Prejsť na obsah
Výskum

logo

 

Inštitút EIT sa usiluje o integráciu všetkých troch strán tzv. "znalostného trojuholníka", t.j. vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania v rámci projektov KICs. Tieto nezávislé právne subjekty sú čiastočne financované dotáciami inštitútu EIT a musia spĺňať určité integračné požiadavky v danej oblasti.   

Výročná správa je k dispozícií TU.

Rada EÚ a Európsky parlament sa prednedávnom dohodli na témach pre päť nových KICs. Dva nové KICs budú v roku 2014 financované v témach "Zdravý životný štýl a aktívne starnutie" (Healthy living and active ageing) a "Nerastné suroviny" (Raw materials). Dve ďalšie KICs by mali nasledovať v roku 2016  - v oblasti poľnohospodárstva „Potrava budúcnosti“ (Food4future) a v oblasti priemyslu "Pridaná hodnota výroby" (Added value manufacturing) a v roku 2018 by to mala byť ešte téma "Mestskej mobility" (Urban Mobility).

Zdroj: http://www.7rp.sk/aktuality/institut-eit-vydal-vyrocnu-spravu-za-rok-2012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter#sthash.mTeTAa0G.dpuf