Prejsť na obsah
Výskum

Správa sumarizuje, že slovenský systém výskumu sa stále viac spolieha na európsku podporu vo forme štrukturálnych fondov, ktorá v podstate nahradzuje vnútroštátne financovanie. Tento trend sa výraznejšie prejavil od vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008. Slovenská vláda poukazuje na dostupnosť európskych zdrojov na financovanie výskumu a vývoja a znižuje štátny podiel alokovaný na výskum a vývoj. Zákon o rozpočte SR v roku 2012 počítal s celkovou sumou vyčlenenou na VaV vo výške 501,41 miliónov €, z čoho  404,41 miliónov € (81%) pochádzalo z Operačného programu Výskum a vývoj. V roku 2013 zostala situácia obdobná, keď výška podielu štátneho rozpočtu pre VaV celkovo predstavovala sumu vo výške 491,80 miliónov €, z čoho 392,36 miliónov € (79,5%) pochádzalo z Operačného programu Výskum a vývoj.

Národná správa sa venuje najvýraznejším problémom, ktoré sú v posledných rokoch v oblasti slovenskej vedy viditeľné. Sú nimi:

  • nízke verejné a súkromné výdavky na VaV
  • neefektívny systém VaV
  • nevyvinutý systém riadenia politiky inovácií
  • nedostatočná spolupráca priemyslu a akademickej obce 
  • nízky počet domácich inovačných podnikov
  • nízky podiel produkcie s vysokou pridanou hodnotou pre slovenskú ekonomiku
  • nedostatočné národné financovanie oblasti inovácií.

Na druhú stranu, správa vyzdvihuje zlepšenie, ktoré bolo doteraz dosiahnuté v oblasti budovania vedeckých kapacít na Slovensku.

Celý text národnej správy  možno nájsť TU.

Zdroj: http://www.7rp.sk/aktuality/narodna-sprava-systemu-erawatch-2012-vav-na-slovensku.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter#sthash.erijrppG.dpuf