Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Povinnosť H2020 projektov vo vzťahu k OA

Čoho sa týka povinnosť poskytovať OA k vedeckým informáciám z H2020 ? Predmetom sprístupnenia informácií formou OA vzniknutých z projektov H2020 s...

Používanie licencie Creative Commons v podmienkach...

V súvislosti s implementáciou otvoreného publikovania (Open Access) sekcia vysokých škôl MŠVVaŠ SR informovala vysoké školy, že pri vydávaní publikač...

Zoznam časopisov slovenskej proveniencie s otvoren...

Acta Avionica Acta Chimica Slovaca Acta educationis generalis Acta Electrotechnica et Informatica Acta Environmentalica Universitatis Comenianae ...

Zoznam časopisov STU v OA

Všetky časopisy OA vydávané na STU sú registrované v databáze OA časopisov - Directory of Open Access Journals (DOAJ). Vedecké časopisy vydávané STU ...

Register OA časopisov

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis ...

Definície a slovník pojmov OA

V rámci otvoreného prístupu k publikáciám sa rozvinuli dva základné modely, tzv. cesty, s treťou alternatívou v podobe hybridného riešenia: zelená ...

Národné iniciatívy Open Access

1.1 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, st...