Prejsť na obsah
Študenti

Metodické usmernenie k organizácii štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/2020

S cieľom zmiernenia nepriaznivých dôsledkov týkajúcich sa obmedzenej činnosti STU a prezenčnej metódy štúdia na STU spôsobených  mimoriadnou situáciou, ktorú zapríčinila globálna pandémia ochorenia Covid – 19, rektor STU upravil harmonogram akademického roka 2019/2020 na STU nasledovne: 

Zimný semester 

23. 09. 2019 - 15. 02. 2020

slávnostné otvorenie akademického roka 23. 09. 2019

výučba

23. 09. 2019 - 21. 12. 2019

zimné prázdniny

23. 12. 2019 - 04. 01. 2020

skúškové obdobie

07. 01. 2020 - 15. 02. 2020

Letný semester

17. 02. 2020 - 31. 08. 2020

výučba

17. 02. 2020 - 06. 06. 2020*

skúškové obdobie

08. 06. 2020* - 25. 07. 2020

letné prázdniny

27. 07. 2020 - 31. 08. 2020

**termín skončenia výučby a začiatku skúškového obdobia v prípade potreby upravia fakulty

Úpravu organizácie letného semestra na jednotlivých súčastiach STU nájdete TU.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá najmenej 12 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá najmenej 4 týždne.
Počet dní prázdnin je 32 (pracovných dní).
Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 je určený na  21. septembra 2020.

Prehľadný harmonogram akademického roka 2019/2020 nájdete tu.

Termíny konania online štátnych skúšok budú zverejňované 10 kalendárnych dní pred ich konaním na nasledujúcich stránkach fakúlt STU:

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01. 09. 2019  Deň Ústavy Slovenskej republiky       01. 01. 2020   Deň vzniku Slovenskej republiky
15. 09. 2019  Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06. 01. 2020 Zjavenie Pána (Traja králi)
01. 11. 2019 Sviatok všetkých svätých 10. 04. 2020 Veľký piatok
17. 11. 2019 Deň boja za slobodu a demokraciu  13. 04. 2020 Veľkonočný pondelok
24. 12. 2019 Štedrý deň  01. 05. 2020 Sviatok práce
25. 12. 2019  Prvý sviatok vianočný      08. 05. 2020 Deň víťazstva nad fašizmom
26. 12. 2019 Druhý sviatok vianočný 05. 07. 2020  Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. 08. 2020  Výročie SNP