Prejsť na obsah
Študenti

Webinár "Adaptácia študentov prvých ročníkov na podmienky vysokoškolského štúdia" 30.09.2021 o 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Adaptácia študentov prvých ročníkov na podmienky vysokoškolského štúdia" 06.10.2021 o 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Učebné zručnosti študenta" 22.10.2021 o 09:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Učebné zručnosti študenta" 26.10.2021 o 09:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Metódy efektívneho učenia" 29.10.2021 o 09:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Metódy efektívneho učenia" 03.11.2021 o 09:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Časový manažment - STANOVENIE CIEĽOV" 05.11.2021 o 10:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Časový manažment - STANOVENIE CIEĽOV" 09.11.2021 o 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Moje kariérové priority" 12.11.2021 o 10:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Moje kariérové priority" 15.11.2021 o 15:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Oslovenie zamestnávateľa" 19.11.2021 o 15:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Oslovenie zamestnávateľa" 23.11.2021 o 15:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Oslovenie zamestnávateľa" 29.11.2021 o 16:00 NT(prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Študijné návyky úspešného študenta"  26.11.2021 o 14:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Študijné návyky úspešného študenta"  01.12.2021 o 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Mapovanie pracovného potenciálu"  03.12.2021 o 15:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Mapovanie pracovného potenciálu"  08.12.2021 o 17:00 a  07.12.2021 (NT) (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Duševné zdravie" 10.12.2021 o 14:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Moje karieérové priority"  15.12.2021  (NT) (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Manažment stresu "  16.12.2021 o 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Duševné zdravie "  11.01.2022 o 10:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Návrat k prezenčnej výučbe "  18.02. a 22.02.2022 o 10:00 a 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)

Webinár "Stres v každodennom živote "  25.02. a 03.03.2022 o 11:00 a 17:00 (prostredníctvom GoogleMeet)