Prejsť na obsah
Výskum

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta: všetky

Odporúčané pre všetky študijné odbory, 1. ročník PhD. štúdia

Prednáška: 2 hod./2 týždne

 

Prednášky

22. 2. 2022 - Žiadosť o mobilitu, výskumné pobyty v zahraničí, štipendiá - Zuzana Kalináčová, Karla Zimanová, Kristína Sallerová, SAIA, Slavomíra Valkovičová, STU

Prezentácie:

Žiadosť o mobilitu, výskumné pobyty v zahraničí, štipendiá

Žiadosť o mobilitu, výskumné pobyty v zahraničí, štipendiá - pokračovanie

EURAXESS, MSCA Horizon Europe

Erasmus+

1. 3. 2022 - Archivácia a manažment výskumných dát – Zuzana Stožická, Silvia Sofianos, CVTI SR

Záznam z webináru, Prezentácie

15. 3. 2022 - Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy – Zuzana Stožická, Simona Hudecová, CVTI SR

Link na záznam: https://video.nti.sk/rec?860165M0A3CD1P27.

Prezentácie v repozitári Zenodo: https://zenodo.org/record/6362432#.YjHg-zU1WUk.

29. 3. 2022 - Vývoj vedeckej komunikácie, Open Access a Open Science – PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., STU

Prednáška

12. 4. 2022 - Kariéra vo vede, postdok programy - Janka Kottulová, SAIA, Mariena Talapková, STU

26. 4. 2022 - Ako napísať úspešný projekt, ako sa uchádzať o grant, financovanie bádania - Janka Kottulová, SAIA, Andrej Takáč, STU

Prednášky a príklady výziev a žiadostí: https://drive.google.com/drive/folders/13g3HM1jo4MebkuL2Xpj9r1k3CFIFb5Ua?usp=sharing

Pravidlá komunikácie vo výskumných tímoch, organizácia práce, zdieľanie výsledkov vedeckého bádania - prednáška sa v tomto semestri neuskutoční

 

Prednášky sa uskutočnia online, vždy o 13.15 h.

Link na prednášku bude zverejnený najneskôr v deň prednášky na tejto stránke.

 

Informačný list predmetu METODOLÓGIA VEDECKEJ PRÁCE 2