Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Všetky časopisy OA vydávané na STU sú registrované v databáze OA časopisov - Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Vedecké časopisy vydávané STU sú tiež OA časopismi:

  • Research papers Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (MTF STU) –Chairman: Miloš Čmabál, Scientific Editor: Peter Šugár 
  • Journal of Electrical Engineering (JEE)- (FEI STU) – Editor in Chief: Juraj Breza, executive Editor: Mojmír Kollár (zdroj: http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/)
  • Acta Chimica Slovaca  (FCHPT STU)- Editor in Chief: Milan Polakovič
  • Slovak Journal of Civil Engineering (SVF STU)  - Editor in Chief: Ján Szolgay, Executive Editor: Kamila Hlavčová (Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/en/science-research/slovak-journal-of-civil-engineering-1/editors.html?page_id=5131)
  • Strojnícky časopis - Journal of Mechanical Engineering  (SJF STU) - Editor in Chief: Branislav Hučko, Executive Editor: Roland Jančo (Zdroj: http://sc-jme.com/)

 

Časopisy STU využívajú:

  1. vydávanie elektronickej verzie časopisov s využitím technológie MetaPress, svetového lídra v poskytovaní riešení elektronického publikovania pre vedecké časopisy, t.j. spracovanie pdf súborov článkov do aplikácie MetaPress,
  2. doručovanie metadát do abstraktových a indexovacích centier, ako aj do full-textových databáz; vydávanie a registrácia DOI kódov (Digital Object Identifier) pre každý publikovaný článok,

Pôvodný zdroj: https://www.degruyter.com/view/j/rput

Nový zdroj: https://content.sciendo.com/view/journals/rput/rput-overview.xml

 

Kontakt:
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., kvetoslava.resetova@stuba.sk