Prejsť na obsah
Výskum

logo                     

V rámci výzvy platforma SMErobotics hľadá tímy na  transfer svojich myšlienok a výsledkov do inovatívnych priemyselných robotických pracovných jednotiek pre malé a stredné výrobné podniky.

Výzva je určená tímom, zloženým z koncových užívateľov, integrátorov robotických systémov,  aby predložili novátorské robotické aplikácie. Budú vybrané štyri návrhy na vytvorenie demonštračných projektov, ktoré dostanú až 250.000 € (každý projekt) na skonštruovanie a demonštračné aktivity  robotických pracovných jednotiek v reálnom pracovnom prostredí. 

Výzva je otvorená od 15. augusta - 14 októbra 2013. Vybrané demonštračné projekty budú vyhlásené začiatkom novembra,  realizácia  by mala začať  v úvode roka 2014 s termínom ukončenia do plánovaného konca SMErobotics v decembri 2015.

Viac  informácií  nájdete na webových stránkach projektu, predovšetkým úplné znenie  výzvy so všetkými  relevantnými informáciami, formulármi a  zoznamom dostupných hardvérových a softvérových komponentov na http://www.smerobotics.org/solicitation