Prejsť na obsah
Výskum

Ministerstvo školstva vyhlásilo súťaž o vedecko-popularizačný príspevok roka. Zúčastniť sa môžu novinári, študenti stredných škôl a vysokých škôl, doktorandi a iníh autori „vedecko-popularizačných príspevkov".
Súťaž je organizovaná v rámci Týždňa vedy 2006 a jej hlavným cieľom je zvýšiť záujem novinárov a ďalších prispievateľov do médií, študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, ako aj celej spoločnosti o vedu, vedecký výskum, o aplikáciu i prezentáciu vedeckých poznatkov v praxi a o popularizáciu vedy na Slovensku. 

 

Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách:

 

1. Vedecko-popularizačný príspevok roka

2. „Esej“ roka na vedeckú tému

 

Prihlášky a príspevky treba zasielať do 13.10.2006.