Prejsť na obsah
Výskum

 logologo

 

 

MSD-CSIRO Urban Sustainability PhD Scholarship Program podporuje výnimočných doktorandov, ktorí sa zaoberajú vedeckým a na údajoch založeným prístupom  k problematike trvalej udržateľnosti miest.

Tento štipendijný pobyt poskytuje veľkorysé  štipendium (až 30.000 dolárov (AUD)  ročne bez daní) až na obdobie 3,5 rokov, odpustenie poplatku a výskumné vreckové. Úspešní kandidáti budú pracovať pod dohľadom popredných odborníkov z CSIRO a Univerzity v Melbourne Melbournskej školy dizajnu na  Fakulte architektúry, stavebníctva a plánovanie, vrátane Austrálskej siete pre výskum urbánnej infraštruktúry (Australian Urban Research Infrastructure Network - Aurin) a budú môcť využívať zdroje a siete oboch organizácií.

Tento program je otvorený pre domácich aj zahraničných študentov. Úspešní žiadatelia budú zapísaní do doktorandského programu na University of Melbourne v roku 2014 a realizovať výskumný projekt na univerzite v Melbourne ako aj CSIRO.

Pilotné doktorandské projekty začnú od roku 2014.

Vo všeobecnosti sa spolupráca MSD-CSIRO zameriava na vytvorenie vhodnej metodiky prístupu k posúdenie urbánnej udržateľnosti, pri zvážení radu endogénnych a exogénnych faktorov (vrátane mestských politík a aktivít množstva kľúčových zainteresovaných skupín/stakeholders) ako aj dôsledkov prírodných a / alebo človekom spôsobených katastrof a zmien životného prostredia (vrátane klimatických podmienok). Témy PhD  projektov predpokladajú vyvinutie proof-of-concept modelu (alebo sady modelov) a pracovných postupov, ktoré integrujú tri kľúčové ciele, aplikované v  metropolitnom Melbourne.

Podrobnejšie informácie, vrátane termínov predloženia projektu a detailného zadania tém doktorandských projektov nájdete tu.