Prejsť na obsah
Výskum

V rámci programu Horizont Európa sa v klastri Zdravie aktuálne otvorili výzvy na predkladanie projektových zámerov pre rok 2022

Podporene budú konzorciálne projekty v oblastiach ako napríklad:

  • vývoj imunoterapeutík, vývoj vakcín a nových terapeutických postupov pre rôzne druhy ochorení
  • zdravý životný štýl (prevencia obezity, ochrana duševného zdravia)
  • vplyv životného prostredia na zdravie
  • zlepšenie fungovania zdravotníckych systémov
  • využívanie digitálnych nástrojov v oblasti zdravia 

V prípade 1-kolovych výziev je uzávierka 21.4.2022, pri dvojkolových výzvach sa 1. kolo uzatvára 01.02.2021 a 2. kolo ma uzávierku 06.09.2022.

Podrobnosti k výzvam nájdete v pracovnom programe 2021 2022 a na Funding and Tenders Portal.

Európska komisia v súvislosti s otvorením výziev organizuje nasledujúce podujatia:

  • 28.10.2021 Informačný deň (bez registrácie) 
  • 29.10.2021 Brokerage event, networkingové podujatie na vyhľadávanie partnerov (registrácia je otvorená do 28.10.2021)

Viac informácií o podujatiach nájdete tu.

 

Prehlaď poctu predložených žiadosti vo výzvach, ktoré boli v klastri Zdravie uzavreté v septembri, nájdete na webstránke eraportal.sk tu.

 

V prípade otázok k jednotlivým výzvam či všeobecným otázkam k programu Horizont Európa sa môžete obrátiť aj na Národny kontaktný bod pre Horizont Európa Klaster 1 - Zdravie:

Monika Brecková 
CVTI SR
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava
+421 917 366 287
monika.breckova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/horizont-europa/