Prejsť na obsah
Výskum

Na neformálnom jednaní trialógu medzi írskym predsedníctvom, Európskou komisiou a Európskym parlamentom koncom júna 2013 bola dosiahnutá dohoda o podobe budúceho rámcového  programu  pre vedu a inovácie pre obdobie rokov 2014 - 2020 Horizont 2020.

Pôvodný návrh rozpočtu Komisie vo výške 80 mld. €  bol znížený na zhruba 70 mld. €.

Balík odzrkadluje viacero požiadaviek vznesených zo strany Európskeho parlamentu a taktiež definuje špecifiká "widening participation" (rozširovania účasti) v Horizonte 2020  - napr. v oblasti twinningu medzi inštitúciami a výmeny vedeckých pracovníkov medzi bohatými a rozvíjajúcimi sa regiónmi Európy. Tieto aktivity by nemali byť zahrnuté do pilieru "excelentnej vedy" ale mali by disponovať svojím vlastným rozpočtom predstavujúcim zhruba 1 % celkového rozpočtu Horizontu.

Dohoda otvára cestu formálnemu prijatiu legislatívneho balíka Horizontu 2020 Európskym parlamentom a Radou, o čom sa bude hlasovať už v nadchádzajúcich mesiacoch.

Horizont 2020 nahradí 7. rámcový program Európskej únie (7.RP), ktorý sa uzatvorí koncom roku 2013. Očakáva sa, že nový program podstatne zúži roztrieštenosť medzi vedeckým výskumom a inováciami.

Horizont 2020 s rozpočtom okolo 70 miliárd eur podporí ciele stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť, ako aj cieľ posilnenia vedecko-technickej základne tým, že umožní voľný pohyb výskumníkov, vedeckých poznatkov a technológií.

logo

Zdroj: Sovva.sk