Prejsť na obsah
Výskum

Začala sa registrácia prihlášok do 2. cyklu školení organizovaných SAIA.
Do školení sa môžu zapojiť doktorandi (interní aj externí) a mladí vedecko-výskumní pracovníci (do 35 rokov) z Bratislavského kraja a Viedne. Cyklus predstavuje 4 dvojdňové školenia pre 60 účastníkov zo Slovenska a Rakúska. Školenia sú celodenné a prebiehajú v Bratislave. Časť školení sa uskutoční v anglickom jazyku pod vedením rakúskych lektorov. Vďaka finančnej podpore programu Inicatívy Spoločensktva INTERREG III A Rakúsko - Slovenská republika je účasť na školeniach bezplatná.

Termíny a témy pripravovaného 2. cyklu školení sa dozviete na www.saia.sk .

Prihlášky  je potrebné zaslať do 12. 9 . 2006.