Prejsť na obsah
Výskum

Space2Connect 2021

Konferencia Space2Connect 2021 sa uskutoční online v dňoch 11. - 14. októbra 2021. 

Space2Connect je platformou, ktorá Vám umožní objavovať a diskutovať o nových riešeniach pre dnešnú a budúcu digitálnu ekonomiku prostredníctvom satelitných telekomunikačných technológii. 

Konferencia pozostáva z plenárnych aj paralelných schôdzí s možnosťami networkingu. Úvodné plenárne zasadnutia sú otvorené otázkam výrobcov, satelitných operátorov, vesmírnych agentúr, podnikateľov, technických odborníkomv a investorov.

Viac informácii a možnosť registrácie nájdete na stránke podujatia: http://www.space2connect21.esa.int/

 

ESA Φ-week

ESA vás pozýva na účasť na štvrtom ročníku Φ-week v dňoch 11. - 15. októbra 2021. 

Toto podujatie je zamerané na urýchlenie vývoja technológii pozorovania Zeme (Earth observation - EO), predstavenie najnovšieho vývoja v oblasti otvorenej vedy EO a najnovších trendov na trhoch s EO. Skúma odvážne transformačné nápady a spolupráce podporené ESA Φ-lab a Divíziou dátových aplikácií ESA (Data Applications Division).

Hlavnou témou Φ-týždňa 2021 je nová vesmírna ekonomika a s ňou súvisiace inovácie. Zasadnutia, postery a sprievodné podujatia poukážu na nové trendy vo vývoji "vesmírneho hospodárstva" Európy a sveta, ako môže prispieť k ekologickému dohovoru EÚ (EU Green Deal), programu Digitálna Európa (Digital Europe Programme), iniciatíve Destination Earth, cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN (UN SDGs) a vo všeobecnosti k vesmírnej stratégii EÚ a sektoru európskeho hospodárstva týkajúceho sa vesmíru. 

Viac informácii a možnosť registrácie nájdete na stránke podujatia: https://phiweek.esa.int/