Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica

Akademické knižnice STU ako organizačné súčasti fakúlt sa nevyhli opatreniam a obmedzeniam, ktoré priniesla a stále nesie pandémia ochorenia covid-19. O to dôležitejšie je ostať v kontakte s používateľmi a spraviť maximum pre zabezpečenie služieb aj v obmedzených podmienkach.

Online služby, jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu,  virtuálne študovne a zdroje  zvyšujú v ostatnom čase záujem používateľov. 

Aké online služby vám môžu akademické knižnice poskytnúť:

  • prístup k vonkajším elektronickým zdrojom (databázam)
  • online prístup k normám STN
  • prístup k e-bookom, vlastným e dokumentom, vyhotovenie rešerší z databáz
  • overovanie bonity publikačných zdrojov (zisťovanie indexácií, IF, kvartil,...)
  • výstupy publikačnej činnosti a ohlasov ku kvalifikačnému rastu a k iným hodnotiacim procesom
  • tvorba digitálnych objektov z EPČ (inštitucionálne repozitáre publikačnej činnosti a ohlasov v pdf)
  • referenčné služby (online katalóg)
  • evidencia výpožičiek (vrátane prolongácií)
  • registráci používateľov
  • služby poskytované prostredníctvom elektronickej pošty alebo formulárov vystavených na webovej stránke knižnice, spýtajte sa knižnice,...

 

Kontaktujte svoju akademickú knižnicu, sme v tom spoločne.