Prejsť na obsah
Výskum

European Research Council (ERC) je novovzniknutá organizácia EÚ na podporu hraničného výskumu. Pred pár dňami vyhlásili 1. výzvu na podávanie projektov pre ERC Starting Independent Research Grant proposals. Uzávierka podávania návrhov projektov je 25. 4. 2007.

Návrhy projektov je možné podávať v oblastiach hraničného výskumu bez obmedzenia oblasti výskumu.
Návrhy projektov môžu podávať výskumní pracovníci s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), ktorým bol tento titul udelený pred viac ako 2 rokmi a menej ako 9 rokmi.

Viac informácií sa dozviete na stránke http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=65 . Tu nájdete aj praktickú príručku s potrebnými informáciami - ERC Grant Schemes Guide for Applicants.