Prejsť na obsah
Výskum

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi nimi boli aj traja z STU, presne zo Strojníckej fakulty. Aktuálne na STU pôsobí 170 profesorov a 26 profesoriek, spolu 196.

V príhovore zdôraznila, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora zaväzuje ešte viac. "V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie, sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickým šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam. Veď kde inde by sa mali mladí ľudia učiť a naučiť kritickému mysleniu, ak nie na našich univerzitách a vysokých školách? Mali by sa mu učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu, ktorý z nich robí vyspelé osobnosti, a ktorý pomáha v spoločnosti šíriť racionalitu a uvažovanie založené na faktoch."

Prezidentka upozornila aj na odliv mozgov zo Slovenska. "Všetci sa určite zhodneme, že zo Slovenska by sa mala stať krajina vzdelanostnej ekonomiky, lebo iba to nám zabezpečí úspech a prosperitu v medzinárodnej konkurencii. Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj. Žiaľ, musíme si priznať, že tento cieľ sa nám zatiaľ nedarí plniť. Veľmi sa prihováram za to, aby sa aj prostredie všetkých našich univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi."

Zdroj: www.prezident.sk

 Zoznam novovymenovaných profesorov na STU v roku 2020

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

prof. Ing. Martin Weis, DrSc.

Ústav elektroniky a fotoniky

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 

prof. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

prof. Ing. Juma Haydary, PhD.

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

prof. doc. Ing. Milan Čertík, PhD.

Ústav biotechnológie

Fakulta architektúry a dizajnu 

 

prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Ústav interiéru a výstavníctva

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Ústav urbanizmu a územného plánovania

Strojnícka fakulta

 

prof. Ing. Gergely Takács, PhD.

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

prof. Ing. Roman Fekete, PhD.

Ústav procesného inžinierstva

prof. Ing. Branislav Hučko, CSc.

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD.

Ústav energetických strojov a zariadení