Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Čoho sa týka povinnosť poskytovať OA k vedeckým informáciám z H2020 ?

 

Predmetom sprístupnenia informácií formou OA vzniknutých z projektov H2020 sú:

  • Vedecké publikácie
  • Všetky recenzované vedecké články súvisiace s výsledkami projektov H2020
  • Výskumné dáta vytvorené v projektoch, ku ktorým sa príjmci grantu dobrovoľne zaviazali

 

Spôsob (odporúčaný) k zverejneniu informácií a výskumných dát z projektov H2020:

  • uložiť v repozotári OA
  • zabezpečiť OA k uloženej publikácii vzniknutej z projektu H2020 – v dobe publikovania (zaltá cesta OA), príp. najneskôr po uplynutí 6/12 mesiacov od publikovania (zelená cesta OA)
  • zabezpečiť otvorený prístup k bibliografickým metadátam vzniknutých publikácií z grantov H2020
  • umožniť konečnému užívateľovi prístup k výskumným dátam

 

Príručka k sprístupneniu publikácií a výskumných dát projektov H2020 v OA