Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

V súvislosti s implementáciou otvoreného publikovania (Open Access) sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR  informovala vysoké školy, že pri vydávaní publikačných výstupov, ako sú vysokoškolské učebnice, skriptá, vedecké časopisy a pod., ktoré sú financované z verejných zdrojov, je žiaduce začať štandardne používať verejné licencie Creative Commons.

http://www.minedu.sk/implementacia-otvoreneho-publikovania-v-praxi-open-access/

oa cc