Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Charakteristika:
Databáza obsahuje popis chemických zlúčenín, chemických reakcií, patentov a bibliografických záznamov z viac ako 10 tisíc časopisov.

Popis:
Jedná sa o najrozsiahlejšiu chemickú databázu a je elektronickou podobou Chemical Abstracts.

SciFinder predstavuje vedecký zdroj, ktorý umožňuje prístup k databázam CAS. Zahŕňa literatúra z mnohých vedných odborov napr. biomedicína, chémia, materiálové inžinierstvo a pod.

Producent:
Chemical Abstracts Service - CAS

Vstup do databázy je možný z IP adries FCHPT tu. Do databázy je možné vstupovať aj cez VPN, ale naprv sa musíte zaregistrovať na:  https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=701C0CF6X86F350ABX72829FD514C788EFA8