Prejsť na obsah
Výskum

Rektor môže na návrh Vedeckej rady STU udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer na STU ako jej riadny profesor, a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí čestný titul "profesor emeritus". Udelenie čestného titulu "profesor emeritus" schvaľuje VR STU.

Za emeritných profesorov boli vymenovaní:

13.12.2021
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, CSc.

18.10.2021
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.

07.12.2020
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

15.6.2020
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

9.12.2019
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.

21. 10. 2019
prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

15.5.2019
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.

23.1.2019
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.

7.11.2018
prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc.
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. 
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.

13.6.2018
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

14.3.2018
prof. Ing. Peter Turček, PhD.

25. 10. 2017
prof. RNDr. Igor Bock, PhD.

7.6.2017
prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.
prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

15.3.2017
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.
prof. Ing.Milan Žalman, PhD.
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., EWE

15.6.2016
Dr.h.c.  prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.

23.3.2016
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.

9.12.2015
prof Ing. Bystrík Bezák, PhD.
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

28. 10. 2015
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.

28. 1. 2015
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
prof. RNDr. Ing. Mgr. Jozef Sumec, DrSc.

29.10.2014
prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.

18.6.2014
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.

14.5.2014
prof. RNDr. Ivan Baník, PhD.

19.3.2014
prof. RNDr. František Baliak, PhD.

11.12.2013
prof. Ing. Milan Turňa, CSc.,EWE.,IWE

20.3.2013
prof. Ing. Adolf Bajza, PhD.

20.6.2012
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.

12.10.2011
prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD.

2.5.2011
prof. Ing. Pavol Bartoš, PhD.
prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

6. 12. 2010
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

11.10.2010
prof. Ing.František Ohrablo, PhD.

21. 6. 2010
prof. Ing.Ján Garaj, DrSc.
prof. Ing.Ladislav Andrášik, DrSc.

15. 2. 2010
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

30. 11. 2009
prof. Ing. RNDr. Ján Lovíšek, DrSc.
prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.
prof. Ing. Karol Vavro, PhD.
prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.

8. 6. 2009
prof. Ing. Bernard Benko, PhD., EWE
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.

2. 3. 2009
prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.
prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc.

1. 12. 2008
prof. Ing. Jozef Bača, CSc.
prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
prof. Ing. Anton Marcinčin, PhD.

20. 10. 2008
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc., EWE
prof. Ing. Dušan Driensky, CSc.
prof. Ing. Ján Melicher, PhD.

2. 6. 2008
prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.
prof. Ing. Jozef Zongor, CSc.

25. 2. 2008
prof. Ing. Gregor Ondrejovič, DrSc.
prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

3. 12. 2007
prof. Ing. Michal Uher, DrSc.
 
8. 10. 2007 
prof. Ing. František Klepsateľ, PhD.
prof. Dr. Ing. Marcel Žitňanský, DrSc.

24. 9. 2007
prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.
prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

12. 3. 2007 
prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.
prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.
prof. Ing. Florián Makáň, PhD.
prof. Ing. Zdenka Riečanová, PhD. 

11. 12. 2006
prof. Ing. Anton Urban, CSc.
 
23. 10. 2006
prof.Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
prof. PhDr.Mgr. Pavol Glesk, PhD.

12. 12. 2005
prof. Ing. Štefan Fecko, DrSc.
prof. Ing. Andrej Staško, DrSc.

23. 5. 2005
prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc. 

14. 2. 2005
prof. Ing. Otto Csabay, DrSc.