Prejsť na obsah
Výskum

Profesori STU vymenovaní prezidentom/prezidentkou republiky 2005-2022

18.1.2022
prof. Ing. Michal Kvasnica, Dr.sc. - automatizácia, FCHPT STU
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD. - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, MTF STU
prof. Ing. Ján Moncoľ, PhD. - anorganická chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. - analytická chémia, FCHPT STU
prof. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. - automatizácia, MTF STU

16.11.2021
prof. Ing. Vanda Benešová, CSc. - aplikovaná informatika, FIIT STU
prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - ekonomika a manažment podniku, MTF STU, inaugurácia ŽU Žilina

22. 4.2021
prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - teoretická elektrotechnika, FEI STU
prof. RNDr. Miloslav Kopecký,PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD. - dopravné stroje a zariadenia, TU Košice, inaugurácia SjF STU
prof. Ing. Michal Masaryk, PhD. - energetické stroje a zariadenia, SjF STU

18.11.2020 
prof. Ing. Roman Fekete, PhD. - procesná technika, SjF STU 
prof. Ing. Branislav Hučko, CSc. - aplikovaná mechanika, SjF STU 
prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD. - energetické stroje a zariadenia, SjF STU

14. 7. 2020
prof. Ing. Anton Beláň, PhD. – elektroenergetika, FEI STU
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. – biotechnológie, FCHPT STU
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. – elektroenergetika, FEI STU
prof. Ing. Juma Haydary, PhD. – chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. – dizajn, FA STU
prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc. – chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Gergely Takács, PhD. – automatizácia, SjF STU
prof. Ing. Martin Weis, DrSc. – elektronika, FEI STU

27. 3. 2019
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - anorganická technológia a materiály, FCHPT STU
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. - aplikovaná informatika,FIIT STU

19. 9. 2018
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.  -  vodné stavby, SvF STU
prof. Ing. František Duchoň, PhD.  - kybernetika, FEI STU
prof. Ing. Juraj Janák, PhD. – geodézia a kartografia, SvF STU
prof. Ing. Roland Jančo, PhD. – aplikovaná mechanika, SjF STU
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD. – strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. – vodné stavby, SvF STU
prof. Ing. Ján Takács, PhD. – pozemné stavby, SvF STU
prof. Ing. Pavol Zajac, PhD. – aplikovaná informatika,  FEI STU

22. 5. 2018
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. – biochémia, FCHPT STU 
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. – aplikovaná informatika,FIIT STU
prof. Ing.Alena Kozáková, PhD. – mechatronika,FEI STU
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. – mechatronika,FEI STU

4.12.2017
prof. Ing. Mária Dománková, PhD. - materiály, MTF STU
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. – metrológia, SjF STU
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Ján Ilavský, PhD. –  krajinárstvo, SvF STU 
prof. Ing. Marián Kubliha, PhD. - materiály, MTF STU
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – aplikovaná mechanika, FEI STU                                                                            
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. – kybernetika, FEI STU                                                                  
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. – vodné stavby, SvF STU  

7. 6. 2017
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. - analytická chémia, FCHPT STU 

18. 5. 2017
prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. – aplikovaná matematika, SvF STU    

9. 11. 2016
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. - chemické inžinierstvo, FCHPT STU  
prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. - pozemné stavby, SvF STU

16. 5. 2016
prof. Ing. Pavol Božek, PhD. - výrobná technika, MTF STU
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. – vodné stavby, SvF STU
prof. Ing. René Harťanský, PhD. – meracia technika, FEI STU
prof. Ing. Miloš Musil, CSc. – aplikovaná mechanika, SjF STU
prof. Ing. Marián Polóni, CSc. – dopravné stroje a zariadenia, SjF STU
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. – elektronika, FEI STU
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. – architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Ing. František Urban, CSc. – energetika, SjF STU

24. 11. 2015
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. - chemické technológie, FCHPT STU
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. – kybernetika, FEI STU
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová PhD. - architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc. - strojárske technológie a materiály, MTF STU

2. 6. 2015
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. - aplikovaná informatika, FIIT STU
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. - chemické technológie, FCHPT STU

12. 3. 2015
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. - vodné hospodárstvo, SvF STU
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.  - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.  - elektroenergetika, FEI STU
prof. Ing. Pavol Važan, PhD. - automatizácia, MTF STU
prof. Ing. Stanislav Žiaran CSc. - aplikovaná mechanika, SjF STU

19. 11. 2014
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. -pozemné stavby, SvF STU
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. -materiály, MTF STU
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. -chemická fyzika, FCHPT STU
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. -telekomunikácie, FEI STU

26. 5. 2014
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. - fyzika, FEI STU
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková - architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - kybernetika, FEI STU
prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.  - automatizácia, MTF STU

26. 11. 2013
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - priemyselné inžinierstvo, MTF STU
prof. Ing. Pavol Švec CSc. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - stavebníctvo, SvF STU

22. 10. 2013
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. - automatizácia, SjF STU
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - vodné hospodárstvo, SvF STU
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - chemická fyzika, FCHPT STU

5. 3. 2013

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. - športová edukológia, MTF STU
prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. - chemické inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, MTF STU

17. 9. 2012
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. - aplikovaná informatika, FEI STU

10. 7. 2012
prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. akad. soch. Peter Paliatka - dizajn, FA STU
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Anton Vitko, PhD. - automatizácia, FEI STU

28. 11. 2011 
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.- športová humanistika, FCHPT STU
prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.- elektronika, FEI STU
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.- chemické technológie, FCHPT STU
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.- elektrotechnológie a materiály, FEI STU
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.- elektronika, FEI STU
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.- chémia a technológia požívatín, FCHPT STU

24. 1. 2011 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - chemické technológie, FCHPT STU
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU 
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. - automatizácia, FEI STU
prof. Ing. Zita Iždinská, PhD. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Juraj Králik, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. Ing. Michal Marônek, PhD. - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Viktor Milata, CSc. - organická chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - biotechnológie, FCHPT STU
prof. Ing. Alexander Šatka, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Peter Šugár, PhD. - strojárske technológie a materiály, MTF STU

28. 6. 2010
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - architektúra a urbanizmus, FA STU
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Igor Hudoba, PhD. - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. RNDr.- Martin Knor, PhD. - aplikovaná matematika, SvF STU
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. - anorganická chémia, FCHPT STU
prof. Ing. Peter Šolek, PhD. - mechatronika, SjF STU

25. 1. 2010
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD. - aplikovaná mechanika, SjF STU
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - dopravné stroje a zariadenia, SjF STU
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - anorganická technológia a materiály, FCHPT STU
prof. Ing. Marián Tolnay, PhD. - výrobné technológie, SjF STU
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. - fyzikálna chémia, FCHPT STU

1. 7. 2009 
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - aplikovaná mechanika, SvF STU
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - chémia a technológia požívatín, FCHPT STU
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - výrobná technika, SjF STU

12. 5. 2008
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. - fyzikálne inžinierstvo, FEI STU
prof. Ing. Július Cirák, PhD. - fyzikálne inžinierstvo, FEI STU
prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc. - metrológia, SjF STU
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD. - strojárske technológie a materiály, SjF STU
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - automatizácia, FEI STU
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - aplikovaná matematika, SvF STU
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - procesná technika, SjF STU

15. 1. 2008
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. - priemyselné inžinierstvo, FCHPT STU
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. - strojárske technológie a materiály, MTF STU
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. - vodné stavby, SvF STU
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - materiály, MTF STU
prof. RNDr. Anna Kolesárová, PhD. - aplikovaná matematika, FCHPT STU
prof. Ing. Ildikó Rouseková, PhD. - náuka o nekovových materiáloch a stav. hmotách,SvF STU

26. 6. 2007
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. - telekomunikácie, FEI STU
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. - inž. konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU
prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - vodné stavby, SvF STU
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar - automatizácia, FCHPT STU
prof. Ing. Jarosav Polec, PhD. - telekomunikácie, FEI STU
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - vodné stavby, SvF STU

2. 11. 2006
prof. Ing. Juraj Breza, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Gabriel Čík, PhD.- technológia makromolekulových látok, FCHPT STU
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. - aplikovaná informatika, FIIT STU

10. 4. 2006
prof. Ing. Alexander Chaus, DrSc. - technológie strojárskej výroby, MTF STU
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. - teória a konštrukcie pozemných stavieb, SvF STU
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. - materiálové inžiniertsvo, FCHPT STU
prof. Ing. Michal Varchola, CSc. - hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia, SjF STU

29. 11. 2005
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. - programové a informačné systémy, FIIT STU
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD. - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SvF STU
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc. - technológie strojárskej výroby, MTF STU
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - priemyselné inžinierstvo a manažment, MTF STU

13. 6. 2005
prof. RNDr. František Baliak, PhD. - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, SvF STU
prof. Ing. Daniela Duračková, PhD. - elektronika, FEI STU
prof. Ing. Jozef Markoš, CSc. - chemické inžinierstvo a riadenie procesov, FCHPT STU
prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.- technické zariadenia a systémy, MTF STU

31. 1. 2005
prof. Ing. Ján Hefty, PhD. - geodézia a geodetická kartografia, SvF STU
prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. - jadrová energetika, FEI STU
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. - biochémia, FCHPT STU