Prejsť na obsah
Výskum

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti organizuje dňa 4.7.2006 Informačný deň so zameraním na komunitárny program Bezpečnejší Internetplus (Safer Internetplus).

Hlavným cieľom programu Bezpečnejší Internetplus je podpora bezpečného používania internetu, hlavne deťmi. Ide najmä o podporu boja proti nezákonnému, škodlivému obsahu a obsahu nevyžiadanému zo strany konečného užívateľa.

Na dosiahnutie tohto cieľa programu sa riešia tieto základné činnosti:

- boj proti nezákonnému obsahu,
- zaobchádzanie s nevyžiadaným a škodlivým obsahom,
- podpora bezpečnejšieho prostredia,
- zvyšovanie povedomia.

Program je určený pre relevantné osoby z verejného, súkromného a akademického sektora so záujmom o túto oblasť, kľúčové združenia, ako sú organizácie užívateľov (napr. organizácie rodičov a učiteľov, skupiny ochraňujúce záujmy a práva detí, orgány na ochranu spotrebiteľa, organizácie na ochranu občianskych a digitálnych práv.

Bližšie informácie získate na http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=2044 .

Prípadní záujemcovia nezabudnite sa registrovať (meno, inštitúcia) a kontaktujte sa na mailovej adrese magdalena.potociarova@telecom.gov.sk (+421/2/5949 4213)

Program informačného dňa a registrovať sa možte aj na http://www.telecom.gov.sk/index/go.php?id=2920 .