Prejsť na obsah
Výskum

logo

Európska komisia zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva čoraz častejšie využívanie Wifi pripojenia ako aj to, že a tento trend má v budúcnosti pokračovať. Minulý rok (2012) sa cez Wi-Fi uskutočnilo 71 % bezdrôtových prenosov dát na smartfóny a tablety. Do roku 2016 môže tento podiel narásť na 78 %. Preto je výsledkom štúdie odporúčanie sprístupniť pre túto službu ďalšie frekvenčné pásma v celej EÚ.

 

Štúdia odporúča:

  • celoplošne sprístupniť na Wi-Fi frekvenčné pásmo od 5 150 MHz do 5 925 MHz;
  • ponechať pásma 2,6 GHz a 3,5 GHz v plnej miere prístupné na mobilné služby a uskutočniť konzultácie o budúcich podmienkach licencií pre pásmo 3,5 GHz a iné potenciálne nové mobilné frekvenčné pásma viazané na licencie a
  • znížiť administratívnu záťaž súvisiacu s budovaním služieb a sietí na presmerovanie (off-load) na verejných miestach.

Wi-Fi je populárne na verejných miestach (kaviarne, prestupné uzly verejnej dopravy) a mobilní operátori hľadajú spôsoby presmerovania prenosu dát z preťažených 3G sietí. Táto technika pomôže operátorom zvládnuť 66 % ročný nárast dopytu v oblasti mobilného dátového prenosu, predpovedaného na roky 2012 až 2017.

Viac v prílohe.

Štúdia vo formáte PDF na stránke EU Bookshop

Verejný workshop - diskusia o výsledkoch štúdie 3. septembra 2013, info tu: Wireless Europe .

Zdroj: EK

logo