Prejsť na obsah
Výskum

Rektor, alebo dekan ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom Vedeckej rady STU pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.

Vedeckou radou STU bol schválený do funkcie hosťujúceho profesora dňa :

13.12.2021
Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Juraj Hermann
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavel Paňák
Ing. arch. Štefan Polakovič
Ing. arch. Ľubomír Závodný

14.6.2021
prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski, PhD.
Dipl. Ing. Martin Wollensak

15.3.2021
Dr. Michaela Musilová

2. 3. 2020
Ing. arch. Štefan Polakovič

9. 12.2019
Ing. arch. Andrej Alexy
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Pavel Paňák
Ing. arch. Ľubomír Závodný

21.10.2019
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Ing. arch. Juraj Hermann
Dr. h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

15. 5. 2019
Dr. Michaela Musilová
Ing. Jozef Recký, PhD.,IWE, Eur ing.
prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski,PhD.

23.1.2019
Ing. arch. Štefan Polakovič

13. 6. 2018
prof. Dipl. Ing. Martin Wollensak

13. 12.2017
Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

25.10.2017
Arch. Dipl. Ing. Stanislav Dukát
Ing. arch. Juraj Hermann

7. 6. 2017
Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Pavel Paňák
prof. Ing. Zenon Jan Pudlowski,PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

15. 3. 2017
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Dr.h.c. Prof.h.c.Ing. Peter Joehnk, PhD.
Dr. Michaela Musilová
Ing. Jozef Recký, PhD.,EUR ING.

15. 6. 2016
Ing. arch. Martin Kusý

28.10.2015
Arch. Dipl. Ing. Stanislav Dukát

10. 6. 2015
Ing. arch. Andrej Alexy
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Ľubomír Závodný

28. 1. 2015
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Dr.rer.nat.Andreas Kolitsch

18. 6. 2014
Ing. arch. Martin Kusý

12.6.2013

Ing. arch. Pavol Paňák

20.3. 2013
Arch. Dipl. Ing. Stanislav Dukát
Ing. Augustín Gese, CSc.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

12.12.2012
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.

24.10.2012
Ing. Anton Bezák, PhD.

20. 6. 2012
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Dr.rer.nat. Andreas Kolitsch
Ing. arch. Martin Kusý

7. 12.2011
Ing. Miroslav Božik, PhD.

2. 5. 2011
Ing. Augustín Gese, CSc.
Ing. Martin Gimerský, PhD.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Ing. Mikuláš Martinček, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

6. 12. 2010
Ing. Anton Bezák, PhD.
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
prof. Ing. Ľudovít Zanzotto, PhD.

11. 10. 2010
Dr.rer.nat. Andreas Kolitsch

21. 6. 2010
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Jader Tolja, MD

15. 2. 2010
Ing. Daniel Svrček, PhD.

30. 11. 2009
Ing. Kazimír Kmeť, PhD.

6 .7. 2009
Drhc.prof.Peter Brusilovsky

2. 3. 2009
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
prof. Ing.  Peter Joehnk, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

20. 10. 2008
Dr.rer.nat.Andreas Kolitsch
Ing. Mikuláš Martinček, PhD.

25. 2. 2008
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.