Prejsť na obsah
Výskum

V súvislosti s blížiacim sa otvorením výziev v rámci programu Horizont Európa, ktoré je Komisiou aktuálne avizované na 22. júna, by sme Vám radi dali do pozornosti oficiálne informačné podujatia EK pre oblasť Zdravie a Výskumné infraštruktúry. Pre klaster Zdravie organizuje Komisia v spolupráci s partnerskými organizáciami aj match-makingové podujatie. Termíny a odkazy na bližšie informácie o podujatiach nájdete nižšie.

Klaster 1 – Zdravie:

Výskumné infraštruktúry:

 

Pre viac informácií môžete kontaktovať národný kontaktný bod pre Horizont Európa:  

Monika Brečková
Národný kontaktný bod pre Horizont Európa/Horizon Europe National Contact Point
Klaster 1 – Zdravie/Cluster 1 – Health
Misia Rakovina/Mission Cancer
Výskumné infraštruktúry/Research Infrastructures
Európsky inovačný a technologický inštitút/European Institute of Innovation and Technology
CVTI SR/Lamačská cesta 8-A/811 04 Bratislava/Slovak Republic
Phone: +421 917 366 287
E-mail: monika.breckova@cvtisr.sk
https://eraportal.sk/horizont-europa/