Prejsť na obsah
Virtuálna knižnica


Scopus
- abstraktová citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie

Science Direct - viac ako 1800 renomovaných plnotextových časopisov vydavateľstva Elsevier, STU má prístup do plných textov  u 343 časopisov

SpringerLink  - 426 časopisov vydavateľstva SPRINGER

Engineering Village2 - prístup k databázam EiCompendex, Website Abstracts, U.S. Patent Office a Industry Specs and Standards

ProQuest 5000 International - denne aktualizovaná kolekcia 16 databáz pokrývajúca oblasť humanitných a spoločenských vied, obchod, medicínu, aplikované prírodné

vedy, výpočtovú a komunikačnú techniku

Slovenský portál ProQuest - s prístupom, popisom a pomôckami

EBSCO Research - úplné texty 3000 časopisov, 1300 príručiek z oblasti spoločenských, ekonomických a humanitných vied

WEB of Knowledge  - z produkcie ISI

Knovel - News

Knovel Library - kolekcia viac ako 700 odborných monografií a faktografických príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny

Slovenský portál Knovel - s prístupom, popisom a pomôckami

Dočasný prístup do Inspec a Computers and Applied Sciences Complete do 6. júna 2009

Institute of Physics IOP Electronic Journals

APS Journals

Portal ACM Digital Library - digitálna knižnica ACM obsahuje články (úplné texty) časopisov a zborníkov americkej počítačovej spoločnosti ACM

IEEE Computer Society Digital Library - sprístupňuje články z 22 popredných titulov časopisov IEEE z oblasti výpočtovej techniky a elektroniky a z vyše 1500 konferenčných zborníkov, celkovo prístup k vyše 100 000 článkom a dokumentom

Voľne dostupné odborné časopisy - adresár voľne dostupných časopisov OAI, Directory of OA Journals, Lund University

Electronic Journals Library (EZB)  - 8752 voľne prístupných plnotextových časopisov


 Informačné zdroje spoločnosti Albertina icome Bratislava Serials Solutions A.M.S.

(Access & Management Suite) je nástroj na sprístupnenie elektronických časopisov
a ďaľších elektronických informačných zdrojov. Prístup je cez Informačné zdroje
spoločnosti Albertina icome Bratislava.

Gale Military & Intelligence Database

Kolekcia úplných textov viac ako 500 titulov časopisov s vyše 7 mil. článkov z oblasti vojenstva a spravodajských služieb s presahom so súvisiacich oblastí ako letectvo, strojárenstvo, logistika a pod.

 
Príspevky na konferencie