Prejsť na obsah
Verejnosť

Výskumníci a študenti FIIT STU v Bratislave majú vďaka spolupráci s ON Semiconductor Slovakia a.s. k dispozícii moderný špecializovaný hardvér na výskum a vývoj v oblasti IoT.

„Našim akademickým pracovníkom a študentom sa vždy snažíme zabezpečovať najmodernejšie IT technológie, aby s nimi mohli realizovať výskum a vývoj. Teší nás, že jedným z našich partnerov na tomto poli je aj spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, ktorá v týchto dňoch darovala našej fakulte hardvér. V mene FIIT STU sa chcem za cenný dar spoločnosti ON Semiconductor Slovakia poďakovať,“ povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Aj vďaka tejto spolupráci budú absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave lepšie pripravení na vstup na trh práce, kde dlhodobo chýbajú tisíce informatikov. V rámci daru fakulta prevzala hardvérové vývojové dosky s debuggerom, vývojové dosky pre Internet vecí (Internet of Thing – IoT), kamery, wifi a LCD moduly, Bluetooth Low Energy IoT vývojové dosky, Low Power System-on-Chip vývojové dosky a detekčný systém pracujúci na princípe radaru využívajúci laserové svetlo (LiDAR).

Prečítajte si viac:
https://touchit.sk/onsemi-darovala-fiit-stu-hardver-na-vyskumne-ucely/370332