to uviedol Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave, ktorej stanovisko poskytol hovorca STU Juraj Rybanský. Ako oficiálne vyhlásenie ministra školstva chápu garanciu zachovať akademické...
 • 12.03.2021
  • Očaril ich svet strojov a technológií – baby „Zo strojariny“ [Touchit.sk]
   Študentská organizácia „Zo Strojariny“ vznikla začiatkom jesene 2020. Jedným z hlavných dôvodov vzniku organizácie, je zvýšiť záujem o techniku u žien, ktorá už dávno nie je výsostne mužskou záležitosťou.  Združenie založilo 8 študentiek technického zamerania a väčšina z nich študuje práve na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Zakladateľky združenia si plne u...
  • Radiácia je stále hrozbou [TV Markíza]
   Patrik Švajda, moderátor: „Katastrofa, ktorá zmenila životy ľudí, krajinu, ale aj jadrové elektrárne.“ Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Presne pred 10 rokmi zasiahlo Japonsko zemetrasenie a následné tsunami, ktoré vymazali zo sveta mnohé miesta a pochovali takmer 20 tisíc ľudí.“ Patrik Švajda: „Sériu pohrôm zavŕšila havária jadrovej elektrárne vo Fukušime, ktorá sa spolu s výbuchom ...
  • Školstvo: Vznikol projekt na podporu žien v technike Zo strojariny [Dnes24.sk]
   Bratislava 11. marca (TASR) - Zvýšiť záujem o techniku u žien, je jedným z hlavných cieľov študentskej organizácie Zo strojariny, ktorá vznikla na jeseň 2020. Združenie založilo osem študentiek technického zamerania a väčšina z nich študuje na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. TASR o projekte informovala Renáta Sovišová z STU. “Strojársky priemysel, to už ni...
 • 10.03.2021
  • Slovenská veda je ako trhací kalendár politikov. Každá vláda si z nej odtrhne peniaze [Trend.sk]
   Bez zásadného rozvoja vedy bude Slovensko aj ďalšie desaťročia len montážnou halou prosperujúceho Nemecka. Úspech každej modernej krajiny stojí na prepojení univerzitného výskumu s priemyselnou výrobu. Napriek tomu sa ministerstvo školstva rozhodlo škrtnúť takto orientované projekty a európske peniaze presunulo na výskum vodíkových technológií. O následkoch zrušeného financovania z eurofondov sa T...
  • Ďalšia rana pre vysoké školy. Plán obnovy ráta s reformou ich riadenia [HNonline.sk]
   Rezort školstva po protestoch prizval akademickú obec k príprave novely zákona. Opatrenia, ktoré sú pre univerzity neprijateľné, sa dostali aj do európskeho dokumentu. Návrh s nimi nikto nekonzultoval. Neoficiálna verzia novely zákona pobúrila univerzity. Priniesla by totiž na ich pôdu väčší vplyv štátu. Minister Branislav Gröhling a štátny tajomník Ľudovít Paulis prizvali vysoké školy k príprav...
 • 09.03.2021
  • Interiérové drony môžu nahradiť skladníkov [RTVS Jednotka]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Drony pozná väčšina z nás, doručujú zásielky na nedostupných miestach, nakrúcajú letecké zábery, pomáhajú s plánovaním stavieb. V Ústave robotiky a kybernetiky STU pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Tie by mohli časom pri inventúrach v skladoch nahradiť ľudí. Projekt je zároveň dobrým príkladom prepojenia univerzity s podnikateľským prostredím.“ ...
  • Ženy, ktoré obdivujeme: vyberáme osem osobností, ktoré si zaslúžia výslnie [Refresher.sk]
   Slovenská astrobiologička Michaela Musilová Inšpiratívna Slovenka Michaela Musilová odjakživa túžila stať sa astronautkou. Zatiaľ sa jej podarilo zúčastniť sa na dvoch simulovaných misiách na Mars, kde spolupracovala s NASA, pričom tú druhú aj viedla ako riaditeľka havajskej stanice HI-SEAS. Hovorí niekoľkými jazykmi, vyučuje a svoje skúsenosti rada odovzdáva na rôznych prednáškach, ako napr...
 • 08.03.2021
  • Robot pomocník [TV Markíza]
   Jaroslav Zápala, moderátor: „Zbiera špinavú bielizeň, sadí stromy, môže sa zahrať s deťmi, alebo si slovami zatancovať.“ Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Konštruktéri spoločnosti Boston Dynamic neprestávajú prekvapovať. Nedávno predstavili nového pomocníka, ktorého by ocenila zrejme každá rodina.“ Dávid Vido, redaktor: „Volá sa Spot, má 4 nohy a jednu mechanickú ruku. Vďaka nej dokáže drža...
  • WWF Slovensko spustilo súťaž zameranú na slobodný pohyb zvierat [Teraz.sk]
   Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko spustil videosúťaž pre deti a mládež s názvom Konektivita pre všetkých. Súťažiaci musia natočiť krátke video o prekážkach, ktoré bránia zvieratám vo voľnom pohybe. Súťaž spustila Štátna ochrana prírody SR spolu s WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a Spectra centrom excelentnosti Európskej únie pri Slovenskej technickej univ...
 • 04.03.2021
 • 03.03.2021
  • STU vstúpila do protestu proti politizácii vysokých škôl, má výhrady k novele zákona [Webnoviny.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vstupuje od pondelka 1. marca do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl. Prijatím uznesenia o tom rozhodol Akademický senát STU. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca univerzity Juraj Rybanský. „Vedenie, Akademický senát i Vedecká rada STU sa k návrhu vysokoškolského zákona už vyjadrili a deklarovali jasné výhrady,“ doplnil Rybanský. V...
  • Univerzity sa vzbúrili. Gröhling v spore o viac štátu cúvol [HNonline.sk]
   Akademická obec vstúpila do protestov proti politizácii, ktorú môže priniesť navrhovaná novela. Ministerstvo ustupuje a ponúka predstaviteľom spoluprácu. Univerzity sa obávali, že navrhovaný zásah do akademickej samosprávy ohrozí ich nezávislosť. „Politická moc by prostredníctvom svojich štyroch nominantov mohla prijímať kľúčové rozhodnutia vrátane voľby či odvolania rektora, zlučovania vysokých ...
 • 02.03.2021
  • Kybernetická bezpečnosť: Aby sme nezostali bez elektriny a vody [HNonline.sk]
   Ochrana priemyselných systémov a služieb pre obyvateľov by nemala byť iba témou ítečkárov. Výkonná ekonomika benefituje z toho, že jej jednotlivé súčasti synchronizovane plnia svoju funkciu a tvoria vyladený ekosystém. ANKETA: Ktoré profesie nám chýbajú najviac: Ivan Kotuliak, dekan, Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava: Najviac nám chýbajú učitelia a lektori, ktorí...
  • Súťaž pre deti a mládež: Viete prečo a ako pomôcť zvieratám putovať krajinou? [Touchit.sk]
   V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenská agentúra životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave, spúšťajú video súťaž s názvom „Konektivita pre všetký...
 • 01.03.2021
  • Absolventi bez práce [TV Markíza]
   Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Titul nestačí. Na absolventov vysokých škôl majú zamestnávatelia stále väčšie nároky.“ Viktor Vincze, moderátor: „Pracovných ponúk je na trhu málo a šanca uspieť bez skúseností sa prudko znižuje. Problém si už uvedomujú aj samotné univerzity.“ Lucia Hlavačková, redaktorka: „Soňa a Monika študujú na vysokých školách v Trnave. Spolu s ďalšími štyrmi š...
  • Dali by ste sa zaočkovať neregistrovanou vakcínou? Odpovedajú vedci [SME.sk]
   Dali by ste sa zaočkovať neregistrovanou vakcínou proti Covid-19, keby bola dostupná na Slovensku? Peter Szolcsányi, organický chemik, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Samozrejme, že nie. Ale žiadnou neregistrovanou vakcínou, nech je to ktorákoľvek. Proces registrácie každej vakcíny predsa slúži práve na to, aby medzinárodný panel expertov na základe najnovších vedeckých pozna...
  • Múzeum elektrikárskeho povolania otvoria v Elektrárni Piešťany [Teraz.sk]
   Múzeum elektrikárskeho povolania bude možné už onedlho vyhľadať v priemyselnej pamiatke Elektrárňa Piešťany, ktorá po rekonštrukcii slúži na výchovno-vzdelávacie, kultúrne a komunitné aktivity. Víťazný projekt múzea, autorov Michala Ganobjaka a Vladimíra Haina pod vedením Evy Kráľovej z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka ro...
  • Paríž predĺži životnosť jadrových elektrární [Jednotka RTVS]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Európska komisia pripravuje hodnotiacu správu o stave jadrovej energie v Európe. Má posúdiť, či jadro je cesta, ktorou by sa Európa mala uberať. Správa ešte nevyšla a Francúzi už oznámili, že predĺžia životnosť najstarších jadrových elektrární v krajine o ďalšiu dekádu. Správa pobúrila ich európskych partnerov.“ Oliver Boskovič, redaktor: „Na základe analýzy môže...
  • STU plánuje škôlku rozšíriť a vytvoriť pracovisko aj v Mlynskej doline [Teraz.sk]
   Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave uvažuje v budúcnosti rozšíriť kapacitu materskej školy Stubáčik a vytvoriť v študentských domovoch v Mlynskej doline dislokované pracovisko. Kapacita, ktorú škôlka aktuálne má, nestačí uspokojiť záujem. Pre TASR to poznamenal hovorca STU Juraj Rybanský. Univerzita sa rozhodla zriadiť materskú školu Stubáčik pre deti svojich zamestnancov, študentov ...
 • február

 • 25.02.2021
 • 24.02.2021
 • 23.02.2021
  • Cez víkend posúvali blok križovatky diaľnice D1 a D4 [Rádio Slovensko]
   Milan Jeluš, moderátor: „Mnohí ste možno mali ako víkendový večerný program video z posúvania diaľničného mosta, ktorý vytvoril základ križovatky diaľnice D1 s novým obchvatom hlavného mesta, diaľnicou D4. Doslova operácia, počas ktorej presúvali takmer 3.000-tonový betónový blok, trvala 2,25 hodiny. Blok za ten čas posunuli o 26 metrov. Pôvodne mala diaľnica D4 ísť ponad D1. V&nbsp...
 • 22.02.2021
  • MSR: Skvelý Ján Volko s najlepším behom v sezóne, Weigertová zabehla limit na ME [Aktuality.sk]
   Ján Volko si na najkratšom šprinte v hale vo finále zlepšil tohtosezónne maximum na 6,61 sekundy a s prehľadom získal piaty národný titul na šesťdesiatke v sérii. Úradujúci európsky šampión sa zároveň posunul na piate miesto európskych sezónnych tabuliek a vylepšil rekord haly Elán i slovenského šampionátu. “Bol to môj najlepší beh v sezóne, ale k dokonalosti mal ďaleko. Ešte v ňom bolo veľ...
  • Technológie proti COVIDU-19 [TV Markíza]
   Danica Nejedlá, moderátorka: „Technológie proti Covidu. Festivalu vychytávok v Las Vegas sa prvýkrát v histórii konal virtuálne. Vývojári sa predbiehajú v tom, ako sa ochrániť či skvalitniť si život počas korona karantény.“ Dávid Vido, redaktor: „Kam môže človek, tam nech ide stroj. Práve roboty môžu zisťovať, či sa v priestore nachádza vírus. Vzápätí ho dokážu aj sami vydezinfikovať. Roboty...
 • 19.02.2021
  • Bratislava: Ružinov plánuje v bývalej radnici v Prievoze pamiatkový prieskum [Dnes24.sk]
   Bratislavský Ružinov plánuje v budove bývalej radnice v Prievoze, ktorú vlani mestská časť odkúpila do svojho vlastníctva, vykonať pamiatkový prieskum. Cieľom je okrem iného zistiť, či stavba spĺňa kritériá národnej kultúrnej pamiatky (NKP). Snaha o jej vyhlásenie bola v minulosti neúspešná, pamiatkovo chránených je len päť reliéfov v exteriéri. Samospráva zároveň plánuje budovu rekonštruovať. Id...
  • NASA pristáva na Marse [Jednotka RTVS]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Americká NASA pristáva na Marse, približne o dve hodiny spustí z vesmírnej sondy na povrch červenej planéty robotické vozidlo. Úlohou takzvaného rovera je odhaliť stopy po minulom živote aj pripraviť pôdu pre ten nový.“ Oliver Boskovič, redaktor: „Po viac ako piatich miliónoch rokov ľudskej existencie na Zemi sa konečne môžeme poobzerať okolo seba. Možno budeme p...
 • 18.02.2021
  • RTVS prinesie naživo prvé zábery z unikátnej misie na Mars [HNonline.sk]
   Diváci Dvojky RTVS budú 18. februára svedkami unikátnej misie na Mars. Pristátie roveru spoločnosti NASA na červenej planéte s komentárom odborníkov prinesie relácia EXPERIMENT ŠPECIÁL: NAŽIVO NA MARS. Moderátor Gregor Mareš sa zo štúdia v Mlynskej doline spojí aj s astrobiologičkou Dr. Michaelou Musilovou, MSci., hosťujúcou profesorkou Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a info...
  • Vyvinuli nový plast bez ropy [Jednotka RTVS]
   Janette Štefánková, moderátorka: „Niektoré plasty sa môžu v prírode rozkladať až tisíc rokov, často nie sú recyklovateľné a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Plasty sú vlastne syntetické polyméry vyrobené z fosílnych palív, nahradiť by ich aspoň čiastočne mohli takzvané bioplasty. Ekologický bioplast vyvinuli aj slovenskí vedci v spolupráci s nitrianskou firmou.“ Marta Rajková, redaktorka: „...
 • 17.02.2021
  • Slovenská architektka u Zaha Hadid: Naše školy mi dali veľa, ale chýbala mi diskusia [Forbes.sk]
   Mladá a talentovaná architektka Lenka Petráková sa do celosvetového povedomia v posledných týždňoch dostala vďaka svojmu projektu, ktorý by pomáhal čistiť oceány od plastov. Dnes pracuje v ateliéry Zaha Hadid Architects v Londýne, má za sebou štúdium na Slovensku a v zahraničí. V kariére jej vraj pomohlo najmä to, že mohla skĺbiť práve skúsenosti nadobudnuté za hranicami, ale aj vedomosti, ktoré ...
 • 15.02.2021
  • Cieľom Strojárskej olympiády je zvýšiť povedomie technického vzdelávania [Dnes24.sk]
   Zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami je cieľom Strojárskej olympiády. Tohtoročné finále sa uskutočnilo stredu (10. 2.) on-line formou. TASR o tom informovala v piatok Renáta Sovišová zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej fakulty (STU) v Bratislave. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem ...
  • Diskusie o vysokoškolských zmenách [TV TA3]
   Igor Haraj, moderátor: „Ministerstvo školstva čoskoro predstaví novelu zákona o vysokých školách. Jej podoba zatiaľ nie je definitívna. Bude sa o nej ešte diskutovať. K avizovaným zmenám sa však už ozývajú kritické hlasy. Zástupcovia univerzít sa obávajú obmedzenia, či dokonca úplného zrušenia kompetencie akademickej samosprávy. Stotožnení nie sú ani s návrhom na zlučovanie škôl.“ Barbara Štefano...
  • Finále 14. ročníka Strojárskej olympiády: Slovensko potrebuje novú generáciu strojárov [Touchit.sk]
   Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo online finále  vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku ...
  • Robotik Duchoň o zrušených výzvach na výskum: Na projektoch sme robili tisícky hodín, odišli hore komínom [DennikN.sk]
   Robotik František Duchoň spolu s ďalšími kolegami vedcami a odborníkmi pripravili dva projekty, ktoré chceli financovať aj z dvoch dnes už zrušených výziev ministerstva školstva pre dlhodobý strategický výskum. Jeden projekt rieši vytvorenie inteligentných agentov pre priemysel, druhý mal pripraviť digitálne dvojča pre výrobok alebo továreň. Duchoň hovorí, že problém je najmä spôs...
  • Zrušenie externej maturity nemá na prijímacie konanie na VŠ vplyv [Teraz.sk]
   Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa zrušila. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla. “Akceptujeme aktuálnu formu ukončenia stredoškolského štúdia, podmienky prijatia uchádzača sa pre ňu zásadnejšie nezmenili,” uviedol pre TASR hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Juraj Rybanský. Výnimkou je Fakulta informa...
  • Šprintér Volko vyhral na mítingu Elán oba behy na 60 metrov [Teraz.sk]
   Bratislava 14. februára (TASR) - Šprintér Ján Volko vyhral na nedeľnom jubilejnom 20. ročníku halového atletického mítingu Elán oba behy na 60 metrov. V Bratislave v druhej sérii vyrovnal svoje tohtosezónne maximum z mítingu vo francúzskom Liévine (6,67 s). Za rekordom mítingu Seana Safo-Antwiho z Veľkej Británie z roku 2014 zaostal o jedinú stotinu. Stanislava Škvarková na 60 m prekážok zle...
 • 12.02.2021
 • 09.02.2021
 • 08.02.2021
  • Koľko stojí štúdium na vysokej škole? [Pravda.sk]
   Pri určení povinnosti hradiť školné na verejných a štátnych vysokých školách sú dôležité tri faktory – forma štúdia, jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje, a celková doba (bezplatného) štúdia v Slovenskej republike na vysokej škole. Na Slovensku je dlhodobo nedostatok technicky zameraných špecialistov. Záujem zamestnávateľov sa sústreďuje najmä na absolventov informatiky, strojárstva a ...
 • 05.02.2021
 • 03.02.2021
  • Jedinečná skúsenosť pre študentov [Teraz.sk]
   Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dlhodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom. Obnovená dunajská pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár prilákajú Bratislavčanov a návštevníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to aj vďaka plánovanému promenádnem...
 • 02.02.2021
  • Vážne zmeny v školstve musia byť výsledkom dialógu, tvrdí Vašečka [Trend.sk]
   Zmeny, ktoré by prispeli k zvyšovaniu kvality slovenského vysokého školstva, predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽANO) podporuje. Poukázal pritom na novelu vysokoškolského zákona, ktorú pripravuje rezort školstva. Ako dodal, vážne zmeny v školstve však musia byť výsledkom dialógu. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave nesúhlasí so snahami pol...
 • 01.02.2021
  • Univerzity nesúhlasia so snahami obmedziť ich slobodu: Rektorská konferencia má jasnú požiadavku [Čas.sk]
   Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) sa pripojilo k vyhláseniu Univerzity Komenského (UK) k návrhu novely vysokoškolského zákona. Zásadne odmieta snahy obmedziť autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia. Žiada tiež účasť pri tvorbe zmien, ktoré majú prispieť k zvýšeniu kvality vysokého školstva. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský. Viac si prečítate na: https...
  • Vedenie STU vidí v novele o vysokom školstve obmedzenie slobody [SME.sk]
   Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) sa pripojilo k vyhláseniu Univerzity Komenského (UK) k návrhu novely vysokoškolského zákona. Zásadne odmieta snahy obmedziť autonómnosť vysokých škôl a samosprávnosť ich riadenia. Žiada tiež účasť pri tvorbe zmien, ktoré majú prispieť k zvýšeniu kvality vysokého školstva. Informoval o tom hovorca STU Juraj Rybanský. “Autonómnosť vysokých škôl a...
 • január

 • 29.01.2021
  • OBROVSKÝ ÚSPECH: Slovenský startup Exponea sa s novým partnerom rúti na Ameriku. Jeho konto stále rastie [Quark.sk]
   Exponea si získala pozornosť sveta už pred pár rokmi, dnes však ohlásila akvizíciu spoločnosťou Bloomreach.  Dnes majú viac ako 200 zákazníkov, medzi nimi aj veľké firmy ako je Desigual, River Island, Arcadia, T-Mobile alebo O2. Až do zahájenia spolupráce s Bloomreachom spoločnosť riadil Peter Irikovský. Jeho partner, Jozef Kovač, odišiel v roku 2018 pôsobiť na Fakultu informatiky a informa...
  • Zastavené dve výzvy na podporu výskumu a inovácií [Rádio Slovensko]
   Jakub Mitter, moderátor: „Združenie výskumných a technických univerzít a Slovenská akadémia vied sú znepokojení rozhodnutím Výskumnej agentúry zastaviť dve výzvy na podporu výskumu a inovácií. Tvrdia, že projekty prídu o tristotrinásť miliónov eur. Podľa ministerstva školstva hrozilo nedočerpanie peňazí.“ Katarína Ottová, redaktorka: „Výskumná agentúra zrušila dve výzvy – Digitálne Slovensko a kr...
 • 28.01.2021
  • Rýchly pohľad do vnútra [Quark.sk]
   Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU) disponuje množstvom progresívnych zariadení využívaných na výučbu, vývoj, vedu a výskum. Jedným z nich je aj počítačový metrotomograf METROTOM 1500 od firmy Zeiss. Tento názov vznikol spojením pojmov metrológia a počítačová tomografia. Zariadenie sa vyznačuje tým, že použitím röntgenového žiarenia sa získa 3D model, ktorý reprezentu...
 • 27.01.2021
  • Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch [Quark.sk]
   Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémii covid-19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena? Interdisciplinárny vedný odbor ekologická ekonómia sa zaoberá interakciou človeka v prírode a možnými stratégiami adaptácie na globálne zmeny. Jeho podstatou je spoločenská dimenzia globálnej zmeny, teda skúmanie faktorov zm...
 • 26.01.2021
  • Za špičkovým produktom na podporu imunity stoja talentovaní Slováci [Trend.sk]
   Za svetovou kvalitou stojí rodinná firma. Hlavnou inšpiráciou pri vývoji špecializovanej Neoglucan tinktúry bol Slovák Ján Jurík, ktorý dlhé roky trpel zdravotnými ťažkosťami. Jeho slabší zdravotný stav ho prinútil v 63 rokoch zmeniť svoj životný štýl a hľadať spôsob, ako prirodzene naštartovať svoj imunitný systém. Počas tohto obdobia sa začal zaujímať o Hlivu ustricovú a spozoroval jej priaznivé...
 • 25.01.2021
  • Domaša: V akom stave sú pripravované projekty. Čo pribudne do leta [Presov.korzar.sme.sk]
   Obce z okolia vodnej nádrže Domaša si od toho veľa sľubovali. Projekt na plávajúcu promenádu, 12 prístavísk pre výletnú loď v jednotlivých strediskách vrátane domovského prístaviska je už podľa jeho slov kompletne hotový. „Dá sa realizovať aj zajtra. Je potrebné však urobiť obstaranie a nájsť zdroje.“ Pri nábrežnej promenáde má stáť aj múzeum športových hrdinov a objekty služieb. „Bola podpísaná...
  • Ocenenie Biela vrana získala študentská iniciatíva „Za našu FIIT“, cenu dostal aj vedec, sudca a manželia [Webnoviny.sk]
   Ocenenie Biela vrana získala tento rok aj študentská iniciatíva na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Ako priblížila PR manažérka Zuzana Golianová, ocenenia si prevzali aj ľudia z oblasti justície, zdravia a menšín. Členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk pre média uviedla, že tohtoroční laureáti spoločnosť učia, že dlhodobé poct...
  • Ocenenie Biela vrana získali študenti z Fakulty informatiky, akademik Belák, sudca Macek či manželia Nátherovci [DennikN.sk]
   V nedeľu sa študenti, ktorí stáli za iniciatívou „Za našu FIIT“, stali ďalšími laureátmi Bielej vrany. Postavili sa za ochranu demokratických hodnôt, pretože cítili, že na ich fakulte sa porušujú. „Spôsob, akým sa študenti dokázali spojiť a vytrvať, je unikátny. Aj ich pokojný, konštruktívny prístup a vernosť hodnotám,” povedala za Radu Bielej vrany herečka Táňa Pauhofová. Viac si...
  • Školy majú učiť a nie prispôsobovať sa študentom [Pravda.sk]
   Chceme vychovať generáciu slabochov alebo vzdelaných angažovaných mladých ľudí, ktorí budú chcieť pozitívne ovplyvniť tento svet? Pýta sa predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) profesor Marián Peciar. Ako bývalý prorektor tejto univerzity hodnotí, aký vplyv bude mať dištančné učenie na vysokoškolské vzdelávanie, hovorí aj o akademických slobodách, situácii na STU a pl...
  • Študentská iniciatíva Za našu FIIT získala ocenenie Biela vrana [Zive.sk]
   Cieľom študentského zoskupenia bolo zastupovať hlas študentov túžiacich po čestnosti a kvalite na svojej fakulte i univerzite. Študentská iniciatíva Za Našu FIIT (Fakulta informatiky a informačných technológií), ktorá vznikla koncom roka 2019, získala ocenenie – Biela vrana. Dostávajú ho bojovníci proti korupcii, netransparentnému konaniu či ochranári. „Získanie ocenenia Biela vrana je pre nás v...
 • 20.01.2021
 • 19.01.2021
  • Ako vám môže ublížiť vlastný byt? [Hnonline.sk]
   Pohodlie. Jeden by sa nazdal, že práve ono je alfou a omegou príbytkov 21. storočia. A je to nesporne aj pravda – z istého uhla pohľadu. Na televízor už väčšina z nás hľadí aj z postele (o ich počte v byte ani nehovoriac), riad vkladáme do umývačiek a nohy nám zohrieva podlahové kúrenie.  Výskumy expertov však zároveň svedčia o tom, že komfort, ktorý naše telo a myseľ po dňoch plný...
  • Študenti vyvíjajú powerbanku budúcnosti [RTVS Jednotka]
   Viliam Stankay, moderátor: „Vybitý telefón a externá nabíjačka, a vy nemáte prístup k elektrickej prípojke - takúto situáciu by mohol v budúcnosti vyriešiť vynález trojice študentov z Bratislavy. Ich prototyp nezvyčajnej externej nabíjačky zabodoval na medzinárodnej súťaži pre mladých inovátorov. Skončili v prvej trojke z takmer štyritisíc vynálezov.“ Anna Repková, redaktorka: „Energia vždy poruk...
 • 15.01.2021
  • Kam na vysokú školu [TV Markíza]
   Viktor Vincze, moderátor: „Kam povedú ich ďalšie kroky, aj nad tým v týchto dňoch rozmýšľajú maturanti.“ Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Blíži sa totiž termín podania prihlášok na vysoké školy. Tie teraz zvažujú ako zorganizujú prijímacie skúšky.“ Monika Grznárová, redaktorka: „Stredoškoláci si dátum podania prihlášky musia ustrážiť. Na každej vysokej škole je iný.“ Lenka Miller, hovor...
 • 13.01.2021
  • Kniha Žena z Marsu prináša výnimočný príbeh úspešnej Slovenky [Woman.sk]
   Je možné, že v ére novodobého rozmachu vesmírnych letov bude medzi astronautmi kandidát zo Slovenska? Je možné, že to bude žena? Je! Slovensko má medzi budúcimi uchádzačmi o výskum vo vesmíre silné želiezko v ohni. Je ním mladá Slovenka, ktorá vyštudovala UCL v Londýne, absolvovala Caltech v čase, kedy bol najprestížnejšou univerzitou na svete, získala doktorát z univerzity v Bristole, má za sebou...
 • 12.01.2021
  • Aké budú technické kontroly automobilov v blízkej budúcnosti? [Motor: BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY]
   S nástupom elektronických systémov do výbavy automobilov v posledných desaťročiach sa tomuto trendu prispôsobuje aj rozsah technickej a emisnej kontroly. Možno povedať, že zrýchlený vývoj automobilovej techniky často predbieha vývoj potrebných kontrolných technológií. Aj tie využívajú v čoraz väčšej miere možnosti elektroniky a informačných technológií, ale nestačia vo všetkom držať krok. Konkrétn...
 • 08.01.2021
  • Dá sa zabezpečiť, aby vysokoškoláci nepodvádzali pri online skúšaní? [Rádio Regina Západ]
   Moderátorka: „Zimný semester sa skončil a na väčšine vysokých škôl sa tento týždeň začalo skúškové obdobie, ktoré potrvá do polovice februára. No a čo priniesla aktuálna situácia, tak pedagógovia testujú vedomosti študentov v online prostredí, teda vysokoškoláci sú skúšaní z pohodlia svojich domovov. A my sme boli zvedaví, ako to prebieha, resp. Mária Babinská bola zvedavá na to, ako sa dá zabezp...
  • Koronavírus: STU zaviedla dištančnú formu vzdelávania do 24. januára [Aktuality.sk]
   Do 24. januára sa majú uskutočňovať vzdelávacie činnosti na všetkých stupňoch štúdia Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dištančnou metódou. Vyplýva to z nového príkazu rektora STU Miroslava Fikara v súvislosti s aktuálnymi sprísnenými protiepidemiologickými opatreniami. O konkrétnom postupe pri realizácii dlhodobých experimentov budú zainteresovaní zamestnanci informovaní na úro...
 • 07.01.2021
  • Nové múzeum v regióne? Vytvoriť sa má zo šachty zapísanej v UNESCO [Dnes24.sk]
   Šachta, ktorú obec kúpila od štátu, predstavuje jedno z najzachovalejších zariadení určených na ťažbu v okolí. Obec Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica chce zachrániť šachtu Mayer, z technickej pamiatky by rada spravila múzeum. Z Ministerstva kultúry SR samospráva získala dotáciu na predprojektovú dokumentáciu, pri výskumoch obec spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou (STU)...
 • 05.01.2021
  • Obec Hodruša-Hámre by Zo šachty Mayer chcela spraviť múzeum [Teraz.sk]
   Obec Hodruša-Hámre v okrese Žarnovica chce zachrániť šachtu Mayer, z technickej pamiatky by rada spravila múzeum. Z Ministerstva kultúry SR samospráva získala dotáciu na predprojektovú dokumentáciu, pri výskumoch obec spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave. Viac si prečítate na: https://www.teraz.sk/regiony/obec-hodrusa-hamre-by-zo-sachty-mayer/518165-clanok.html...
  • Spájanie či zlučovanie vysokých škôl je jeden zo spôsobov, ako zredukovať desiatky študijných odborov [Rádio Slovensko]
   Jakub Mitter, moderátor: „Ministerstvo školstva vyčlení v tomto roku finančný balík, ktorým chce motivovať vysoké školy, aby sa spájali a zlučovali. Chce tak docieliť vznik veľkých a kvalitných vysokých škôl. Školskí odborári tvrdia, že pred takýmto krokom je potrebná analýza, ktorú by mala spraviť akreditačná agentúra.“ Veronika Valášková, redaktorka: „Spájanie či zlučovanie vys...