Prejsť na obsah
Výskum

Inštitút pre energiu a dopravu Spoločného výskumného centra (Joint Research Centre-JRC), v spolupráci s tímom ECVET usporadúva dva a poldňový seminár s cieľom pomôcť, podporiť a poskytnúť asistenciu poskytovateľom odborného vzdelávanie v oblasti jadrových zariadení a energetiky pri implementácii Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET). Seminár sa zameria na otázky spojené s pravidlami a nástrojmi systému ECVET a poskytne účastníkom usmer pre implementáciu ECVET v oblasti jadrovej energie.

Pozvanie na seminár je adresované všetkým poskytovateľom odborného vzdelávania, aby sa  zúčastnili na tomto seminári ECVET pre jadrovú energetiku, ktorý sa bude konať v Budapešti v dňoch 7.-9. októbra 2013 (pozri priložený dokument pre viac informácií).